Ἀνακοινώσεις

Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 26-04/09-05-2017

Τὴν Τρίτην, 26ην τοῦ μηνὸς Ἀπριλίου / 9ην τοῦ μηνὸς Μαΐου τοῦ ἔτους 2017, εἰς τὴν Aἴθουσαν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ «Ρόδον τὸ Ἀμάραντον» (Γαλαξειδίου 14, Πειραιεύς), συνῆλθεν εἰς ἐνάτην τακτικὴν Συνεδρίαν ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος, ὑπὸ τὴν Προεδρίαν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου, ἡ ὁποία συνεζήτησε καὶ ἀπεφάσισεν ἐπὶ τῶν κάτωθι θεμάτων: 

Βιβλιοπαρουσίασις

«Ψηλαφώντας τὴν Ὀρθόδοξο Ἐσχατολογία» εἶναι ὁ τίτλος τοῦ βιβλίου τὸ ὁποῖον ἐξέδωσε προσφάτως ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμ. π. Νικηφόρος Νάσσος.

Encyklika ke svátku Kristova Vzkříšení 2017

Řecká pravoslavná starostylní církev
Posvátný synod
Kannigos 32
106 82 Athény
Řecko

Protokol č. 2578

Encyklika ke svátku Kristova Vzkříšení 2017


„Nikdo ať se netrápí za hříchy, vždyť z hrobu vyšlo odpuštění“!

List Paschalny 2017

REPUBLIKA GRECKA
CERKIEW P.P.Ch. HELLADY
ŚWIĄTOBLIWY SYNOD
Kaningos 32 (3 piętro)
106 82 Ateny
Tel. 2103828280 – Fax. 2103847385
HELLAS – GRECJA
www.ecclesiagoc.gr


Protokół № 2578

DO ODCZYTANIA W CERKWIACH

 List Paschalny 2017


„Niech nikt nie opłakuje grzechów, przebaczenie bowiem z grobu zajaśniało!”

Пасхальное Послание 2017

№ Прот. 2578                                                                 

Просьба прочитать в Церкви

Пасхальное Послание 2017

«Никтоже да плачет прегрешений; прощение бо от гроба возсия»!