Ὁ πρώην Θεσσαλονίκης καί Δημητριάδος ΜΑΞΙΜΟΣ

maximὉ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης πρώην Θεσσαλονίκης καί Δημητριάδος κ. Μάξιμος (κατά κόσμον Σπυρίδων Τσιτσιμπάκος τοῦ Ἀναστασίου καί τῆς Ἀσημίνας) ἐγεννήθη  τὸ ἔτος 1933 εἰς Ἀθήνας. Ἀπό μικρᾶς ἡλικίας γαλουχήθηκε μέ τά νάματα τῆς εὐσεβείας ἀπό τούς θεοσεβεῖς γονεῖς του καί τόν πνευματικό του μακαριστόν Γέροντα Χρύσανθον.

 Τό 1950 γίνεται δόκιμος Μοναχός εἰς τήν Ἱερά Μονή «Ἄξιον Ἐστιν» Βαρυμπόμπης, καί εἰς τήν αὐτήν Μονήν, μετά τήν ἐν τῷ μεταξύ ὁλοκλήρωσιν τῶν σπουδῶν του καί τήν ἐκπλήρωσιν τῶν στρατιωτικῶν του ὑποχρεώσεων, κείρεται Μεγαλόσχημος Μοναχός.

Τό 1961, ἐχειροτονήθη Διάκονος καί Πρεσβύτερος ὑπό τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου τῶν Γ.Ο.Χ. Ἀκακίου.

Ὑπηρέτησεν ὡς ἐφημέριος ἐκτός ἀπό τήν Ι.Μ. Ἄγ. Σκέπης Κερατέας καί εἰς τὰς ἐνορίας τῆς Ἁγ. Τριάδος Βοτανικοῦ, Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Κυψέλης, Ἁγίων Ἀναργύρων Νέας Ἐρυθραίας καί εἰς τὰς ἐν Ἀμερικῇ κοινότητας τῶν Γ.Ο.Χ. Ἁγίων Ἀναργύρων Σικάγου καί Ἁγίας Σκέπης Βοστώνης κ.α..

Ἀπό τό 1977 ἕως τίς ἀρχές τοῦ 1978 διετέλεσεν Ἡγούμενος τῆς Ι.Μ. Ἄγ. Σκέπης Κερατέας Ἀττικῆς, ἐνῶ τό 1979 ἐχειροτονήθη Ἐπίσκοπος Μαγνησίας μέ ἕδραν τόν Βόλον. Ὡς Μητροπολίτης Δημητριάδος καί Μαγνησίας εἶναι ὁ τρίτος μετά τό σχίσμα τοῦ 1924 Ἐπίσκοπος τῆς ἐπαρχίας αὐτῆς ἔπειτα ἀπό τόν Δημητριάδος Γερμανόν καί τόν Μαγνησίας Χρυσόστομον, καί ἐμερίμνησε διά τήν ἐκ θεμελίων ἀνακατασκευήν τοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, ὁ ὁποῖος ἀποτελεῖ ἕν κόσμημα είς τήν πόλιν τοῦ Βόλου.

Τό 1995 ὁρίζεται ἀπό τήν Ἱεράν Σύνοδον τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γ.Ο.Χ. Τοποτηρητής τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, ἐνῶ τό ἔτος 1998, ἔπειτα ἀπό τήν διά Συνοδικῆς Ἀποφάσεως συγχώνευσιν τῶν Μητροπόλεων Θεσσαλονίκης καί Δημητριάδος, ἀνέλαβε κανονικά τήν ποιμαντορία τῶν Γ.Ο.Χ. Κεντροδυτικής Μακεδονίας καί Θεσσαλίας ὑπό τόν τίτλο τοῦ Θεσσαλονίκης καί Δημητριάδος. Τόν Σεπτέμβριον τοῦ 2015 ἕνεκα σοβαροτάτων προβλημάτων ὑγείας καί άδυναμίας άσκήσεως τῶν καθηκόντων του, κατόπιν ἀποφάσεως τῆς Ίεράς Συνόδου τῆς Ίεραρχίας κατετάγη μετά τῶν σχολαζόντων Ἀρχιερέων ὐπό τόν τίτλον τοῦ πρώην Θεσσαλονίκης καί Δημητριάδος.

Ὁ πρώην Θεσσαλονίκης καί Δημητριάδος κ. Μάξιμος ἔχει συγγράψει ψυχοφελή φυλλάδια καί βιβλία.

Τά ὀνομαστήρια τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου πρώην Θεσσαλονίκης καί Δημητριάδος κ. ΜΑΞΙΜΟΥ εἶναι  εἰς τὰς 13 Ἰανουαρίου (26 Ἰανουαρίου. Ν.Η.) – Ὁσίου Μαξίμου τοῦ Καυσοκαλυβίτου.

            

maxim3

Ὁ πρώην Θεσσαλονίκης καί Δημητριάδος κ. Μάξιμος συνομιλῶν μετά τοῦ Μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου κυροῦ Χρυσοστόμου.