Ἡ Πανήγυρη τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης

Πανήγυρη τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης τελέσθηκε μὲ ἰδιαίτερη λαμπρότητα στὴν ὁμώνυμη Ἱερὰ Ἀνδρώα Μονὴ στὴν Φυλὴ Ἀττικῆς, Ἕδρα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς τῆς Ἐκκλησίας μας, μὲ προσέλευση ἀναριθμήτων προσκυνητῶν λόγῳ Σαββατοκύριακου και καλῶν καιρικῶν συνθηκῶν.

PanigMon1

Τὸ ἀπόγευμα τοῦ Σαββάτου, 1/14.10.2017, τελέσθηκε ὁ Μέγας Ἑσπερινός, χοροστατοῦντος τοῦ Θεοφ. Ἐπισκόπου Μεθώνης κ. Ἀμβροσίου, συγχοροστατούντων τοῦ οἰκείου Ἱεράρχου τοῦ καὶ ἄγοντος τὰ ὀνομαστήριά του Σεβ. Μητροπολίτου Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ, τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσοστόμου, τῶν Θεοφ. Ἐπισκόπων Σουτσάβας κ. Σωφρονίου καὶ Γαλατσίου κ. Διονυσίου τῆς Ἀδελφῆς Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ρουμανίας, ὡς καὶ τοῦ Θεοφ. Ἐπισκόπου Γαρδικίου κ. Κλήμεντος.

PanigMon2

Παρέστη ὁ Ἡγούμενος τῆς Μονῆς Ἀρχιμ. π. Θεοδόσιος καὶ μεγάλος ἀριθμὸς Κληρικῶν, καθὼς καὶ μεγάλο πλῆθος Μοναχῶν καὶ Μοναζουσῶν καὶ εὐλαβῶν πιστῶν. Ἔψαλαν ἑόρτια οἱ Χοροὶ τῆς Μονῆς μὲ συνδρομὴ καὶ ἄλλων εὐλαβῶν Ἱεροψαλτῶν.Πρὸ τοῦ Δι’ εὐχῶν, ὁ Θεοφ. Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος ἐξεφώνησε ἑόρτιο λόγο καὶ ἐξέφρασε εὐχές.

PanigMon3

PanigMon4

Τὸ πρωῒ τῆς Κυριακῆς, 2/15.10.2017, τελέσθηκε ὁ ἑόρτιος Ὄρθρος καὶ ἡ πανηγυρικὴ πολυαρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία.

PanigMon5

PanigMon6

PanigMon7

Προέστη ὁ οἰκεῖος Ἱεράρχης Σεβ. Μητροπολίτης Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανὸς καὶ ἔλαβαν μέρος οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος, Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος καὶ Δημητριάδος κ. Φώτιος, ὁ ὁποῖος ἐκφώνησε τὸν πανηγυρικὸ τῆς ἡμέρας, οἱ Θεοφ. Ἐπίσκοποι Σουτσάβας κ. Σωφρόνιος καὶ Γαλατσίου κ. Διονύσιος ἐκ Ρουμανίας, καὶ οἱ Θεοφιλ. Ἐπίσκοποι Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος καὶ Γαρδικίου κ. Κλήμης. Ἐπίσης, ἔλαβαν μέρος πολλοὶ Ἱερεῖς καὶ δύο Ἱεροδιάκονοι.Παρέστη μέγα πλῆθος πιστῶν, ὡς καὶ πολλοὶ ἐπίσημοι.

agKypr2017

PanigMon8

PanigMon9

PanigMon90

Στὴν Ἀπόλυση, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανὸς ἀπηύθυνε εὐχὲς στοὺς προσελθόντας Κληρικοὺς καὶ λαϊκούς.

PanigMon91

κολούθησε Λιτανεία τῆς ἱ. Εἰκόνος καὶ τῶν Λειψάνων τῶν ἑορταζομένων Ἁγίων, καὶ Ἀρτοκλασία πρὸ τοῦ Ναοῦ.

PanMonisexw

PanigMon92

Ἐν συνεχείᾳ, στὴν δεξίωση στὸ Μεγάλο Ἀρχονταρίκι τῆς Μονῆς, σύντομους χαιρετισμοὺς ἀπηύθυναν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος καὶ ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Γαλατσίου κ. Διονύσιος, ὡς καὶ ὁ Δήμαρχος Φυλῆς κ. Παπποῦς.

PanigMon93

Στὸν δὲ ἐσωτερικὸ χῶρο τῆς Μονῆς, παρετέθη τράπεζα γιὰ τοὺς Ἀρχιερεῖς, τοὺς Κληρικούς, καὶ πολλοὺς ἐκ τῶν ἀνδρῶν προσκυνητῶν, εὐλογίες ὅμως καὶ τρόφιμα εἶχαν διανεμηθεῖ καὶ σὲ ὅλους τοὺς προσελθόντας στὸν προκυνηματικὸ χῶρο.

PanigMon94

Μετὰ τὸ πέρας τῆς τραπέζης, προσῆλθε στὴν πανηγυρίζουσα Ἱερὰ Μονὴ καὶ ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπός μας Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλίνικος, προκειμένου νὰ προσκυνήσει τοὺς ἑορταζομένους Ἁγίους, νὰ εὐχηθεῖ στὸν ἄγοντα τὰ ὀνομαστήριά του οἰκεῖο Ἱεράρχη Σεβ. Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανὸ καὶ νὰ χαιρετίσει τοὺς λοιποὺς Ἀρχιερεῖς, Κληρικοὺς καὶ πιστούς, διότι γιὰ λόγους ἀνεξαρτήτους τῆς θελήσεώς του δὲν ἠδυνήθη νὰ συμμετάσχει τῆς Πανηγύρεως.

PanigMon95

Τέλος, μὲ τὴν παρουσία καὶ τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου, ἐλήφθησαν οἱ ἀναμνηστικὲς φωτογραφίες καὶ ὁλοκληρώθηκε ἡ μεγάλη αὐτὴ αὐτὴ ἱερὰ Πανήγυρη.