Ὁ Ἑορτασμὸς τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ στὴ Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη ἑόρτασε τόν πολιοῦχο Ἅγιό της, τόν Ἅγιο Γρηγόριο τόν Παλαμᾶ. Ἀφ᾽ ἑσπέρας στὸν Καθεδρικὸ Ἱερὸ Ναὸ τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν προεξῆρχε τιμητικῶς ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος ὁ ὁποῖος μετά τὸ πέρας τοῦ ἑσπερινοῦ ὁμίλησε καὶ ἀναφέρθηκε στὸ πρόσωπο τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ τονίζοντας τὴν ἀσκητικότητά του.

Ag GrigoriouPalama1

Τὴν κυριώνυμο ἡμέρα προεξῆρχε τῶν ἀκολουθιῶν καὶ τῆς Θείας Λειτουργίας, ὁ Σεβασμιώτατος Θεσσαλονίκης κ. Γρηγόριος. Στὴν Θεία Λειτουργία συλλειτούργησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Δημητριάδος κ. Φώτιος, καί ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος καθὼς καὶ κληρικοὶ τῆς τοπικῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Ag GrigoriouPalama2

Τὸν θεῖον λόγον κήρυξε ὁ πρωτοπρεσβύτερος π. Λάζαρος Κωνσταντινίδης ὁ ὁποῖος ἀναφέρθηκε στὸ ἔργο τοῦ Ἁγίου καὶ στὴν προσφορὰ του στὴν Ἐκκλησία, ἐνῶ ἀνέφερε ἑρμηνεία τοῦ Ἁγίου σχετικὴ μὲ τὴν εὐαγγελικὴ περικοπὴ τῆς Β΄ Κυριακῆς τῶν Νηστειῶν.

Ag GrigoriouPalama3

Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Γρηγόριος στὸ τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας τόνισε με περιεκτικὸ τρόπο ὅτι:

« ἡμέρα τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ εἶναι μία ἑόρτιος συνέχεια τῆς Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας καί γιὰ αὐτὸ τόν λόγο ἔχει συμπεριληφθεῖ στὸ Συνοδικὸ τῆς Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας. στόσο εἶναι καὶ γιὰ ἐμᾶς σήμερα ὄχι μόνο ἡμέρα μνήμης καὶ χαρᾶς ἀλλὰ καὶ εὐκαιρία συνάντησης μὲ μέλη τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, ἀλλὰ καὶ μὲ τὸ πρόσωπο τοῦ Μακαριωτάτου μας Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν κ. Καλλινίκου, πού μὲ τὴν παρουσία τους ὄχι μόνον τιμοῦν τὴν τοπικὴ μας Ἐκκλησία, ἀλλὰ δίνουν καὶ  ὁμολογιακὸ στίγμα ἔναντι τοῦ οἰκουμενισμοῦ σὲ Συνοδικὴ ἐκδήλωση ποὺ πραγματοποιεῖται κάθε χρόνο στὴν πόλη τῆς Θεσσαλονίκης».

Ag GrigoriouPalama4

Κατόπιν εὐχαρίστησε γιὰ τὴν παρουσία τους στὴν Θεία Λειτουργία τοὺς Σεβασμιωτάτους, Δημητριάδος κ. Φώτιο, Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιο, τοὺς Ἱερεῖς, τοὺς ἱεροψάλτες, τοὺς ἐπιτρόπους καὶ ὅλο τὸν πιστὸ λαὸ γιὰ τὴν παρουσία τους.

Ag GrigoriouPalama5

Ag GrigoriouPalama6 

Τὸ ἀπόγευμα τῆς Κυριακῆς στό πολιτιστικό κέντρο τοῡ δήμου Θέρμης, πραγματοποιήθηκε ἑόρτιος Συνοδικὴ ἐκδήλωση πρὸς τιμὴν τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ. Παρέστησαν ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλίνικος, οἱ Σεβασμιώτατοι Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος, Θεσσαλονίκης κ. Γρηγόριος, Δημητριάδος κ. Φώτιος, Φιλίππων καὶ Μαρωνείας κ. Αμβρόσιος, καὶ ὁ Θεοφιλέστατος Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος.

Ag GrigoriouPalama7Ag GrigoriouPalama8

 Παρουσιαστὴς τῆς ἐκδηλώσεως ἦταν ὁ αἰδεσιμώτατος πρεσβύτερος π. Ελευθέριος Καρασσαβίδης καί κεντρικὸς ὁμιλητὴς ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δημητριάδος κ. Φώτιος. Ἡ ὁμιλία του εἶχε θέμα «Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς καὶ οἱ διαθρησκειακοὶ διάλογοι». Τὴν ἐκδήλωση πλαισίωσε ἡ χορωδία τῆς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης μὲ χοράρχη τὸν Νικόλαο Πολύχρο.

Ag GrigoriouPalama10

 Πρὶν ἀπό τήν λήξη τῆς Ἐκδηλώσεως, παρασημοφορήθηκε ὁ μακαριστός Ἀρχιμανδρίτης π. Ἀγαθάγγελος Βούρδουλας μέ τό χρυσό μετάλλιο τοῦ Ἁγίου Χρυσοστόμου τοῦ νέου Ὁμολογητοῦ, ὡς εὐεργέτης τοῦ Γενικοῦ Ταμείου τῆς Ἐκκλησίας μας, ἀλλά καί γιά τήν ἐν γένει ἀνιδιοτελῆ του προσφορά στόν Ἱερό Ἀγῶνα μας. Τὴν τιμητικὴ διάκριση παρέλαβε ἡ ἀδελφὴ Εὐδοκία ἡ ὁποία ἐγκαταβοιεῖ στὸ μοναστῆρι τοῦ Τιμίου Προδρόμου Θέρμης ὅπου κτίτωρ τῆς μονῆς ἦταν ὁ π. Ἀγαθάγγελος.

 Ag GrigoriouPalama9
Στὸ τέλος ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλίνικος ἀπηύθυνε πατρικὲς εὐχὲς καὶ συνεχάρη τὸν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης κ. Γρηγόριο γιὰ τὴν ἐπιτυχῆ ὀργάνωση τῆς Συνοδικῆς Ἐκδήλωσης, ἐνῶ εὐχήθηκε καὶ πάλι τοῦ χρόνου νὰ ἑορτάσουμε μὲ κατάνυξη καὶ πνευματικὴ χαρὰ τὸν Ἅγιο Γρηγόριο τὸν Παλαμᾶ ἐδῶ στὴν Θεσσαλονίκη.

Ag GrigoriouPalama11

Βλ. καὶ ΕΔΩ