Ὁ πρώην Ἔτνα ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

ETNA-07Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης πρώην ῎Ετνα κ. Χρυσόστομος (κατὰ κόσμον Ἰωάννης Γκονζάλεζ δε Ἰτουρριάγα Ἀλεξόπουλος), ἐγεννήθη εἰς Καλιφόρνιαν τῶν Η.Π.Α. ἐν ἔτει 1943.


Εἶναι πτυχιοῦχος ῾Ιστορίας, ᾿Ορθοδόξων Σπουδῶν καὶ Ψυχολογίας ἐκ τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Καλιφορνίας, τοῦ «Κέντρου ᾿Ορθοδόξων Παραδοσιακῶν Σπουδῶν» καὶ τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Πρίνστον, ὅπου καὶ συνεπλήρωσε τὴν Διδακτορικὴν αὐτοῦ Διατριβήν. ῎Εχει διδάξει εἰς τὰ Πανεπιστήμια τῆς Καλιφορνίας καὶ τοῦ Ἄσλαντ, εἰς τὸ Θεολογικὸν Σεμινάριον τοῦ Ἄσλαντ καὶ εἰς τὸ Θεολογικὸν ᾿Ινστιτοῦτον τῆς Οὐψάλης Σουηδίας, διετέλεσε δὲ «εἰδικὸς ἐρευνητὴς» εἰς τὴν Θεολογικὴν Σχολὴν τοῦ Χάρβαρντ, εἰς τὸ Πανεπιστήμιον τῆς ᾿Οξφόρδης καὶ εἰς τὸ Πανεπιστήμιον τῆς Οὐάσινγκτων.

᾿Επίσης, ἔχει διδάξει ὡς «ἐπισκέπτης Καθηγητὴς» εἰς τὰ Πανεπιστήμια Βουκουρεστίου καὶ ᾿Ιασίου Ρουμανίας. Κατὰ τὰ ἔτη 2002-2003 διετέλεσε Διευθυντὴς τοῦ ῾Ιδρύματος Φούλμπραϊτ τῆς Πρεσβείας τῶν Η.Π.Α. εἰς τὸ Βουκουρέστιον Ρουμανίας. Εἶναι ἱδρυτὴς τῆς ῾Ιερᾶς Μονῆς τοῦ ῾Αγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ εἰς ῎Ετνα Καλιφορνίας καὶ ἔχει γράψει ἀρκετὰ βιβλία καὶ ἄρθρα εἰς περιοδικὰ τῆς ἀλλοδαπῆς, εἶναι δὲ ἐπὶ τοῦ παρόντος ᾿Ερευνητικὸς Προϊστάμενος εἰς τὸ «Κέντρον Παραδοσιακῶν ᾿Ορθοδόξων Σπουδῶν» τῆς ῎Ετνα.

Ἐχειροτονήθη Διάκονος καὶ Πρεσβύτερος τὸ 1976 ὑπὸ τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου Καναδᾶ κ. Ἀκακίου. ᾿Αρχιερεὺς ἐχειροτονήθη τὴν 8.1.1986 ἐκκλ. ἡμερ. ὡς ᾿Επίσκοπος ᾿Ωρεῶν.


Τὴν 5/18 Μαρτίου 2014 ἐξελέγη ὑπὸ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν τῆς Ἑλλάδος Μητροπολίτης τῆς προσωποπαγοῦς Μητροπόλεως Ἔτνα Καλιφορνίας.


          Τά ὀνομαστήρια τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου  πρώην Ἔτνα  κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ εἶναι εἰς τὰς 13 Νοεμβρίου – Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου (26 Νοεμβρ. Ν.Η.)