Ὁ Μεθώνης ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ


METHONIS῾Ο Θεοφιλέστατος ᾿Επίσκοπος Μεθώνης κ. ᾿Αμβρόσιος (κατὰ κόσμον Adrian Baird) ἐγεννήθη εἰς Λονδῖνον ᾿Αγγλίας ἐν ἔτει 1949 καὶ εἶναι προσήλυτος εἰς τὴν Ὀρθοδοξίαν. Εἶναι πτυχιοῦχος ῾Ιστορίας τῆς Τέχνης ἐκ τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Λονδίνου καὶ ὁμιλεῖ ὀκτὼ γλώσσας.


Ἀπὸ τοῦ 1973 ἀποτελεῖ μέλος τῆς ᾿Αδελφότητος τῆς ῾Ιερᾶς Μονῆς τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ ᾿Ιουστίνης Φυλῆς ᾿Αττικῆς. Ἐχειροτονήθη  Διάκονος τὴν 17-7-1974 (ἐκ.ἡμ.) καὶ Πρεσβύτερος τὴν 1-5-1978 (ἐκ.ἡμ.) ἀπὸ τὸν Μακαριστὸν Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν κυρὸν Αὐξέντιον.


Ἐπίσκοπος ἐχειροτονήθη τὴν 8/21-1-1993 ὡς βοηθὸς τοῦ Μητροπολίτου Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς ὑπὸ τὸν τίλον πάλαι ποτέ διαλαμψάσης Ἐπισκοπῆς Μεθώνης δραστηριοποιύμενος κυρίως εἰς τὴν ἐξωτερικὴν Ἱεραποστολήν. Τὴν 5/18 Μαρτίου 2014 ἐξελέγη ὑπὸ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν τῆς Ἑλλάδος ὡς Τιτουλάριος Ἐπίσκοπος ὑπὸ τὸν αὐτὸν τίτλον διατηρήσας τὴν Τοποτηρητείαν τῆς Ἱερᾶς Ἐπισκοπῆς Ἀλανίας. Ταυτοχρόνως συμπεριελήφθη εἰς τὰ μέλη τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Ἱεραποστολῆς. Τὴν 15 / 28 Ἀπριλίου 2014 ἀνέλαβεν Τοποτηρητὴς τῶν νεοπαγῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων Κανάγκα Κογκό καὶ Σίδνεϋ Αὐστραλίας καθὼς καὶ τῶν Ἐπισκοπῶν Ἔμπου Κενύας καὶ Ρίτσμοντ Ἀγγλίας.


Τά ὀνομαστήρια τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Μεθώνης κ. ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ εἶναι εἰς τὰς 7 Δεκεμβρίου (20 Δεκεμβρίου Ν.Η.) – Ἁγ. Ἀμβροσίου Μεδιολάνων.


Ἡ φήμη τοῦ Θεοφιλεστάτου εἶναι:
α) «Ἀμβροσίου τοῦ Θεοφιλεστάτου καὶ Θεοπροβλήτου Ἐπισκόπου Μεθώνης, ἡμῶν δέ πατρός καί Ποιμενάρχου, πολλά τά ἔτη» (ἐντὸς τῶν Τοποτηρητειῶν του)
καὶ
β) «Ἀμβροσίου τοῦ Θεοφιλεστάτου καὶ Θεοπροβλήτου Ἐπισκόπου Μεθώνης, πολλά τά ἔτη» (ἐκτὸς τῶν Τοποτηρητειῶν του).