Ἀνοικτὴ Ἐπιστολὴ πρὸς τὸν Πρωθυπουργὸν περὶ Ἱερᾶς Μονῆς Ἐφιγμένου.

ἘΝ συνεχεία ἀναδημοσιεύομεν τὴν ἀνοικτὴν ἐπιστολὴν τὴν ὁποίαν ἀπηύθηναν εἰς τὸν Πρωθυπουργὸν τῆς Ἑλλάδος κ. Ἀντώνιον Σαμαρὰν 30 σωματεῖα περὶ τῆς ὑποθεσεως τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἐσφιγμένου.


Ἡ ἐπιστολῆ εἰς μορφὴν pdf:  Βλ. ΕΔΩ