Ἡ Ἑορτὴ τοῦ Ὁσίου Παχωμίου στὴν Χίο

Γιὰ τὸν ἑορτασμὸ τοῦ τοπικοῦ Ὁσίου Παχωμίου (+14.10.1905) στὴν Μονὴ τῶν Ἁγίων Πατέρων στὸ Προβάτειον Ὄρος τῆς Χίου, μετέβησαν στὴν μυροβόλο νῆσο τοῦ Αἰγαίου ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλίνικος, ὁ Τοποτηρητὴς Σεβ. Μητροπολίτης Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος, ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Γαρδικίου κ. Κλήμης καὶ Κληρικοὶ τῆς Ἐκκλησίας μας τὸ πρωὶ τῆς Πέμπτης, 13/26.10.2017.
 
OsPax1
 
γιναν δεκτοὶ ἀπὸ τὸν Ἡγούμενο τῆς Μονῆς Ἀρχιμ. π. Ἀθανάσιο καὶ τοὺς Ἀδελφοὺς καὶ διακονητὲς Αὐτῆς. Γιὰ προσκύνημα, ἐπισκέφθηκαν καὶ τὶς Μονὲς τῆς Ὁσίας Ματρώνης στὰ Διδύμα καὶ τῶν Ἁγίων Ταξιαρχῶν στὰ Νένητα, καθὼς καὶ τὴν Μονὴ τοῦ Ἁγίου Μηνᾶ ὅπου φυλάσσονται τὰ ὀστᾶ τῶν σφαγέντων ἀπὸ τὴν φοβερὴ σφαγὴ τῆς νήσου τοῦ 1822.
 
OsPax2
 
ργὰ τὸ ἀπόγευμα τῆς Πέμπτης τελέσθηκε ὁ Μέγας Ἑσπερινὸς στὴν Μονὴ τῶν Ἁγίων Πατέρων, στὸ περίλαμπρο Καθολικὸ τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ. Χοροστάτησε ὁ Μακαριώτατος κ. Καλλίνικος μὲ συγχοροστασία τοῦ Σεβ. Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσοστόμου καὶ τοῦ Θεοφ. Γαρδικίου κ. Κλήμεντος.
 
OsPax3
OsPax5

ψάλη ἡ ἑόρτιος Ἀκολουθία τοῦ τιμωμένου Ὁσίου, τοῦ ὁποίου ἡ Ἱερὰ Εἰκόνα καὶ τὰ Ἱερὰ Λείψανα μετὰ τῆς ἁγίας Κάρας δέσποζαν στὸν Ναὸ πρὸ τοῦ ἱεροῦ Τέμπλου. Ἔψαλε πανηγυρικὰ κλιμάκιο τῆς Χορωδίας «Πάτριον Ἀναλόγιον» ὑπὸ τὸν κ. Ἰω. Κιαχόπουλο, ὡς καὶ τοπικοὶ Ἱεροψάλτες καὶ παρέστησαν πολλοὶ προσκυνηταί. Πρὸ τῆς Ἀπολύσεως, σύντομη ἑόρτια Ὁμιλία ἐκφώνησε ὁ Σεβ. Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος.
 
OsPax4
 
Τὸ πρωὶ τῆς Παρασκευῆς, 14/27 Ὀκτ., ἡ Θεία Λειτουργία τελέσθηκε μὲ προεξάρχοντα τὸν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο κ. Καλλίνικο καὶ συλλειτουργοὺς τοὺς δύο Ἀρχιερεῖς καὶ ἐννέα Ἱερεῖς. Γιὰ τὴν ἡμέρα εἰδικῶς αὐτὴ ἔγινε ἐξαίρεσις καὶ ἐπετράπη καὶ ἡ εἴσοδος γυναικῶν στὸ Καθολικὸ τῆς Μονῆς γιὰ τὴν Θεία Λειτουργία. Προσῆλθε μεγάλος ἀριθμὸς προσκυνητῶν.Ἑόρτια Ὁμιλία ἐκφώνησε κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ Κοινωνικοῦ ὁ Μακαριώτατος μὲ ἐγκωμιαστικὸ τοῦ τιμωμένου Ὁσίου χαρακτῆρα.
 
OsPax6
OsPax7
 
Μετὰ τὸ πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας, ἔγινε Λιτανεία τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος, τῶν Λειψάνων καὶ τῆς ἁγίας Κάρας τοῦ Ὁσίου Παχωμίου πέριξ τοῦ Καθολικοῦ καὶ ἐπὶ τοῦ κενοταφίου αὐτοῦ, δίπλα στὸ Παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου Πενταπόλεως, διαβάσθηκαν τὰ Κόλλυβα τοῦ ἑορταζομένου Ἁγίου καὶ ὁ Σεβ. Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας ἀπηύθυνε ἑόρτιους χαιρετισμοὺς στοὺς προσκυνητές. Ἐν συνεχείᾳ, μετὰ τὰ κεράσματα, παρετέθη ἑόρτια τράπεζα στοὺς πανηγυριστές. 
 
OsPax8
OsPax9