Ὁ Θεουπόλεως ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ

Ο Θεουπόλεως Χριστόδουλος τὴν ἡμέραν τῆς χειροτονίας του ὁμοῦ μετά τοῦ Μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν Χρυσοστόμου καί τοῦ Μακαριστοῦ Μητροπολίτου Χίου Στεφάνου              Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Γ.Ο.Χ. Θεουπόλεως κ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ, κατά κόσμον Ἰωάννης Μιχαλάκης τοῦ Ἠλιοῦ, κατάγεται ἀπό ἱερατικήν οἰκογένειαν τῆς Χίου. Ἐγεννήθη εἰς Cheverly τοῦ Maryland τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν Ἀμερικῆς  τὸ ἔτος 1959, καί ἀνετράφη εἰς τήν Νέαν Ὑόρκην ὅπου καί ὡλοκλήρωσεν τὰς Γυμνασιακάς του σπουδάς. Ἐν συνεχείᾳ ἐφοίτησεν εἰς τό Πανεπιστήμιον τῆς ἰδίας πόλεως ἀπ' ὅπου ἀπεφοίτησεν τό 1981 λαμβάνων πτυχίον ἀπό τήν Σχολήν Καλῶν Τεχνῶν.

[Εἰς τὴν φωτογραφίαν παραπλεύρως ὁ Θεουπόλεως κ. Χριστόδουλος τὴν ἡμέραν τῆς χειροτονίας του ὁμοῦ μετά τοῦ Μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν Χρυσοστόμου καί τοῦ Μακαριστοῦ Μητροπολίτου Χίου Στεφάνου]

              Τό 1991 ἐκάρη Μοναχός ἀπό τόν τότε Ἀρχιμανδρίτη (μετέπειτα Μητροπολίτη) Παῦλο Στρατηγέα. Τήν 5 / 18 – 4 - 1998 ἐχειροτονήθη Διάκονος ἀπό τόν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτη Γ.Ο.Χ. Ἀμερικῆς κ. Παῦλο, ἀπό τόν ὁποῖο ἐχειροτονήθη τήν 23 – 8 / 5 – 9 – 1999 Πρεσβύτερος. Τόν Σεπτέμβριον τοῦ 2000 ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος τόν ἐξέλεξε βοηθόν Ἐπίσκοπόν τοῦ Μητροπολίτου Ἀμερικῆς κ. Παύλου μέ τόν τίτλο τῆς πάλαι ποτέ διαλαμψάσης Ἐπισκοπῆς Θεουπόλεως καί ἤδη ἀπό τόν Ὀκτώβριο τοῦ 2003 ἀποτελεῖ μέλος τῆς Ἐπαρχιακῆς ἐν Ἀμερική Συνόδου ὑπό τόν Μητροπολίτη Ἀμερικῆς ὡς Τιτουλάριος Ἐπίσκοπος μετὰ δικαιώματος ψήφου.  

              Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Γ.Ο.Χ. Θεουπόλεως κ. Χριστόδουλος ἀναπτύσσει ποιμαντικήν δραστηριότητα κυρίως μεταξύ της ὁμογενειακῆς νεολαίας καί ὀργανώνει τηλεοπτικάς ἐκπομπάς ὁμολογιακοῦ χαρακτήρα.

     Τά ὀνομαστήρια τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Θεουπόλεως κ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ εἶναι στίς 16 Μαρτίου (29 Μαρτίου Ν.Η.) – Ὁσίου Χριστοδούλου τοῦ ἐν Πάτμω.

          Ἡ φήμη τοῦ Θεοφιλεστάτου εἶναι:

          «Χριστοδούλου τοῦ Θεοφιλεστάτου καὶ Θεοπροβλήτου Ἐπισκόπου Θεουπόλεως, πολλά τά ἔτη».