Ποιμαντικὴ Ἐπίσκεψις στὴν Ἐπισκοπὴ Ν. Ὀσσετίας

Θεοφ. Ἐπίσκοπος Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος μετὰ τὶς ἐπισκέψεις του σὲ Κοινότητες τῆς Ἐκκλησίας μας στὴν Δυτ. Εὐρώπη (Παρίσι, Λονδῖνο, Βρυξέλλες) ἀπὸ τὸ Σάββατο τοῦ Λαζάρου μέχρι καὶ τὴν Διακαινήσιμο Ἑβδομάδα, μετέβη έν τέλει στὴν Νότιο Ὀσσετία τοῦ Καυκάσου, στὴν ἐκεῖ Ἐπισκοπὴ τῆς ὁποίας εἶναι Τοποτηρητής, ὅπου λειτούργησε στὸν Καθεδρικὸ Ναὸ Γεννήσεως τῆς Θεοτόκου στὸ Τσχίνβαλ τὴν Κυριακὴ τοῦ Θωμᾶ, 2/15-4-2018, μαζὶ μὲ τοὺς τοπικοὺς Ἱερεῖς π. Ἰάκωβο καὶ π. Γεώργιο.

osetia 2018 1

osetia 2018 2

 

κτὸς ἄλλων, κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ἐκεῖ παραμονῆς του, ἐπισκέφθηκε καὶ τὸ Σχολεῖο μὲ Ὀρθοδόξους μαθητές, στοὺς ὁποίους διένειμε εὐλογίες καὶ κεράσματα, ὅπως καὶ τὸ Γυμνάσιο, ὅπου τέλεσε προσευχητικὴ δέηση.

osetia 2018 3

osetia 2018 4