Διάφορα

Εὐχαριστήρια ἀποφώνηση Οἰκείου Ἱεράρχου

Μακαριώτατε πάτερ καὶ Δέσποτα Ἀρχιεπίσκοπε τῆς Ἐκκλησίας ΓΟΧ Ἀθηνών & πάσης Ἑλλάδος, κ. Καλλίνικε,
Σεβασμιώτατε Μητροπολίτα τῆς Ἐκκλησίας τῶν Ρώσων τῆς Διασπορᾶς, κ. Ἀγαθάγγελε,
Θεοφιλέστατοι ἐκπρόσωποι τοῦ Μητροπολίτου κ. Βλασίου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ρουμανίας.

Ποία ἡ ἀληθὴς Νηστεία

ΠΟΙΑ ἡ ἀληθὴς νηστεία ἡ φέρουσα θαυμάσια ἀποτελέσματα;

ἀποχὴ οὐ μόνον ἀπὸ τῶν ἀπηγορευμένων βρωμάτων, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τῶν ἁμαρτημάτων.

Κῶδιξ Ἀναρτήσεων Συνοδικοῦ Ἱστοτόπου

 

1. ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΦΟΡΕΥΣ
Ἡ Συνοδικὴ Ἐπιτροπὴ Ἀρχιγραμματείας

Περισσότερα Άρθρα...