Η´. Βοσνία

Ἱερά Μονή - Ἐνορία

  1. ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ, Pirkovci, UGLIEVIK 75340, BOSNIA.