Ὁ Ἑορτασμὸς τῶν Ἁγίων Θεοφανείων 2018

Mετὰ πάσης λαμπρότητος καὶ μεγαλοπρέπειας ἑωρτάσθηκε ἡ μεγάλη Δεσποτικὴ Ἑορτὴ τῶν Ἁγίων Θεοφανείων τὴν Παρασκευή, 6/19 Ἰανουαρίου 2018, σὲ ὅλους τοὺς Ναοὺς καὶ τὶς Μονὲς τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἐκκλησίας.

Theof1

πίκεντρο ἦταν ὅπως κάθε χρόνο ὁ Συνοδικὸς Ἑορτασμὸς στὸ κεντρικὸ λιμάνι τῆς χώρας μας, στὸν Πειραιᾶ. Συγκεκριμένα, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος τέλεσε τὴν Ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία καὶ τὸν Μεγάλο Ἁγιασμό, μὲ συμμετοχὴ καὶ ἄλλων Ἀρχιερέων, στὸν ἱστορικὸ Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Φιλίππου στὰ Καμίνια.

Theof8

Theof3

Theof4

ν συνεχεία, σχηματίσθηκε μεγαλειώδης πομπὴ μὲ τὴν συμμετοχὴ ἑκατοντάδων νέων καὶ νεανίδων ἐνδεδυμένων μὲ τὶς παραδοσιακὲς ἐθνικὲς ἐνδυμασίες. Τὴν ἱερὰ Λιτανεία πλαισίωσαν οἱ μουσικὲς μπάντες τοῦ Γενικοῦ Ἐπιτελείου Στρατοῦ καὶ τῶν Δήμων Πειραιῶς καὶ Ἀσπροπύργου, ἐνῶ ἡ φιλαρμονικὴ μπάντα τοῦ Λιμενικοῦ Σώματος ἀπέδωσε τιμὲς στὸν Τίμιο Σταυρό, τὸν ὁποῖο συνόδευε τὸ τιμητικὸ ἄγημα τοῦ Γενικοῦ Ἐπιτελείου Ναυτικοῦ καθ΄ ὅλη τὴν διάρκεια τῆς πομπῆς.

Theof5

Theof6

Τούς ἱεροὺς ὕμνους ἀπέδωσε κλιμάκιο τῆς Χορωδίας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος ὑπὸ τὴν διεύθυνση τοῦ κ. Ἀθανασίου Ἰωαννίδη. Τέλος δὲ δεκάδες Ἱερεῖς συνόδευσαν τὴν ἱερὰ Λιτανεία, καθὼς καὶ τὸ τάγμα τῶν Μοναζουσῶν.

Theof7

Theof9

Προεξάρχων τῆς μεγαλειώδους πομπῆς ἦταν ὁ σεπτὸς Προκαθήμενος τῆς Ἐκκλησίας μας, Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλίνικος, μὲ τὴν συμμετοχὴ τοῦ οἰκείου Ἱεράρχου Σεβασμ. Μητροπολίτου Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γεροντίου, ὁ ὁποῖος εἶχε καὶ τὴν ἐπιμέλεια τῆς ὅλης τελετῆς, καὶ τῶν Ἁγίων Ἀρχιερέων, Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσοστόμου, Τορόντο κ. Μωυσέως, Μεθώνης κ. Ἀμβροσίου καὶ τῶν ἐκπροσώπων τῆς Ἀδελφῆς Ἐκκλησίας τῆς Ρουμανίας Σουτσάβας κ. Σωφρονίου, Μποτοσανίου κ. Ἰωσὴφ καὶ Σιμπιοὺ κ. Εὐλογίου.

Theof13

Κατὰ τὴν τελετὴ τῆς καταδύσεως τοῦ Σταυροῦ στὴν εὐτρεπισμένη ἐξέδρα τοῦ Λιμένος Πειραιῶς, περίπου σαράντα νέοι βούτηξαν στὰ παγωμένα νερὰ γιὰ νὰ ἀνασύρουν τὸν Τίμιο Σταυρό, ἐνῶ τὰ σταθμευμένα πλοῖα ἀπέδιδαν τιμὴ στὸν Βαπτισθέντα Σωτῆρα Χριστὸ δία συνεχόμενων συριγμῶν.

Theof10

Τὸν πανηγυρικὸ τῆς ἡμέρας (βλ.:ΕΔΩ) πρὸς τὸ πλῆθος τῶν Ὀρθοδόξων πιστῶν, ποὺ κατέκλυσαν κυριολεκτικὰ τὸ λιμάνι, ἐκφώνησε ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος μας μιλώντας γιὰ τὸ μεγαλεῖο τῆς Δεσποτικῆς Ἑορτῆς, ἀλλὰ καὶ τὰ σύγχρονα θέματα, ποὺ ἀπασχολοῦν εὐρύτερα τὴν ἑλληνικὴ κοινωνία καὶ στὰ ὁποῖα, ἂν καὶ ἡ Πολιτεία ψηφίζει ἀντιχριστιανικοὺς νόμους, ἡ Γνησία Ἐκκλησία ἐκφράζει τὴν ἀντίθεσή της μὲ ἐκκλησιαστικὴ καὶ ἐθνικὴ συνείδηση. Ἰδιαιτέρως ὁ Μακαριώτατος ἀναφέρθηκε στὸ φλέγον θέμα τῶν ἡμερῶν, τὴν Ἑλληνικότητα τῆς Μακεδονίας, ὑπενθυμίζοντας τοὺς ἀγῶνες ποὺ κατέβαλε ὁ Ἅγιος Χρυσόστομος (Καβουρίδης) ὁ νέος Ὁμολογητὴς (+1955) ὡς Μητροπολίτης Πελαγονίας (1912-1918).

