Τὰ ὀνομαστήρια τοῦ Σεβ. Ἀμερικῆς κ. Δημητρίου

ΤΗΝ Κυριακή, 26.10/8.11.2015, τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἀμερικῆς κ. Δημήτριος ἑώρτασε τὰ ὀνομαστήριά του μὲ ἑόρτια Θεία Λειτουργία, τὴν ὁποίαν ἐτέλεσε στὸν Ἱερὸ Καθεδρικὸ Ναὸ τῆς Ἁγίας Μαρκέλλης στὴν Ἀστόρια τῆς Νέας Ὑόρκης τῶν Η.Π.Α.

stdemetrius01

λαβαν μέρος ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Θεουπόλεως κ. Χριστόδουλος καὶ ἀρκετοὶ Κληρικοί, τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου πρώην Ἀμερικῆς κ. Παύλου συμπροσευχομένου καὶ λαβόντος μέρος στὴν ἱερὰ Ἀρτοκλασία.

stdemetrius02

Κλῆρος καὶ λαὸς εὐχήθησαν στὸν Σεβ. Ἀμερικῆς κ. Δημήτριο ἔτη πολλά, μὲ καρποφόρο Ποιμαντορία, πρὸς δόξαν Θεοῦ καὶ τῆς ἁγίας Αὐτοῦ Ἐκκλησίας.

stdemetrius03