Ὁ Ἀττικῆς καί Βοιωτίας ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

Chrysostom        Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Γ.Ο.Χ. Ἀττικῆς καί Βοιωτίας κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ κατά κόσμον Ἰωάννης Μανιώτης τοῦ Γεωργίου καί τῆς Δήμητρας, ἐγεννήθη εἰς τό Κερατσίνι Πειραιῶς τὸ ἔτος 1968. Ἀνετράφη συμφώνως πρὸς τὰς ἀρχὰς καί τά ἰδεώδη της ἀκαινοτομήτου πίστεως ἀπό τούς εὐσεβεῖς γονεῖς του. Εἶναι ἀπόφοιτος Τεχνικοῦ Λυκείου καί τῆς Ριζαρείου Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς. Ἐν συνεχείᾳ ἐξακολούθησεν τὰς σπουδάς του εἰς τό Ποιμαντικόν τμῆμα τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἐθνικοῦ καί Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν καὶ ὁμιλεῖ τὴν Ἀγγλικὴ γλῶσσα.

        Μοναχός ἔγινε τό 1987 εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Ἁγίας Σκέπης εἰς τόν Ἅγιον Στέφανον Ἀττικῆς.

        Διάκονος (1987) καὶ Ἱερεὺς (1989) ἐχειροτονήθη ἀπὸ τὸ Μητροπολίτην Ἀχαρνῶν καὶ Νέας Ἰωνίας, κυρὸν Ἀθανάσιον τὴν ἡμέραν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν Ἁγίας Τριάδος Ροδοπόλεως Ἀττικῆς.

        Κατὰ τὸ χρονικὸν διάστημα 1987-1989 ὡς διάκονος ἀνέπτυξε πλουσίαν δραστηριότητα εἰς τὰ κατηχητικὰ σχολεῖα τοῦ ἱστορικοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Τριάδος Ροδοπόλεως, ἐνῷ ἀπὸ τὸ 1989 ἕως τὸ 1997 ὑπηρέτησεν ὡς ἐφημέριος εἰς τὴν ἐνορίαν Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου καὶ Ἁγίων Πάντων στὸ Πυρὶ Θηβῶν μὲ πλουσίαν ποιμαντικὴν καὶ κοινωνικὴν δραστηριότητα.

        Τὸ 1996 διορίζεται Πρωτοσύγκελος τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Γ.Ο.Χ. Ἀθηνῶν ἀπὸ τὸ Μακαριστὸν Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν καὶ Πάσης Ἑλλάδος κ. Χρυσόστομο, ἐνῶ τὸ 1997 μετετέθη εἰς τὸν Καθεδρικὸν Ναὸν τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Γ.Ο.Χ. Ἀθηνῶν Ἁγίου Ἀθανασίου Νέας Φιλαδελφείας, ὅπου ἀνέπτυξεν πλουσίαν δραστηριότητα εἰς τὰ κατηχητικὰ σχολεῖα καὶ τοὺς Ἑσπερινοὺς κύκλους ὁμιλιῶν.

        Τὸ ἔτος 1998 συνόδευσεν τὸν Μακαριστὸν Ἀρχιεπίσκοπον ὁμοῦ μετὰ τῶν Μητροπολιτῶν Ἀχαΐας, νῦν Ἀρχιεπισκόπου Γ.Ο.Χ. Ἀθηνῶν καὶ Πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου καὶ Οἰνόης Κυροῦ Ματθαίου, εἰς τὸ Προεδρικὸν Μέγαρον, ὅπου συνήντησαν τὸν τότε Πρόεδρον τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας, κ. Κωνσταντίνον Στεφανόπουλον.

        Τὸν Αὔγουστον 1999 ἐξελέγη καὶ ἐχειροτονήθη ἀπὸ τὴν Ἱερὰν Σύνοδον τῆς Ἐκκλησίας Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος Ἐπίσκοπος Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας. Τὸ Σεπτέμβριον τοῦ 2000 προεβιβάσθη εἰς Μητροπολίτην τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας.

        Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Γ.Ο.Χ. Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος εἶναι μέλος τῶν Συνοδικῶν Ἐπιτροπῶν Τύπου, Δημοσίων Σχέσεων καὶ Ἐθιμοτυπίας ,καθὼς καὶ τῆς Ἐπιτροπῆς Νεότητος. Ἀκόμη εἶναι μέλος τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ Γενικοῦ Ταμείου τῆς Ἐκκλησίας Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος μὲ τὴν ἰδιότητα τοῦ Γραμματέως.

        Τά ὀνομαστήρια τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἀττικῆς καί Βοιωτίας κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ εἶναι εἰς τὰς 13 Νοεμβρίου – Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου (26 Νοεμβρ. Ν.Η.).

              Ἡ φήμη τοῦ Σεβασμιωτάτου εἶναι:

          α) «Χρυσοστόμου τοῦ Σεβασμιωτάτου καὶ Θεοπροβλήτου Μητροπολίτου τῆς Ἁγιωτάτης Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας, ἡμῶν δέ πατρός καί Ποιμενάρχου, πολλά τά ἔτη» (ἐντός τῆς Ἐπαρχίας του) καὶ

β) «Χρυσοστόμου τοῦ Σεβασμιωτάτου καὶ Θεοπροβλήτου Μητροπολίτου τῆς Ἁγιωτάτης Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας, ἡμῶν δέ πατρός καί Ἱεράρχου, πολλά τά ἔτη» (ἐκτός τῆς Ἐπαρχίας του).

 

Περισσότερα βλ. ΕΔΩ