Διορθωμένον Ἰουλιανόν ἢ Γρηγοριανόν ἡμερολόγιον

   «Σέ μεταρρύθμιση τοῦ λειτουργικοῦ ἡμερολογίου τό ὁποῖο θά ἐφαρμοστεῖ ἀπό τό 2012, θά προχωρήσει ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Ἐσθονίας (Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο) μέ ἐπικεφαλῆς τόν Σεβ. Μητροπολίτη Ἐσθονίας κ. Στέφανο. Οἱ πληροφορίες ἀναφέρουν ὅτι ἀπό ἐκείνη τή χρονική στιγμή καί μετά, ἐκτός ἀπό κάποιες ἑξαιρέσεις γιά λόγους ποιμαντικῆς οἰκονομίας, οἱ ὁποῖες ἀναφέρονται στό σχετικό ἀνακοινωθέν, "οἱ μή κινητές ἑορτές θά ἑορτάζονται σύμφωνα μέ τό Γρηγοριανό ἡμερολόγιο καί οἱ κινητές ἑορτές (οἱ περίοδοι τοῦ Τριωδίου καί τοῦ Πεντηκοσταρίου) σύμφωνα μέ τό Ἰουλιανό ἡμερολόγιο"

          Νά σημειωθεῖ ὅτι ἡ μεταρρύθμιση αὐτή προτάθηκε ἀπό τόν Μητροπολίτη Στέφανο, καί κατά τή συνεδρία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἐσθονίας ἔγινε ἀποδεκτή μέ πλειοψηφία (73 ψήφους ὑπέρ, 1 ψῆφο κατά, 14 ἀπῶν). Τέλος μέ τήν ἀπόφαση αὐτή ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Ἐσθονίας, ἐναρμονίζεται καί στό θέμα τοῦ ἡμερολογίου μέ τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο.» (romfea.gr 13.06.2011)

          Ποῦ εἶναι τὰ ἐπιχειρήματα τώρα τοῦ Ἐπιφανίου Θεοδωροπούλου καὶ τῶν λοιπῶν ὅτι δῆθεν οἱ νεοημερολογῖται δὲν ἀκολουθοῦν τὸ παπικόν Γρηγοριανόν ἡμερολόγιον ἀλλά τό ...διορθωμένον Ἰουλιανόν.  Εἰς τὸ ἀνακοινωθέν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἐσθονίας ἀναφέρεται σαφῶς ὅτι αἱ μὴ κινηταὶ ἑορταὶ θὰ ἑορτάζονται συμφώνως πρὸς τὸ Γρηγοριανόν ἡμερολόγιον, αἱ δέ κινηταὶ συμφώνως πρὸς τὸ Ἰουλιανόν» ὥστε νὰ ἐναρμονισθεῖ μετὰ τοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως. Τώρα τί ἔχουν νὰ εἴπουν οἱ μηρυκάζοντες τὰ ...ἐπιφανιακά ἐπιχειρήματα;

Normal 0 false false false EL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

******************** «Σέ μεταρρύθμιση το λειτουργικο μερολογίου τό ποο θά φαρμοστε πό τό 2012, θά προχωρήσει ρθόδοξη κκλησία τς σθονίας (Οκουμενικό Πατριαρχεο) μέ πικεφαλς τόν Σεβ. Μητροπολίτη σθονίας κ. Στέφανο. Ο πληροφορίες ναφέρουν τι πό κείνη τή χρονική στιγμή καί μετά, κτός πό κάποιες ξαιρέσεις γιά λόγους ποιμαντικς οκονομίας, ο ποες ναφέρονται στό σχετικό νακοινωθέν, "ο μή κινητές ορτές θά ορτάζονται σύμφωνα μέ τό Γρηγοριανό μερολόγιο καί ο κινητές ορτές (ο περίοδοι το Τριωδίου καί το Πεντηκοσταρίου) σύμφωνα μέ τό ουλιανό μερολόγιο"

********************Νά σημειωθε τι μεταρρύθμιση ατή προτάθηκε πό τόν Μητροπολίτη Στέφανο, καί κατά τή συνεδρία τς κκλησίας τς σθονίας γινε ποδεκτή μέ πλειοψηφία (73 ψήφους πέρ, 1 ψφο κατά, 14 πν). Τέλος μέ τήν πόφαση ατή ρθόδοξη κκλησία τς σθονίας, ναρμονίζεται καί στό θέμα το μερολογίου μέ τό Οκουμενικό Πατριαρχεο.»

            ********************Ποῦ εἶναι τὰ ἐπιχειρήματα τώρα τοῦ Ἐπιφανίου Θεοδωροπούλου καὶ τῶν λοιπῶν ὅτι δῆθεν οἱ νεοημερολογῖται δὲν ἀκολουθοῦν τὸ παπικόν Γρηγοριανόν ἡμερολόγιον ἀλλά τό ...διορθωμένον Ἰουλιανόν.  Εἰς τὸ ἀνακοινωθέν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἐσθονίας ἀναφέρεται σαφῶς ὅτι αἱ μὴ κινηταὶ ἑορταὶ θὰ ἑορτάζονται συμφώνως πρὸς τὸ γρηγοριανόν ἡμερολόγιον, αἱ δέ κινηταὶ συμφώνως πρὸς τὸ Ἰουλιανόν» ὥστε νὰ ἐναρμονισθεῖ μετὰ τοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως. Τώρα τί ἔχουν νὰ εἴπουν οἱ μηρυκάζοντες τὰ ἐπιφανιακά ἐπιχειρήματα;