Ποιμαντικὴ ἐπίσκεψη στὴν Πολωνία

Κατόπιν προσκλήσεως τῶν πιστῶν μας στὴν Πολωνία, ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Γαρδικίου κ. Κλήμης, Τοποτηρητὴς τῆς Ἱερᾶς Ἐπισκοπῆς Μοραβίας (Τσεχίας, Σλοβακίας, Πολωνίας) τῆς Ἐκκλησίας μας, πραγματοποίησε τὴν πρώτη ποιμαντικὴ ἐπίσκεψή του στὴν μεγάλη αὐτὴ χώρα.


Μαζὶ μὲ τὸν Αἰδ. π. Γεώργιο Γιὰν ὡς μεταφραστὴ καὶ τὸν ἀδ. Χρῆστο Κατσούδα, Ὑποδιάκονο, ἀφίχθηκαν ἀεροπορικῶς στὴν Βαρσοβία τὸ ἀπόγευμα τῆς Τρίτης, 18-4/1-5-2018, καὶ ἀπὸ ἐκεῖ μετέβησαν ὁδικῶς κατόπιν ταξιδίου ἀρκετῶν ὡρῶν βορειο-ανατολικά, στὴν περιοχὴ κοντὰ στὰ σύνορα μὲ τὴν Λευκορωσία.


Τὸ πρωὶ τῆς Τετάρτης, 19-4/2-5, ἔγινε ἐπίσκεψη σὲ κτῆμα πιστοῦ μας, πλησίον κατοικημένης περιοχῆς, ὅπου μετατρέπεται ὑπᾶρχον οἴκημα σὲ Ναὸ τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων Πέτρου καὶ Παύλου καὶ ἐδόθησαν σχετικὲς ὁδηγίες γιὰ τὴν διαμόρφωσή του.


Τὸ ἀπόγευμα τῆς αὐτῆς ἡμέρας, ἔγινε ὑποδοχὴ τοῦ Ἐπισκόπου στὴν ἐνοριακὴ Κοινότητα «Σταυρονίκη», σὲ ἐξοχικὴ περιοχή, ὅπου ἔχει ἑτοιμασθῆ ἕνας μικρὸς Ναὸς τύπου «ἡμι-κατακόμβης», γιὰ τὴν ἐξυπηρέτηση τῶν λίγων πιστῶν μας στὴν χώρα. Ὁ Ναὸς εἶναι ἀφιερωμένος στὸν Ἅγιο Σεραφεὶμ τοῦ Ζαγορόβσκι, ἕναν Ὁμολογητὴ Κληρικὸ τῆς Ἐκκλησίας τῶν Κατακομβῶν, στολισμένο ἐμφανῶς μὲ τὰ χαρίσματα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Γύρω ἀπὸ τὸν Ναὸ ὑπάρχουν κατάλληλα διαρρυθμισμένα οἰκήματα γιὰ τὴν ἐξυπηρέτηση τῶν διακονητῶν καὶ ἐπισκεπτῶν τοῦ Ναοῦ.κολούθησε ἡ τέλεση τοῦ Ἁγιασμοῦ τῶν Θυρανοιξίων ἀπὸ τὸν Θεοφ. Γαρδικίου κ. Κλήμεντα, μὲ συμμετοχὴ τοῦ Αἰδ. π. Γεωργίου, ἀλλὰ καὶ τοῦ Αἰδ. π. Βλαδιμήρου Μοχορίτα, Ἐφημερίου μας στὴν Σλοβακία, ὁ ὁποῖος ἐξυπηρετεῖ καὶ τοὺς πιστούς μας στὴν Πολωνία.


Κατόπιν, ὁ Θεοφ. κ. Κλήμης χοροστάτησε στὶς Ἀκολουθίες τοῦ Ἑσπερινοῦ καὶ Ὄρθρου, οἱ ὁποῖες τελοῦνται συνεχόμενα ἀπὸ βραδῆς σύμφωνα μὲ τὸ σλαβονικὸ τυπικό. Ἐψάλη μαζὶ μὲ τὰ μεθέορτα τῆς Μεσοπεντηκοστῆς καὶ ἡ Ἀκολουθία τοῦ τοπικοῦ Ἁγίου Παιδομάρτυρος Γαβριήλ, ὁ ὁποῖος μαρτύρησε τὸ 1690 σὲ ἡλικία μόλις 6 ἐτῶν (!) καὶ τὰ ἄφθαρτο ἱ. Λείψανό του ἀποτελεῖ πηγὴ θαυμάτων καὶ εὐλογίας γιὰ ὅλη τὴν περιοχή.

Τὸ πρωὶ τῆς Πέμπτης, 20-4/3-5, ὁ Θεοφ. Γαρδικίου τέλεσε τὴν Θ. Λειτουργία στὸν Ναὸ μαζὶ μὲ τοὺς δύο προαναφερθέντες Ἱερεῖς. Πρὸ τῆς ἐνάρξεώς της, χειροθέτησε Ἀναγνώστη τὸν ἀδ. Χριστοφόρο, ἕναν νέο ἐκ τοῦ Ποιμνίου.