Theof11

Τὴν ἱερὰ Τελετὴ τίμησαν πολλοὶ ἐκπρόσωποι τοῦ Ἑλληνικοῦ Κοινοβουλίου καὶ τῶν τοπικῶν δημοτικῶν ἀρχῶν. Τέλος δὲ ἡ ὅλη λαμπρὴ Τελετὴ ὁλοκληρώθηκε στὸ κέντρο τῆς πόλεως στὰ προπύλαια τοῦ Δημοτικοῦ θεάτρου, ὅπου ἔγινε καὶ ἡ Ἀπόλυση. (βλ. καὶ ΕΔΩ καὶ ΕΔΩ

Theof12

Λαμπρός ἦταν καὶ ὁ ἑορτασμὸς τῶν Ἁγίων Θεοφανείων στὴν συμπρωτεύουσα, τὴν πόλη τῆς Θεσσαλονίκης. Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Γρηγόριος τέλεσε τὴν Θεία Λειτουργία καὶ τὸν Μεγάλο Ἁγιασμὸ στὸν Καθεδρικὸ Ναὸ τῶν Ἁγίων Τριῶν Ἱεραρχῶν, ἀπ΄ ὅπου καὶ ξεκίνησε μεγαλοπρεπὴς πομπὴ πρὸς τὸ λιμάνι τοῦ Ναυτικοῦ Ὁμίλου, ὅπου ἔγινε ἡ κατάδυση τοῦ Τιμίου Σταυροῦ. (βλ. ΕΔΩ)

TheofThes1

TheofThes2

TheofThes3

Στὴν πόλη τοῦ Βόλου ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δημητριάδος κ. Φώτιος προεξῆρχε τῆς Ἀρχιερατικῆς Θείας Λειτουργίας, τοῦ Μεγάλου Ἁγιασμοῦ, τῆς πομπῆς καὶ τέλος τῆς τελετῆς τῆς καταδύσεως τοῦ Σταυροῦ στὸ κεντρικὸ λιμάνι τῆς πόλεως. (βλ. ΕΔΩ)

TheofVol1

TheofVol2

TheofVol3

Στὴν Στυλίδα μετέβη ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Γαρδικίου κ. Κλήμης, ὁ ὁποῖος τέλεσε τὴν Θεία Λειτουργία καὶ τὸν Μεγάλο Ἁγιασμὸ στὸν Ἱερὸ Ναὸ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου καὶ ἐν συνεχείᾳ ἐπακολούθησε ἱερὰ Λιτανεία πρὸς τὸ λιμάνι τῆς κωμοπόλεως, ὅπου καὶ ἔγινε ἡ τελετὴ τῆς καταδύσεως τοῦ Σταυροῦ στὴν θάλασσα.

TheofStyl1

TheofStyl2

TheofStyl3

Στὴν Ἀνατολικὴ Μακεδονία ἐπίκεντρο τοῦ ἑορτασμοῦ ἦταν ἡ πόλη τῆς Καβάλας, ὅπου τῶν ἱερῶν Ἀκολουθιῶν προεξῆρχε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φιλίππων καὶ Μαρωνείας κ. Αμβρόσιος. Ἀφοῦ προηγήθηκαν ὁ Ὄρθρος, ἡ Ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία καὶ ὁ Μεγάλος Ἁγιασμὸς στὸν Ναὸ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου, στὴν συνέχεια σχηματίστηκε λαμπρὴ πομπὴ πρὸς τὴν θάλασσα, ὅπου καὶ ὁλοκληρώθηκε ὁ ἑορτασμὸς μὲ τὴν κατάδυση τοῦ Σταυροῦ.

TheofKav1

TheofKav2

Στὴν πόλη τῆς Χαλκίδος τῆς τελετῆς τῆς καταδύσεως τοῦ Σταυροῦ προέστη ὁ Παν/τος Ἀρχιμ. π. Τιμόθεος Βλάχος, μὲ τὴν συμμετοχὴ πολλῶν νέων καὶ νεναίδων ἐνδεδυμένων μὲ ἐθνικὲς ἐνδυμασίες, καθὼς καὶ πλήθους κόσμου.

TheofXalk1

Tὰ Ἅγια Θεοφάνια ἑορτάσθηκαν καὶ στὸ ἀκριτικὸ νησὶ τῆς Σάμου. Με ἐπικεφαλῆς τὸν δραστήριο Ἀρχιμανδρίτη π. Αγαθάγγελο Σαμαρᾶ, ἐφημέριο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίων Ἀναργύρων Καρλοβασίου καὶ πνευματικὸ καθοδηγητὴ ὅλων τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων τῆς νήσου, ὁ ἁγιασμὸς τῶν Ὑδάτων ἔλαβε χώρα στὸν λιμένα Καρλοβασίου.

TheofSamos

Τέλος ἡ μεγάλη Δεσποτικὴ Ἑορτὴ τῶν Ἁγίων Θεοφανείων ἑορτάσθηκε καὶ σὲ ἄλλα μέρη τῆς Ἑλλάδος ὅπου ὑπάρχουν ἐνορίες  Γνησίων Ὀρθοδόξων ἀπὸ τοὺς κατὰ τόπους ἐφημερίους.