Ὁ Εὐρίπου καί Εὐβοίας ΙΟΥΣΤΙΝΟΣ

Justin              Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Γ.Ο.Χ. Εὐρίπου καί Εὐβοίας κ. ΙΟΥΣΤΙΝΟΣ κατά κόσμον Ἰωάννης Κολοτοῦρος τοῦ Ἀριστείδου καί τῆς Ἀθηνᾶς, ἐγεννήθη εἰς τό Παλαιοχώριον Γραβιᾶς Φθιώτιδος  τὸ ἔτος 1918. Τὰς γυμνασιακάς του σπουδάς ὁλοκλήρωσε εἰς τόν Πειραιάν.

              Εἰς τόν Πειραιάν ἐπίσης κείρεται Μεγαλόσχημος Μοναχός, τήν 8 / 21 – 11 – 1946 ὑπό γέροντα τόν Ἀρχιμανδρίτην Κοσμάν Καράμπελαν, Διάκονος χειροτονεῖται τήν 18 - 11 / 1 - 12 - 1946 καί Πρεσβύτερος τήν 21 - 11 / 4 - 12 – 1946, ὑπό τοῦ Ἐπισκόπου των Γ.Ο.Χ. Διαυλείας Πολυκάρπου καί ἀποστέλλεται εἰς τήν Λαμίαν διά τήν ἐξυπηρέτησιν τῶν ἐκεῖ Γνησίων Ὀρθοδόξων.

              Ὑπηρέτησεν εἰς τήν Ἐνορίαν τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος Λαμίας μέχρι τό 1961 καί ἐμερίμνησε διά τήν ἐκ θεμελίων ἀνοικοδόμησιν τοῦ ἱεροῦ αὐτοῦ ναοῦ. Ἐκεῖ, κατά τήν περίοδον τοῦ διωγμοῦ (1951-1953) ἠναγκαζετο νά κρύπτεται (ὅπως ἄλλωστε ὅλοι οἱ τότε κληρικοί μας) εἰς οἰκήματα πιστῶν, ἀπόθηκας, ἀκόμη καί εἰς ἀχυρῶνας καλυπτόμενος ἀπὸ τά ἄχυρα, διά νά μή συλληφθῇ καί ἀποσχηματισθῇ.
              Ἀπό τό 1961 ἕως τό 1962 ὑπηρετεῖ ὡς ἐφημέριος τους Γ.Ο.Χ. Παιανίας εἰς τήν Ἐνορία τῶν Ἁγίων Πατέρων καί ἀπό τό 1962 ἕως τό 1978 εἰς τήν ἐνορία τοῦ Ἁγίου Φιλίπου Πειραιῶς. Κατά καιρούς ἐξυπηρέτησε καί ἄλλας ἐνορίας τῶν Γ.Ο.Χ.,  εἰς Τῆνον, Πάρον, Σάμον, Θάσον καί ἀλλοῦ.
             Τήν 25 – 2 / 10 – 3 –1979 ἐχειροτονήθη Ἐπίσκοπος Μαραθῶνος ἐνῶ τό 1980 προεβιβάσθη εἰς Μητροπολίτην Γ.Ο.Χ. Εὐρίπου καί Εὐβοίας. Εἶναι Κτίτωρ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ὁσίου Ὀνουφρίου Κερατέας Ἀττικῆς.

     Τά ὀνομαστήρια τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Εὐρίπου καί Εὐβοίας κ. ΙΟΥΣΤΙΝΟΥ εἶναι τήν 1 Ἰουνίου (14 Ἰουνίου. Ν.Η.) – Ἁγίου Ἰουστίνου τοῦ Μάρτυρος καί Φιλοσόφου.

        Ἡ φήμη τοῦ Σεβασμιωτάτου εἶναι:

       α) «Ἰουστίνου τοῦ Σεβασμιωτάτου καὶ Θεοπροβλήτου Μητροπολίτου τῆς Ἁγιωτάτης Μητροπόλεως Εὐρίπου καί Εὐβοίας, ἡμῶν δέ πατρός καί Ποιμενάρχου, πολλά τά ἔτη» (ἐντός τῆς Ἐπαρχίας του) καὶ

        β) «Ἰουστίνου τοῦ Σεβασμιωτάτου καὶ Θεοπροβλήτου Μητροπολίτου τῆς Ἁγιωτάτης Μητροπόλεως Εὐρίπου καί Εὐβοίας, ἡμῶν δέ πατρός καί Ἱεράρχου, πολλά τά ἔτη» (ἐκτός τῆς Ἐπαρχίας του).