Ὁ Φιλίππων καὶ Μαρωνείας ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ

AmvrosiosΣεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φιλίππων καὶ Μαρωνείας κ. Ἀμβρόσιος (κατὰ κόσμον Ἰωάννης Νικηφορίδης τοῦ Ἀγαπίου καὶ τῆς Κυριακῆς), ἐγεννήθη εἰς Δράμαν Ἀν. Μακεδονίας ἐν ἔτει 1952, ὅπου παρηκολούθησεν τὰ ἐγκ΄θκλια καὶ γυμνασιακὰ μαθήματα εἰς τὸ ἑξατάξιον Γυμνάσιον Ἀρρένων Δράμας. Εἶναι πτυχιοῦχος τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης καὶ ὑπηρέτησεν ἐπὶ τριακονταετίαν ὡς Καθηγητὴς μέσης ἐκπαιδεύσεως εἰς γυμνάσια καὶ Λύκεια τῆς Δράμας.

Τὸ ἔτος 1967 ἐκάρη Ἀναγνώστης ὑπὸ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἀττικῆς καὶ Διαυλείας κ. Ἀκακίου. Μετὰ τὴν 28μηνον στρατιωτικὴν του θητείαν, καρεὶς Μοναχός,  ἐχειροτονήθη τὸ ἔτος 1976 Διάκονος καὶ τὸ ἔτος 1981 Πρεσβύτερος ὑπὸ τοῦ Γέροντος αὐτοῦ, Μητροπολίτου Φθιώτιδος Καλλινίκου εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν Ἁγίων Τριῶν Ἱεραρχῶν Δράμας, εἰς τὸν ὁποῖον καὶ ὑπηρέτησεν ὡς Προϊστάμενος. Τὸ 1996 ἐχειροτονήθη Ἐπίσκοπος καὶ τὸν Φεβρουάριον τοῦ 2014 προσεχώρησεν εἰς τὴν κανονικὴν Ἐκκλησίαν τῶν Γ.Ο.Χ., ὡς Ἐπίσκοπος Φιλίππων. Τὸν Ἰούλιον τοῦ 2016 ἀνεβιβάσθη εἰς Μητροπολίτην Φιλίππων καὶ Μαρωνείας μὲ δικαιοδοσίαν ἅπασαν τὴν Ἀνατολικὴν Μακεδονίαν καὶ Θράκην.

Τά ὀνομαστήρια τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Φιλίππων καὶ Μαρωνείας κ. ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ εἶναι εἰς τὰς 7 Δεκεμβρίου (20 Δεκεμβρίου Ν.Η.) – Ἁγ. Ἀμβροσίου Μεδιολάνων.


Ἡ φήμη τοῦ Σεβασμιωτάτου εἶναι:
α)«Ἀμβροσίου τοῦ Σεβασμιωτάτου καὶ Θεοπροβλήτου Μητροπολίτου τῆς Ἁγιωτάτης Μητροπόλεως Φιλίππων καὶ Μαρωνείας, Ὑπερτίμου καὶ Ἐξάρχου Ἀνατολικῆς Μακεδονίας καὶ Θράκης, ἡμῶν δέ πατρός καί Ποιμενάρχου, πολλά τά ἔτη»

 (ἐντὸς τῆς Ἐπαρχίας του)

καὶ
β) «Ἀμβροσίου τοῦ Σεβασμιωτάτου καὶ Θεοπροβλήτου Μητροπολίτου τῆς Ἁγιωτάτης Μητροπόλεως Φιλίππων καὶ Μαρωνείας, Ὑπερτίμου καὶ Ἐξάρχου Ἀνατολικῆς Μακεδονίας καὶ Θράκης, ἡμῶν δέ πατρός καί Ἱεράρχου πολλά τά ἔτη» (ἐκτὸς τῆς Ἐπαρχίας του).