Πανηγύρεις Ἁγίου Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου

Τὴν Κυριακὴ τῆς Σαμαρείτιδος, 23-4/6-5-2018, συνέπεσε φέτος ἡ Ἑορτὴ τοῦ Μεγαλομάρτυρος Ἁγίου Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου, κατὰ τὴν ὁποίαν πανηγύρισαν Ναοὶ τῆς Ἐκκλησίας μας σὲ διάφορες περιοχές.

Στὸν Ἅγιο Κωνσταντῖνο Φαρσάλων τοῦ νομοῦ Λαρίσης, πανηγύρισε ἡ Ἱερὰ Μονὴ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου. Στὸν Μέγα Ἑσπερινὸ χοροστάτησε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος κ. Ἀθανάσιος. Συμμετεῖχαν Κληρικοί, ὅπως καὶ ὁ Κτήτωρ τῆς Μονῆς καὶ ἑορτάζων Αἰδ. Πρωτ. π. Γεώργιος Κεπάπογλου. Στὸ τέλος τοῦ Ἑσπερινοῦ τελέσθηκε ἱερὰ Λιτανεία γύρω ἀπὸ τὸν Ναό.

ag.georg. larisa 1

ag.georg.larisa 2

Τὴν Κυριακή, τὴν Θ. Λειτουργία τέλεσε ὁ Σεβ. Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος κ. Ἀθανάσιος μετὰ τοῦ Πρωτ. π. Γεωργίου.

ag.georg. larisa 3

 

ag.georg. larisa 4

Στὸν Πειραιᾶ, πανηγύρισε ὁ Ἱερὸς Ναὸς τοῦ Ἁγίου Γεωργίου καὶ στὸν Μέγα Ἑσπερινὸ χοροστάτησε ὁ οἰκεῖος Ἱεράρχης Σεβ. Μητροπολίτης Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος. Μετὰ τὸ πέρας τοῦ Ἑσπερινοῦ ἔγινε Λιτανεία τῆς ἱερᾶς Εἰκόνος τοῦ Ἁγίου μὲ τὴν συμμετοχὴ τῆς Φιλαρμονικῆς τοῦ Δήμου Πειραιῶς.

ag. georg. peiraias

 

Τὸ πρωὶ τῆς Κυριακῆς, ὁ Σεβ. Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος λειτούργησε στὸν ἐπίσης πανηγυρίζοντα Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου στὴν Ἀμφιάλη τοῦ Δήμου Κερατσινίου, κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ὁποίας ἐκφώνησε ἑόρτια Ὁμιλία για τὴν ὁμολογιακὴ παρρησία τοῦ Μεγαλομάρτυρος. (Για περισσότερα βλ. ΕΔΩ)

ag.georg. keratsini

Στὸν Μέγα Ἑσπερινὸ τοῦ πανηγυρίζοντος Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου στὰ Ἄνω Λιόσια Ἀττικῆς χοροστάτησε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος, ἐκφωνήσας ἑόρτια Ὁμιλία. Παρέστη πλῆθος πιστῶν, ὅπως καὶ οἱ τοπικὲς ἀρχές, μεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ ὁ Δήμαρχος Φυλῆς κ. Χρῆστος Παπποῦς.

ag.georg. liosia 1

Τὸ πρωὶ τῆς Κυριακῆς, ὁ Σεβ. Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος προέστη τῆς Θείας Λειτουργίας στὸν πανηγυρίζοντα Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου στοὺς Θρακομακεδόνες Ἀττικῆς, ὅπου καὶ ὡμίλησε δεόντως πρὸς οἰκοδομὴν τοῦ Πληρώματος. (Περισσότερα βλ. ΕΔΩ)

ag.georg thrakomakedones 1

Στὴν Θέρμη Θεσσαλονίκης τῶν ἑορτίων Ἀκολουθιῶν τοῦ Μεγάλου Ἑσπερινοῦ καὶ τῆς Θείας Λειτουργίας στὸν πανηγυρίζοντα Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου προέστη ὁ οἰκεῖος Ἱεράρχης Σεβ. Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Γρηγόριος. (Περισσότερα βλ. ΕΔΩ)

ag.georg. thermi

Στὴν Κατερίνη Πιερίας, κατόπιν προσκλήσεως τοῦ Σεβ. Θεσσαλονίκης κ. Γρηγορίου, τῆς Θ. Λειτουργίας στὸν πανηγυρίζοντα Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου προέστη ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Γαρδικίου κ. Κλήμης. Ἔλαβαν μέρος ὁ Ἐφημέριος Αἰδ. π. Ἐλευθέριος καὶ ὁ Ἐφημέριος τοῦ ἑτέρου Ναοῦ τῶν Ἁγίων Πάντων τῆς αὐτῆς πόλεως Αἰδ. π. Βιτάλιος. Παρέστη μεγάλο πλῆθος εὐσεβῶν πανηγυριστῶν.

ag.georg. katerini 1

Κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ Κοινωνικοῦ ὁ Θεοφ. Γαρδικίου ἐκφώνησε ἑόρτια Ὁμιλία γιὰ τὴν Ἀγάπη πρὸς τὸν Χριστὸ ἀνδρῶν καὶ γυναικῶν, μὲ ἀναφορὰ στὰ παραδείγμα τῶν Ἁγίων Γεωργίου καὶ τῆς Ἁγίας Φωτεινῆς τῆς Σαμαρείτιδος, ὅπως καὶ νεωτέρων Ἁγίων, μὲ ὁμολογιακὸ φρόνημα.

ag.georg. katerini 2

Μετὰ τὸ πέρας τῆς Θ. Λειτουργίας τελέσθηκε Λιτανεία τῆς ἱερᾶς Εἰκόνος τοῦ Ἁγίου σὲ δρόμους γύρω ἀπὸ τὸν μεγαλοπρεπῆ Ναό, καὶ τέλος τράπεζα παρετέθη σὲ ὅλο τὸ πλῆθος τῶν προσελθόντων στὴν αἴθουσα τελετῶν τῆς Ἐνορίας.

ag.georg. katerini 3

ag. georg. katerini 4