Ἐκκλησία Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν

Συνάντηση Συντονιστικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ ΝΕΟΣ

Τὸ ἀπόγευμα τῆς Τρίτης, 18/31.1.2017, ἔγινε Συνάντηση τῆς Συντονιστικῆς Ἐπιτροπῆς του ΝΕΟΣ στὴν αἴθουσα τοῦ προσκυνηματικοῦ χώρου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης Φυλῆς Ἀττικῆς.

 

sinantisi epitropi NEOS 2017

Συντόνισε ὁ ὁρισθεὶς πρόσφατα ἀπὸ τὴν Συνοδικὴ Ἐπιτροπὴ Νεότητος τῆς Ἐκκλησίας μας Θεοφ. Ἐπίσκοπος Γαρδικίου κ. Κλήμης ὡς Πρόεδρος τῆς Συντονιστικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ ΝΕΟΣ καὶ παρέστησαν ὁ Αἰδ. π. Στυλιανὸς Τομαής, ὁ ὁποῖος ὑπέβαλε πρόσφατα τὴν παραίτησή του ἀπὸ τὴν θέση τοῦ Προέδρου τῆς Σ.Ε.,λόγῳ βεβαρημένου προγράμματος, μετὰ εὐδόκιμη πενταετῆ θητεία, οἱ Μητροπολιτικοὶ Συντονιστὲς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν (Ζαχαρούλα Στέφα) καὶ Μητροπόλεως Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας (Σιμέλα Λαζαρίδη), καὶ οἱ ἐκπρόσωποι τῶν Μητροπόλεων Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος (Ὀδυσσέας Ἀποστόλου) καὶ Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς (Κωνσταντίνα Γιαννοπούλου-Σερβετᾶ).

Συνάντηση ἦταν ἐνημερωτικοῦ χαρακτῆρος, περὶ τῆς μέχρι τώρα ἐργασίας τῆς Ἐπιτροπῆς, τῶν θετικῶν ἀλλὰ καὶ ἀρνητικῶν συμβάντων, τῶν δυσκολιῶν κλπ.

πίσης, ἐντοπίσθηκαν τὰ σημεῖα ποὺ χρήζουν ἀμέσου ρυθμίσεως, βάσει μάλιστα καὶ τοῦ ἰσχύοντος Ἐσωτερικοῦ Κανονισμοῦ Λειτουργίας τοῦ ΝΕΟΣ, γιὰ νὰ συνεχισθεῖ ἡ ἐργασία τῆς Ἐπιτροπῆς ἀπρόσκοπτα, καὶ τέθηκαν σκέψεις καὶ προτάσεις γιὰ τὴν ἐπίτευξη τῶν σκοπῶν τοῦ Νεανικοῦ Ὀρθοδόξου Συνδέσμου τῆς Ἐκκλησίας μας.