Ὁ Ἐτνα καὶ Πόρτλαντ ΑΥΞΕΝΤΙΟΣ

FOTIKIS 07   Ὁ Σεβασμιώτατος᾿Επίσκοπος Ἔτνα καὶ Πόρτλαντ κ. Αὐξέντιος (κατά κόσμον Ματθαῖος Τσάπμαν) ἐγεννήθη εἰς τὸ Ὀχάϊο τῶν Η.Π.Α. ἐν ἔτει 1953. Εἶναι πτυχιοῦχος Μαθηματικῶν καὶ Θρησκειολογίας ἐκ τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Πρίνστον καὶ Διδάκτωρ Θεολογίας ἐκ τοῦ Μπέρκλεϋ Καλιφορνίας.


   Ἀπὸ τοῦ 1978 ἀποτελεῖ μέλος τῆς ᾿Αδελφότητος τῆς ῾Ι. Μονῆς Ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ. Ἔχει γράψει πολλὰ ἄρθρα εἰς περιοδικὰ καὶ πέντε βιβλία, θεολογικοῦ περιεχομένου, εἶναι δὲ Διευθυντὴς τοῦ «Κέντρου Παραδοσιακῶν ᾿Ορθοδόξων Σπουδῶν», ὡς καὶ Συντάκτης τοῦ περιοδικοῦ «᾿Ορθόδοξος Παράδοσις».

   ᾿Εχειροτονήθη Διάκονος τὸ 1976 καὶ Πρεσβύτερος τὸ 1977 ὑπὸ τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου Καναδᾶ κ. Ἀκακίου, ένῷ τὴν 7.1.1991 ἐκκλ. ἡμερ. ἐχειροτονήθη ὡς Βοηθὸς ᾿Επίσκοπος τοῦ Σεβ. ῎Ετνα κ. Χρυσοστόμου. Ἀπὸ τὸν Μάρτιον τοῦ 2014 ὑπάγεται εἰς τὴν Ἱερὰν Σύνοδον τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν τῆς Ἑλλάδος ὡς τὴν θέσιν τοῦ βοηθοῦ Ἐπισκόπου τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου Ἔτνα κ. Χρυσοστόμου.


   Τὴν 9 /22 Ἰανουαρίου 2015 ἐξελέγη παμψηφεὶ ὑπὸ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν τῆς Ἑλλάδος Ποιμενάρχης τῆς Ἐπισκοπῆς Ἔτνα καὶ Πόρτλαντ. Ὁ Σεβασμιώτατος εἶναι Διευθυντὴς τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἁγίου ΦωτίουἜτνας Καλιφορνίας ἀπὸ τῆς ἱδρύσεώς της ἐν ἔτει 2015.

   Τά ὀνομαστήρια τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἐπισκόπου Φωτικῆς κ. ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ εἶναι στίς 13 /26 Δεκεμβρίου – Ἁγ. Ἱερομάρτυρος Αὐξεντίου.

      Ἡ φήμη τοῦ Σεβασμιωτάτου εἶναι: 
α) «Αὑξεντίου τοῦ Σεβασμιωτάτου καὶ Θεοπροβλήτου Ἐπισκόπου τῆς Ἁγιωτάτης Ἐπισκοπῆς Ἔτνα καὶ Πόρτλαντ, ἡμῶν δέ πατρός καί Ποιμενάρχου, πολλά τά ἔτη» (ἐντὸς τῆς Ἐπαρχίας του) 
       καὶ 
β) «Αὐξεντίου τοῦ Σεβασμιωτάτου καὶ Θεοπροβλήτου Ἐπισκόπου τῆς Ἁγιωτάτης Ἐπισκοπῆς Ἔτνα καὶ Πόρτλαντ, ἡμῶν δέ πατρός καί Ἱεράρχου πολλά τά ἔτη» (ἐκτὸς τῆς Ἐπαρχίας του).