Νέα

Το 6ο τεῦχος τοῦ ΑΡΧΕΙΟΥ ΙΕΡΟΥ ΑΓΩΝΟΣ


Δεῖτε τὸ 6ο τεῦχος τοῦ ἱστορικοῦ Περιοδικοῦ ΑΡΧΕΙΟΝ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΑΓΩΝΟΣ, τὸ ὁποῖον ἐπιμελεῖται ἡ Συνοδικὴ Ἐπιτροπὴ Ἱστορικοῦ Ἀρχείου τῆς Ἐκκλησίας μας.

Ἡ Ἑορτή τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος

Τήν Δευτέρα, 12/25-12-2017, μνήμη τοῦ ἐν Ἁγίοις πατρός ἡμῶν Σπυρίδωνος Ἐπισκόπου Τριμυθοῦντους τοῦ Θαυματουργοῦ, πανηγύρισε ὁ ὁμώνυμος Ἱερός Ναός στό Γαλάτσι Ἀθηνῶν.

Ὀνομαστήρια Ἐπισκόπου Μεθώνης κ. Ἀμβροσίου

Τὴν Τετάρτη, 7/20-12-2017, τοῦ Ἁγίου Ἀμβροσίου Μεδιολάνων, ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος τέλεσε ἀρχιερατικὴ Θ. Λειτουργία ἐπὶ τοῖς ὀνομαστηρίοις αὐτοῦ στὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης στὴν Φυλὴ Ἀττικῆς.

Ποιμαντικὴ Ἐπίσκεψη στὴν Αὐστραλία καὶ Ν. Ζηλανδία

Θεοφ. Ἐπίσκοπος Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος πραγματοποίησε ποιμαντικὴ ἐπίσκεψη στὴν Ἱερὰ Μητρόπολη Σύδνεϋ τῆς Ἐκκλησίας μας, στὴν Ὠκεανία, τῆς ὁποία εἶναι ἐπίσης Τοποτηρητής, ἀπὸ 28 Ὀκτ. ἕως 5 Δεκ. 2017 ἐκ.ἡμ.

Πανήγυρις Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου

Τὴν Τρίτη, 30-11/13-12-2017, πανηγύρισε ὁ ἱστορικὸς Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου στὸ Περιστέρι Ἀττικῆς.

Πανήγυρις Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Αἰκατερίνης

Τήν Παρασκευή, 25-11/8-12-2017, μνήμη τῆς Ἁγίας Μεγαλομάρτυρος Αἰκατερίνης τῆς Πανσόφου, πανηγύρισε ὁ ὁμώνυμος Ἱερός Ναός Ἄνω Πατησίων στὴν Ἀθήνα. φ΄ ἑσπέρας ἐψάλη ὁ Μέγας πανηγυρικός Ἑσπερινός.

Ἑορτὲς καὶ Πανηγύρεις Ἁγίου Νικολάου

Πανηγύρισαν Ναοὶ καὶ Μονὲς τῆς Ἐκκλησίας μας ποὺ τιμῶνται στὸν Ἅγιο Ἱεράρχη Νικόλαο Μύρων τῆς Λυκίας τὸν Θαυματουργό, τὴν Τρίτη, 6/19-12-2017.

Φιλανθρωπικὴ Ἐπιμορφωτικὴ Ἐκδήλωση στὴν Καβάλα

Τὴν Κυριακή, 4/17-12-2017, ἔγινε στὴν Αἴθουσα τοῦ Ἱεροῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου στὴν Καβάλα μία ἐνδιαφέρουσα Ἐκδήλωση, ἡ ὁποία ὀργανώθηκε ἀπὸ τὴν Φιλόπτωχο Ἀδελφότητα τοῦ Ναοῦ «Ἅγιος Ίωάννης ὁ Ἐλεήμων», μὲ τίτλο «Ἀγαπᾶμε καὶ βοηθᾶμε», σχετικὰ μὲ τὸ θέμα τῆς γεροντικῆς ἄνοιας.

Τεῦχος 1000 τῆς "Φωνῆς τῆς Ὀρθοδοξίας"

Ἀνηρτήθη στὸν οἰκεῖο (ΕΔΩ) τόπο τὸ τεῦχος ὑπ' ἀριθμ. 1000 τῆς ΦΩΝΗΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ.

Ὀνομαστήρια Ἐπισκόπου

ΤΗΝ Πέμπτη, 24-11/7-12-2017, τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Κλήμεντος Ἐπισκόπου Ρώμης, ὁ ἄγων τὰ ὀνομαστήριά του Θεοφ. Ἐπίσκοπος Γαρδικίου κ. Κλήμης τέλεσε τὴν Θ. Λειτουργία λιτὰ καὶ ἀπέριττα, νωρὶς τὸ πρωί, στὸν Προσκυνηματικὸ Ναὸ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης στὴν Φυλὴ Ἀττικῆς, τῆς ὁποίας ἀποτελεῖ μέλος.