Συντάντηση Συντονιστικής Επιτροπής Νε.Ο.Σ. με τον Σεβ. Ωρωπού και Φυλής κ. Κυπριανό

Τήν Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2015 καὶ ὥρα 7.00 το ἀπόγευμα, ἡ Συντονιστικὴ Ἐπιτροπή του Νεανικοῦ Ὀρθοδόξου Συνδέσμου συναντήθηκε γιὰ δεύτερη φορὰ μέ τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανό, στά γραφεῖα της Ἱερᾶς Μητροπόλεως στὴ Φυλή, γιά την ἀπὸ κοινοῦ διευθέτηση ὅλων των ὀργανωτικῶν ζητημάτων ἐν ὄψει της 6ης Πανελλήνιας Συνάντησης των Νέων της Ἐκκλησίας μας, στό κλειστὸ γήπεδο καλαθοσφαίρισης Ζωφριὰς (Ἄνω Λιοσίων) το Σάββατο 12 Δεκεμβρίου, ὑπό την αἰγίδα της Ἱερὰς Μητροπόλεως Ὠρωποῦ Φυλῆς.

SyndNeos6

Κατὰ την Συνεδρίαση μας αὐτὴ:

1. Ὁριστικοποίηθηκε το κεντρικὸ θέμα της Πανελλήνιας Συνάντησης, το ὁποῖο ἀφορᾶ την κοινωνικὴ εὐθύνη καί την παρεμβατικότητα των συγχρόνων ὀρθοδόξων νέων στὸ παρὸν καί το μέλλον της κοινωνίας, ἐνῶ ἀντηλλάγησαν προτάσεις γιά τον τρόπο διεξαγωγῆς της συζητήσεως μεταξὺ των νέων ποὺ θὰ ἀκολουθήσουν μετὰ την κεντρικὴ εἰσήγηση.

2. Διαμορφώθηκε λεπτομερῶς το πρόγραμμα της Συναντήσεως.

3. Προσδιορίστηκαν οἱ διακονίες ποὺ ἀπαιτοῦνται γιά την ἐπιτυχῆ διοργάνωση της ἐκδηλώσεως καὶ ἔγινε ἐπιμερισμός τους στὰ κατάλληλα γιὰ αὐτὲς πρόσωπα ποὺ ἐκτιμοῦμε ὅτι θὰ βοηθήσουν ἀποτελεσματικὰ γιά την ἐπίτευξη των ὀργανωτικῶν μας στόχων.

4. Ὕστερα ἀπὸ ἐνδελεχῆ ἔρευνα ἀγορὰς ποὺ ἔχει ἤδη πραγματοποιηθεῖ,συζητήθηκαν ὅλες οἱ οἰκονομικὲς προσφορὲς ποὺ μας κοινοποίησαν οἱ ἐταιρίες ποὺ παρέχουν τον ἀπαραίτητο ὑλικοτεχνικὸ ἐξοπλισμὸ γιά την διοργάνωση μιᾶς τέτοιας ἐκδήλωσης, καὶ ἐπελέγη ἡ πιὸ συμφέρουσα.

5. Ὡς δῶρο γιά την κλήρωση, ποὺ ἔχει καθιερωθεῖ πλέον νὰ γίνεται σὲ κάθε Πανελλήνια Συνάντηση καὶ ἀποτελεῖ καί την κύρια πηγὴ ἐσόδων του Συνδέσμου μας, ἀποφασίστηκε νὰ εἶναι δύο δωροεπιταγές, συνολικῆς ἀξίας 300 εὐρώ, γιὰ ἀγορὰ ἠλεκτρονικῶν συσκευῶν.

6. Τέλος, στόν χῶρο της ἐκδήλωσης, θὰ λειτουργήσει καὶ φέτος ἔκθεση χριστιανικοῦ βιβλίου καὶ ἐργοχείρων.

7. Φέτος, γιὰ πρώτη φορά, ὕστερα ἀπὸ εἰσήγηση του Σεβ. Μητροπολίτη Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ, ἀποφασίστηκε ἡ Συνάντηση των Νέων νὰ εἶναι ἀνοικτὴ γιὰ ὅλους ὅσους θὰ ἤθελαν νὰ συμμετάσχουν ὡς παρατηρητές.

6η, κατὰ σειρά, συνεδρίαση της Συντονιστικῆς Ἐπιτροπῆς, πραγματοποιήθηκε κατόπιν προσευχῆς στὴν ἔναρξη της, μέ πνεῦμα συνεργασίας καὶ ὑψηλοῦ αἰσθήματος εὐθύνης καὶ προσήλωσης στὸ ἔργο ποὺ ἔχει ἀναληφθῆ ἀπὸ ὅλους τους διοργανωτὲς της ἐκδήλωσης, τόσο ἀπό τον Σεβασμιώτατο κ. Κυπριανό ὅσο καὶ ἀπό τους νέους οἱ ὁποῖοι θὰ στελεχώσουν την ἐκδήλωση. Ἡ Συνεδρίαση ὁλοκληρώθηκε στὶς 01.30 το πρωί, ἀφοῦ εἶχαν συζητηθεῖ ὅλα τα θέματα.