Ποιμαντικὴ Ἐπίσκεψη στὴν Τσεχία καὶ Σλοβακία

Θεοφ. Ἐπίσκοπος Γαρδικίου κ. Κλήμης, Τοποτηρητὴς τῆς Ἱερᾶς Ἐπισκοπῆς Μοραβίας τῆς Ἐκκλησίας μας, πραγματοποίησε τὴν ἐτήσια ποιμαντικὴ ἐπίσκεψή του στὶς μικρὲς Ἐνορίες μας στὴν Τσεχία καὶ Σλοβακία. Μαζί του ἦταν ὁ Αἰδ. π. Γεώργιος Γιὰν ὡς μεταφραστὴς καὶ δύο λαϊκοὶ ἀδελφοί, ἕνας Ὑποδιάκονος καὶ ἕνας Ἱεροψάλτης.


Τὸ Σάββατο, 17/30-6-2018, ὁ Θεοφιλέστατος χοροστάτησε στὴν Θ. Λειτουργία, τὴν ὁποία τέλεσε ὁ Ἐφημέριος Αἰδ. π. Χαρίτων Μράζεκ στὸν Ναὸ τῶν Ἁγίων Ἀγγέλων καὶ τοῦ Ἁγίου Μητροπολίτου Φιλαρέτου στὴν Πράγα. Κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ Κοινωνικοῦ ἐκφώνησε σύντομη Ὁμιλία μὲ ἀναφορὰ στὴν Ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, ποὺ μᾶς διάνοιξε τὸν δρόμο γιὰ τὸν Παράδεισο μέσῳ τοῦ ἔργου τῆς Θείας Οἰκονομίας ἀπὸ τὸν Θεάνθρωπο, καὶ τὴν πρόσκλησή μας σὲ πνευματικὴ ἄνοδο μέσῳ τῆς μετανοίας. Ἐν συνεχείᾳ, πραγματοποιήθηκε πνευματικὴ σύναξη μὲ τοὺς λίγους συγκεντρωθέντες πιστούς.

Tsexia1


Τὴν Κυριακή, 18-6/1-7, ὁ Θεοφ. Γαρδικίου κ. Κλήμης τέλεσε τὴν ἑόρτια Λειτουργία στὸν Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Ἀρχιεπισκόπου Ἰωάννου Μαξίμοβιτς στὸ Γιεζντοβίτσε τῆς Τσεχίας, μαζὶ μὲ τὸν Ἐφημέριο Αἰδ. π. Ἱερεμία Τσβὰκ καὶ τοὺς Αἰδ. π. Γεώργιο Γιὰν καὶ π. Χαρίτωνα Μράζεκ. Παρέστησαν τρεῖς περίπου δεκάδες πιστῶν. Στὴν Ὁμιλία του, ὁ Θεοφ. Γαρδικίου ἀναφέρθηκε σὲ νουθεσίες τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου περὶ τῆς διακρατήσεως ἀνοθεύτου τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως, περὶ τῆς πνευματικῆς εὐφροσύνης τῆς Θείας Κοινωνίας, περὶ τῆς καλλιεργείας τοῦ πνεύματος προσευχῆς καὶ εἰρήνης, καὶ τῆς ἀποφυγῆς τῆς ραθυμίας καὶ τῶν διαιρέσεων, περὶ τῆς δύσκολης πάλης μὲ τὸν ἑαυτό μας καὶ τὶς ἀδυναμίες του γιὰ νὰ ἀπελευθερωθοῦμε ἀπὸ τὰ πάθη καὶ νὰ προσεγγίσουμε στὸν Θεό, πρὸς ὁμοίωσιν μετ’ Αὐτοῦ.

Tsexia2


Σὲ Συνάξεις μὲ τοὺς Κληρικοὺς καὶ πιστοὺς ἀντιμετωπίσθηκαν διάφορα θέματα λειτουργικῆς, ποιμαντικῆς καὶ πνευματικῆς φύσεως.

Τὸ πρωὶ τῆς Δευτέρας, κυρίως μνήμης τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου Μαξίμοβιτς, τελέσθηκε ἱερατικὴ Θ. Λειτουργία στὸν Ναὸ στὸ Γιεζντοβίτσε μὲ ψαλμωδία στὰ ἑλληνικά.


