Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ

kallinikos3


        Ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Καλλίνικος (κατά κόσμον Κωνσταντῖνος Σαραντόπουλος τοῦ Εὐστρατίου καί τῆς Ἑλένης) ἐγεννήθη τήν 24-6/7-7-1946 στόν Πειραιά. Ἐσπούδασεν  Ἰατρικήν (εἰς τὸ Ἀριστοτέλειον Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης).

        Ἀπό μικρὰν ἡλικίαν θέτει ἑαυτόν ὑπό τήν πνευματικήν καθοδήγηση τοῦ Μακαριστοῦ Ἀρχιμανδρίτου τότε, Καλλιοπίου Γιαννακουλοπούλου (μετέπειτα Μητροπολίτου Γ.Ο.Χ. Πενταπόλεως). Τό 1971 ἀκολουθεῖ τόν Μοναχισμόν ὑπό τόν μακαριστόν Γέροντα Μητροπολίτην Κορινθίας Κάλλιστον, ὑπό τοῦ ὁποίου κατά τό αὐτόν ἔτος, ἐχειροτονήθη Διάκονος καί Πρεσβύτερος.

 


         Τό 1979 ἐχειροτονήθη Μητροπολίτης Ἀχαΐας καί πάσης Πελοποννήσου. Εἶναι Ἔξαρχος Εὐρώπης τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γ.Ο.Χ., ἐνῶ ἀπό τό 1985 εἶναι τοποτηρητής Ἰονίων Νήσων καί Δυτικῆς Ἑλλάδος.


         Κατά τήν περίοδον 1998-2001 διετέλεσε Πρόεδρος τοῦ Γενικοῦ Ταμείου τῆς Ἐκκλησίας Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος καί ἐπί τῆς προεδρίας τοῦ ἐγένετο κατορθωτή ἡ ἐξυγίανση τοῦ οἰκονομικοῦ φορέως τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν, ὁ ὁποῖος κατά τήν προηγουμένην περίοδον εἶχε ὑποστεῖ πολλάς δυσχερείας. Τόν Ἀπρίλιον τοῦ 2010, ὅπως καὶ τὸν Ἀπρίλιον τοῦ 2013, ἐπανεξελέγη εἰς τήν θέσιν τοῦ Προέδρου τοῦ Γενικοῦ Ταμείου.


         Ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος κ. Καλλίνικος διετέλεσεν ὡς Μητροπολίτης Ἀρχιγραμματεύς τῆς Ἱερᾶς Συνόδου καί μέλος τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Δογματικῶν καί Κανονικῶν Ζητημάτων.

         Τά ὀνομαστήρια τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ εἶναι στίς 29 Ἰουλίου (11 Αὐγούστου Ν.Η.) – Ἁγίου Μάρτυρος Καλλινίκου.

        Ἡ φήμη τοῦ Μακαριωτάτου εἶναι: «Καλλινίκου τοῦ Μακαριωτάτου καὶ Θεοπροβλήτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος, ἡμῶν δέ πατρός καί Ποιμενάρχου, πολλά τά ἔτη» (ἐντός τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν) & «Καλλινίκου τοῦ Μακαριωτάτου καὶ Θεοπροβλήτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος, πολλά τά ἔτη» (ἐκτός τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν.


gox0001


Ὁ Μακαριώτατος ὡς Μητροπολίτης Ἀχαΐας καί πάσης Πελοποννήσου κ. Καλλινικος στίς 5-6-1998 συνοδεύων τόν Μακαριστόν Ἀρχιεπίσκοπον κυρόν Χρυσόστομον κατά τήν ἐπίσκεψίν του εἰς τόν τότε Πρόεδρον τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας Κωνσταντῖνον Στεφανόπουλον.

{backbutton}