Δ´. Ἤπειρος

ερο Ναοί

  1. ΑΓ. ΔΟΝΑΤΟΥ, Τ.Κ. 483 00 Ριζοβούνιον Πρεβέζης.
  2. ΑΓ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΛΑΜΑ, Κρανούλα, ωάννινα. Τηλ. 2651 47087