Τὸ ἀπόγευμα τῆς αὐτῆς ἡμέρας, τελέσθηκε Ἑσπερινὸς στὸν νεόδμητο Ναὸ τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου στὴν πόλη Μποσκοβίτσε τῆς Τσεχίας, ὅπου στοὺς ὀλίγους συγκεντρωθέντες πιστοὺς ὁ Θεοφ. κ. Κλήμης ἀπηύθυνε σύντομη Ὁμιλία περὶ Ἀγάπης καὶ Ἀληθείας κατὰ τὴν διδασκαλία τοῦ Ἁγίου Εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου, μὲ ἑρμηνεία ἀπὸ τὸν Ἅγιο Γρηγόριο Παλαμᾶ.


Tsexia3

Τὴν ἑπομένη, ἡ ἀποστολὴ ἐξ Ἑλλάδος ταξίδευσε ὁδικῶς στὸ νοτιο-ανατολικὸ ἄκρο τῆς Σλοβακίας, στὴν κωμόπολη Μιχαλάνυ, μὲ στάση πρὸς ἐπίσκεψιν γνωστοῦ προσώπου ποὺ ἀσθενοῦσε στὴν μεγαλόπολη Κόσιτσε (Κασοβία). Στὸ Μιχαλάνυ, στὸν Ναὸ τοῦ Ἁγίου Βασιλομάρτυρος Ροστισλάβου, στὴν αὐλὴ τῆς οἰκίας τοῦ Αἰδ. π. Βλαδιμήρου Μοχορίτα, ἔγινε ὑποδοχὴ τοῦ Ἐπισκόπου ἐκ μέρους τῶν συγκεντρωθέντων πιστῶν ἀπὸ τὴν περιοχὴ καὶ μακρύτερα, μέχρι καὶ ἀπὸ τὴν Πολωνία!


κεῖ, τὸ πρωὶ τῆς Τετάρτης, 21-6/4-7, τελέσθηκε ἀπὸ τὸν Θεοφ. Γαρδικίου ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία, μὲ συμμετοχὴ τῶν Ἱερέων μας π. Βλαδιμήρου καὶ π. Γεωργίου καὶ παρουσία δύο καὶ πλέον δεκάδων πιστῶν. Στὴν Ὁμιλία του ὁ Θεοφιλέστατος ἀναφέρθηκε στὴν τραγωδία τοῦ διωγμοῦ τῶν δικαίων τοῦ Θεοῦ ἀπὸ τοὺς ἀσεβεῖς, ὅπως συνέβη μεταξὺ τῶν πρώτων ἀδελφῶν στὴν γῆ, τοῦ Κάϊν καὶ τοῦ Ἄβελ. Ὁ χωρισμὸς ἀπὸ τὸν Θεὸ τῶν ἀσεβῶν, ἐπιφέρει μοιραίως καὶ χωρισμό τους ἀπὸ τοὺς ἄλλους ἀνθρώπους, ἀκόμη καὶ ἀπὸ τοὺς ἀδελφούς τους κατὰ σάρκα, ὅταν δὲν ὑπάρχει ἀδελφοσύνη κατὰ πνεῦμα. Ἀπευθύνθηκαν δὲ προτροπὲς γιὰ σταθερότητα καὶ ἀνδρεία, γιὰ «ψυχὴ καὶ Χριστό», πρὸς ἐπιτέλεσιν τοῦ θείου Θελήματος διὰ παντὸς τρόπου.

Slovakia

Στὶς Συνάξεις μὲ τοὺς ἐκεῖ πιστοὺς ἔγιναν πνευματικὲς ἀναλύσεις γιὰ διάφορα θέματα, ὅπως γιὰ τὴν μεταμορφωτικὴ δράση τῆς Θείας Κοινωνίας ἐντὸς ἡμῶν, ὅταν ἐπιθυμοῦμε ὅσα ἐπιθυμεῖ ὁ Χριστός, καὶ ἀποστρεφόμαστε ὅσα Αὐτὸς ἀποστρέφεται, καὶ ἐπίσης γιὰ τὴν σημασία τῆς Ὀρθοδόξου Ὁμολογίας καὶ τῶν ὑπὲρ αὐτῆς θυσιῶν ἔναντι τῆς αἱρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καὶ τῶν λοιπῶν δεινῶν τῆς σήμερον. Ἀκόμη, καθορίσθηκε ἡ διαδικασία προετοιμασίας Κατηχουμένων γιὰ νὰ δεχθοῦν τὸ ἅγιον Βάπτισμα μέχρι τὸ τέλος τοῦ τρέχοντος ἔτους.

ἀποστολὴ ἐπέστρεψε ἀεροπορικῶς στὴν Ἑλλάδα ἀπὸ τὴν Βουδαπέστη τῆς Οὑγγαρίας, μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ, τὸ ἀπόγευμα τῆς ἑπομένης ἡμέρας.