Pol3

Pol4

Πρὶν ἀπὸ τὸ Δι’ εὐχῶν, ὁ λειτουργὸς Ἐπίσκοπος ἐκφώνησε ἐποικοδομητικὴ Ὁμιλία γιὰ τὸν καταρτισμὸ καὶ τὴν στήριξη τοῦ Ὀρθοδόξου Ποιμνίου. Ὁ Αἰδ. π. Βλαδίμηρος ἐξέφρασε εὐχὲς καὶ εὐχαριστίες ἐκ μέρους τοῦ Ποιμνίου γιὰ τὴν πατρικὴ φροντίδα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας μας διὰ μέσου τοῦ ἐπισκέπτου Ἀρχιερέως.

Pol5

 Pol6

Ὁ Ἐπίσκοπος κ. Κλήμης μὲ τὸν Ἀναγνώστη Χριστοφόρο.

κολούθησε τράπεζα ἀγάπης, στὴν ὁποίαν παρεκάθησαν ἅπαντες οἱ προσελθόντες πιστοί, μετὰ τὴν ὁποίαν ὁ Θεοφ. κ. Κλήμης ἀναφέρθηκε σὲ θέματα πνευματικῆς σπουδαιότητος κατ΄ αἴτησιν τῶν παρισταμένων. Ἐπίσης, συνομίλησε μὲ Κατηχουμένους, οἱ ὁποῖοι προετοιμάζονται γιὰ τὸ ἅγιον Βάπτισμα.


ργὰ τὸ ἀπόγευμα τῆς αὐτῆς ἡμέρας, Σύναξη ἀγάπης καὶ πνευματικῆς οἰκοδομῆς ἐπαναλήφθηκε στὴν «Σταυρονίκη», πρὸς παρηγορίαν τῶν πιστῶν, οἱ ὁποῖοι ἐρώτησαν κυρίως ἐπὶ ἐπικαίρων θεμάτων βιοηθικῆς.

Pol7

Τὸ πρωὶ τῆς Παρασκευῆς, 21-4/4-5, ἔγινε ἐπίσκεψη στὴν νεόδμητη Γυναικεία Μονὴ Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου, τῆς τοπικῆς ἐπισήμου ἐκκλησίας, στὸ Ζβέρκιυ, γενέτειρα τοῦ Ἁγίου Παιδομάρτυρος Γαβριήλ, νοτίως τοῦ Μπιαλιστόκ, πρὸς προσκύνησιν τοῦ εὐώδους ἀφθάρτου ἱ. Λειψάνου τοῦ Ἁγίου Παιδομάρτυρος, τὸ ὁποῖο αὐτὸ τὸ διάστημα φυλάσσεται ἐκεῖ. Ἐπρόκειτο γιὰ θαυμαστὴ πνευματικὴ ἐμπειρία.

Pol8

unnamed 1


Τὸ προσκύνημα περιλάμβανε καὶ τὸν χῶρο, ὅπου βρέθηκε τὸ ἅγιο Λείψανο τοῦ Ἁγίου Γαβριήλ, ὅταν ὁ δήμιός του, ἕνας Ἑβραῖος, σὲ ἐποχὴ μεγάλης συγχύσεως καὶ ταραχῆς ἐξ αἰτίας τῆς ἐπιβουλῆς τῶν Οὐνιτῶν ἐναντίον τῶν Ὀρθοδόξων στὴν περιοχή, πέταξε Αὐτὸ στὸ δάσος, πλησίον τοῦ χωρίου, γιὰ νὰ ἐξαλειφθοῦν τὰ ἴχνη του. Ὅμως, ὁ Θεὸς τὸ φύλαξε καὶ δόξασε τὸν Θαυματουργὸ Παιδομάρτυρά Του!

Κατόπιν, ὁ Θεοφ. κ. Κλήμης μετέβη σὲ Κοιμητήριο πόλεως τῆς περιοχῆς, γιὰ τὴν Τέλεση Τρισαγίου στὸν Τάφο ἑνὸς πιστοῦ μας, τοῦ ἀδ. Παύλου, ὁ ὁποῖος ἐκοιμήθη πρὸ τριετίας σὲ νέα ἡλικία. Ἀκολούθησε ἐπίσκεψη στὴν οἰκία τῶν γονέων τοῦ κεκοιμημένου, δραστηρίων πιστῶν μας, γιὰ τὴν ἐνίσχυση καὶ παρηγορία τους.

Τέλος, τὸ μεσημέρι τῆς αὐτῆς ἡμέρας ἔγινε τὸ ταξίδι ἐπιστροφῆς στὴν Βαρσοβία, ἀπὸ ὅπου οἱ ἐξ Ἑλλάδος ἐπισκέπτες ἐπέστρεψαν ἀεροπρικῶς, σὺν Θεῷ, στὴν πατρίδα μας, μὲ πολὺ καλὲς ἐντυπώσεις καὶ μὲ τὴν εὐχὴ ὁ Κύριός μας νὰ ἐνισχύει καὶ αὐξάνει τὸ Μικρὸν Ποίμνιον!