Ἑορτὴ Ἁγίου Γλυκερίου στὴν Ρουμανία

Τὴν Πέμπτη, 15/28-6-2018, ἑωρτάσθηκε πανηγυρικὰ ἡ μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἱεράρχου Γλυκερίου τοῦ Ὁμολογητοῦ (+15-6-1985) στὴν Ἱερὰ Μονὴ Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος στὴν Σλατιοάρα τῆς Μολδαβίας στὴν Ρουμανία.

 agios glikerios
Στὴν μεγάλη αὐτὴ Ἑορτὴ τῆς Ἀδελφῆς Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ρουμανίας ἔλαβε μέρος ἀντιπροσωπεία τῆς Ἐκκλησίας μας, ἀποτελούμενη ἀπὸ τοὺς Σεβ. Μητροπολῖτες Πειραιῶς & Σαλαμῖνος κ. Γερόντιο, Ἀττικῆς & Βοιωτίας κ. Χρυσόστομο, Θεοφ. Ἐπίσκοπο Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιο, καὶ τὸν Ἀρχιμ. π. Ἀνδρέα Ντάγκινη ἀπὸ τὸ Ἡράκλειο τῆς Κρήτης.
Σημειωτέον, ὅτι ὁ Θεοφ. Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος εἶχε ταξιδεύσει λίγο νωρίτερα, προκειμένου νὰ συμμετάσχει στὴν Ἐξόδιο Ἀκολουθία τοῦ Θεοφ. Ἐπισκόπου Μπακάου κ. Γενναδίου, ὁ ὁποῖος ἐκοιμήθη ἐν Κυρίῳ, κατόπιν ἀσθενείας, τὴν Κυριακή, 11/24-6-2018, καὶ ἡ Ἐξόδιος Ἀκολουθία του τελέσθηκε στὴν Ἱερὰ Μονὴ τῆς Σλατιοάρας, ὅπου καὶ διέμενε, τὴν Τρίτη, 13/26 Ἰουνίου.


Τὸ ἀπόγευμα τῆς Τετάρτης, ὁ Μέγας Ἑσπερινὸς γιὰ τὴν Ἑορτὴ τοῦ Ἁγίου Γλυκερίου τελέσθηκε ἐντὸς τοῦ Καθολικοῦ τῆς Μονῆς, λόγῳ τῆς μεγάλης βροχοπτώσεως τῶν ἡμερῶν ἐκείνων στὴν περιοχή.


Τὸ πρωὶ τῆς Πέμπτης, τὸ ἱερὸ Συλλείτουργο τελέσθηκε κατὰ τὸ τοπικὸ ἔθος ὑπαιθρίως, παρὰ τὸ βροχερὸν τοῦ καιροῦ.

Slatioara1

Προεξῆρχε ὁ Πανιερ. Μητροπολίτης κ. Βλάσιος καὶ ἔλαβαν μέρος ἐκτὸς ἀπὸ τοὺς ἡμετέρους τρεῖς Ἀρχιερεῖς, δύο Ἀρχιερεῖς ἀπὸ τὴν Ρωσικὴ Ἐκκλησία τῆς Διασπορᾶς (Σεβ. Κισινὲβ καὶ Μολδόβας κ. Γεώργιος καὶ Θεοφ. Βεσσαραβίας κ. Ἄνθιμος), οἱ ἐννέα ἀκόμη Ἀρχιερεῖς τῆς Ἱεραρχίας ἐν Ρουμανίᾳ (Θεοφ/τοι Δημοσθένης, Σωφρόνιος, Θεοδόσιος, Ἰωσήφ, Φλαβιανός, Ἀντώνιος, Γλυκέριος, Διονύσιος καὶ Εὐλόγιος), δεκάδες Ἱερέων καὶ Διακόνων καὶ πλῆθος εὐσεβῶν λαϊκῶν.


Slatioara3

Slatioara4

Slatioara5


Μετὰ τὴν Θ. Λειτουργία ἐπακολούθησε ἡ Λιτανεία τοῦ ἱεροῦ Σκηνώματος τοῦ Ἁγίου Γλυκερίου καὶ ἐν συνεχείᾳ παρατέθηκε τράπεζα.


Τὸ ἀπόγευμα τοῦ Σαββάτου, 17/30 Ἰουνίου, Μεθέορτος Ἑσπερινὸς πρὸς τιμὴν τοῦ Ἁγίου Γλυκερίου τελέσθηκε στὴν Ἱερὰ Σκήτη ἐπ’ ὀνόματί του, στὴν περιοχὴ Μάγκουρα τοῦ δάσους τῆς Σλατιοάρας, ὅπου ὁ Ἅγιος στὰ δύσκολα χρόνια τοῦ Β’ Παγκοσμίου Πολέμου διετέλεσε κρυπτόμενος ἐν προσευχῇ καὶ ἀσκήσει.


Skiti1

Skiti2
Τὸ πρωὶ τῆς Κυριακῆς, 18-6/1-7, στὴν Ἱερὰ Σκήτη τελέσθηκε ὑπαιθρίως ἡ Θεία Λειτουργία, στὴν ὁποία προεξῆρχε ὁ γηραιὸς Θεοφ. Ἐπίσκοπος Νεὰμτς κ. Δημοσθένης, ποὺ ἔλαβε τὴν χειροτονία του ἀπὸ τὸν Ἅγιο Γλυκέριο, καὶ συμμετεῖχαν οἱ τρεῖς ἡμέτεροι Ἀρχιερεῖς καὶ ἕξι ἀκόμη ἐκ τῶν Ρουμάνων Ἀρχιερέων, ὅπως καὶ ἀρκετοὶ Κληρικοί. 

Skiti3

Skiti4

Kατὰ τὴν ὀλιγοήμερη παραμονή τους στὴν Ρουμανία οἱ Ἀρχιερεῖς μας ἔτυχαν τῆς θερμῆς φιλοξενίας τῶν Ρουμάνων Ἀδελφῶν, γενόμενοι δεκτοὶ μὲ ἰδιαίτερη ἐγκαρδιότητα.