Ἐπίσκεψις Ἀρχιερέως εἰς Η.Π.Α.

Σεβασμ. Μητροπολίτης Δημητριάδος κ. Φώτιος, τὴν Πέμπτην 8/21 Ἰουνίου 2018 μετέβη στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες Ἀμερικῆς, ὑπὸ τὴν ἰδιότητά του ὡς μέλους τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἀμερικῆς.

Τὸ Σάββατο 10/23 Ἰουνίου, παρέστη συμπροσευχόμενος μαζὶ μὲ τὸν Σεβασμ. Μητροπολίτη πρ. Ἀμερικῆς κ. Παύλο στὴν Θεία Λειτουργία γιὰ τὴν ἑορτὴ τοῦ «Ἄξιον Ἐστίν» στὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίας Συγκλητικῆς Long Island Νέας Ὑόρκης καὶ τὴν ἑπομένη ἡμέρα (Κυριακὴ, 11/24 Ἰουνίου, προέστη τῆς Θείας Λειτουργίας στὸν Καθεδρικὸ Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίας Μαρκέλλης τῆς Χιοπολίτιδος στὴν Ἀστόρια τῆς Νέας Ὑόρκης, παρουσίᾳ τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου πρ. Ἀμερικῆς κ. Παύλου.

ameriki 1

ameriki 2

Τὴν Τρίτη 13/26 Ἰουνίου ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης Δημητριάδος κ. Φώτιος μαζὶ μὲ τοὺς Σεβασμ. Μητροπολίτας Ἀμερικῆς κ. Δημήτριο καὶ Τορόντο κ. Μωϋσῆ μετέβησαν στὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίας Τριάδος Jordanville Νέας Ὑόρκης εἰς προσκυνησιν τοῦ τάφου τοῦ Ἁγίου Φιλαρέτου Μητροπολίτου τῆς Ρωσικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Διασπορᾶς.

Συνεδρίαση τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου Ἀμερικῆς τῆς Ἐκκλησίας Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος, ὑπὸ τὴν Προεδρεία τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου Ἀμερικῆς κ. Δημητρίου ἐγένετο τὴν Τετάρτη 13/26 Ἰουνίου, στὴν αἴθουσα Συνεδριάσεων αὐτῆς στὸ Συγκρότημα τῶν Γραφείων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀμερικῆς στὴν πόλη Cobleskill τῆς Νέας Ὑόρκης. Παρόντες ἦταν οἱ Σεβασμ. Μητροπολῖτες Ἀμερικῆς, Δημητριάδος καὶ Τορόντο καὶ ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Θεουπόλεως. Ὁ Σεβασμ. Ἐπίσκοπος Ἔτνα καὶ Πόρτλαντ μετεῖχε μέσω τηλεδιακέψεως. Κατὰ τὴν συνεδρίαση ἐλήφθησαν ἀποφάσεις γιὰ τὸν συντονισμὸ τοῦ ποιμαντικοῦ ἔργου τῆς Ἐκκλησίας μας στὴν Ἀμερική.

ameriki 3

Τὴν Πέμπτη 14/27 Ἰουνίου ξεκίνησε τὶς ἐργασίες της ἡ ἐτήσια Σύναξη Κληρικῶν τῆς Ἐκκλησίας μας στὴν Ἀμερικὴ μὲ τὴν συμμετοχὴ περίπου 30 κληρικῶν οἱ ὁποῖοι διήνυσαν μακρυνὲς ἀποστάσεις γιὰ νὰ παρευρεθοῦν. Ἔγιναν ἐνδιαφέρουσες εἰσηγήσεις καὶ συζητήσεις γιὰ τὰ προβλήματα τῆς σύγχρονης οἰκογένεια καθὼς καὶ γιὰ γενικώτερα ποιμαντικὰ ζητήματα.

Παρασκευὴ 15/28 Ἰουνίου ἀφιερώθηκε σὲ ἀνοικτὴ συζήτηση μεταξὺ τῶν Κληρικῶν δίχως προκαθορισμένο θεματολόγιο ἢ κάποιες εισηγήσεις.


Τὸ ἑσπέρας ξεκίνησε ἡ ἀκολουθία τοῦ Μεγάλου Ἑσπερινοῦ γιὰ τὴν ἑορτὴ τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Μαξίμοβιτς, στὸ εὐρύχωρο καθολικὸ τῆς πανηγυριζούσης Μονῆς. Στὴ συνέχεια ἐψάλη ἡ ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου καὶ μετὰ τὸ μεσονύκτιο ἀνεγνώσθη ἡ πρώτη ὥρα. Τὸ πρωῒ τοῦ Σαββάτου 16/29 Ἰουνίου, μετὰ τὴν ἀκολουθία τῶν ὡρῶν ἐτελέσθη τὸ Ἀρχιερατικὸ Συλλείτουργο, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμ. Ἀμερικῆς κ. Δημητρίου καὶ μὲ τὴν συμμετοχὴ ὅλων τῶν Ἀρχιερέων καὶ Κληρικῶν οἰ ὁποῖοι εἶχαν λάβει μέρος στὴν Σύναξη τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου καθὼς.

ameriki 4

ameriki 5

ameriki 6

ameriki 7

ameriki 8

Τὴν Κυριακὴ 17 Ἰουνίου / 30 Ἰουλίου 2018, ὁ Σεβασμ. Δημητριάδος προεξῆρχε στὴν Θ. Λειτουργία εἰς τὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Μάρκου τοῦ Εὐγενικοῦ Βοστώνης καὶ τὴν ἑπομένη ἐπεστρεψε στὴν Ἑλλάδα.

Boston.jpeg