Νέα

Ὀνομαστήρια Θεοφιλ. Χριστιανουπόλεως

       Κατὰ τὴν ἐφετινὴν ἑορτὴν τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου, 25-1/7-2-2013 ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Χριστιανουπόλεως κ. Γρηγόριος ἑόρτασε τὰ ὀνομαστήριά του εἰς τὸν Ἱερὸν Ναόν Ἁγίου Νικολάου Ἀχαρνῶν.

Σύναξις τῶν Ἐπιτρόπων καὶ Ἱεροψαλτῶν

      Τὴν Κυριακὴν 21-1/3-2-2013 ἐπραγματοποιήθη εἰς τὴν Αἴθουσαν ἐκδηλώσεων τοῦ Ἰ. Ναοῦ «Ρόδον τὸ Ἀμαραντον» Πειραιῶς, διὰ πρώτην φορὰν Σύναξις τῶν Ἐπιτρόπων καὶ τῶν Ἱεροψαλτῶν τῶν τριῶν ὁμόρων Ἐκκλησιαστικῶν Ἐπαρχιῶν τοῦ Κέντρου, ἤτοι Ἀθηνῶν-Πειραιῶς-Ἀττικοβοιωτίας. Ὁ Μακαριώτατος καλωσόρισε τοῦ Ἱεροψάλτας καί τούς Ἐπιτρόπους, οἱ ὁποῖοι εἶναι οἱ ἅμεσοι συνεργάται τῶν Κληρικῶν καὶ ἐτόνισεν ὅτι ὁ ἐγκαινιασμός τῶν συνάξεων αὐτοῦ τοῦ εἴδους ἀποσκοπεῖ εἰς τὴν κινητοποίησιν τοῦ λαϊκοῦ στοιχείου καὶ τὴν καλυτέραν συνεργασίαν κλήρου καί λαοῦ διὰ τὸ ἔργον τῆς Ἐκκλησίας. Ἐπ’ εὐκαιρία τῆς συνάξεως ἐγένετο καὶ ἡ κατὰ τὸ ἔθιμον κοπὴ τῆς Πρωτοχρονιάτικης πίττας.

Πανήγυρις Ἁγ. Μάρκου Εὐγενικοῦ

patra1

        Ὁ  Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν κ.κ. Καλλίνικος προέστη τῆς λαμπρᾶς πανηγύρεως τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Μάρκου τοῦ Εὑγενικοῦ Πατρῶν, τὴν Παρασκευὴν 19-1/1-2-2013.

Ὀνομαστήρια Θεοφιλ. Βρεσθένης

 

          Ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος κ.κ. Καλλίνικος προέστη εἰς τὸ Ἀρχιερατικόν συλλείτουργον εἰς τὸν Ἱερὸν Ναόν Ὑπαπαντῆς τοῦ Κυρίου Καλλιπόλεως Πειραιῶς, κατὰ τὴν ἡμέραν τῆς μνήμης τοῦ Ἁγίου Θεοδοσιου τοῦ Μεγάλου (17 Ἰανουαρίου) μετὰ τοῦ ἑορτάζοντος Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Βρεσθένης κ. Θεοδοσίου. Παρίστατο συμπροσευχόμενος καὶ ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Μαραθῶνος κ. Φώτιος.

Ποιμαντική Ἐπίσκεψις Ἀρχιεπισκόπου εἰς Σερβίαν καὶ Βοσνίαν

        Τὴν Κυριακὴν 14/27 Ἰανουαρίου 2013, ἡμέρα τῆς μνήμης τοῦ Ἁγίου Σάββα, πρώτου Ἀρχιεπισκόπου Σερβίας, ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Καλλίνικος μετέβη εἰς Βελιγράδι διὰ τὴν πρώτην πανήγυριν τοῦ ἐπ’ ὀνόματι τοῦ μεγάλου αὐτοῦ Ἁγίου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας τιμωμένου Ἱεροῦ Ναοῦ.

Βἰντεο- φωτογραφίαι Θεοφανείων

          Στὰ βίντεο τοῦ Ἰστοτόπου μας προσετέθησαν οἱ σύνδεσμοι πρὸς τὰ βίντεο τοῦ ἑορτασμοῦ τῶν Θεοφανείων εἰς τὸν Κεντρικόν Λιμένα Πειραιῶς (εἰς 3 μέρη) καὶ πρὸς τὸ βίντεο τῆς ἀντιστοίχου τελετῆς εἰς Νέαν Ὑόρκην. Οἱ σύνδεσμοι τίθενται καὶ ἀκολούθως ὁμοῦ μετὰ τῶν συνδέσμων πρὸς τὰς σχετικάς συλλογάς φωτογραφιῶν. Εἰς τὸ τέλος τίθενται δύο φωτογραφίαι ἐκ τῆς τελετῆς τῆς καταδύσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ εἰς τὸν λιμένα τῆς Χαλκίδος ὑπό τοῦ σχεδόν αἰωνοβίου (96 ἐτῶν) Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Εὐρίπου καὶ Εὐβοίας κ. Ἰουστίνου.

Πανήγυρις Ἁγ. Ἀθανασίου

Kathedr1

 

        Τὴν 18/31-1-2013, ἡμέραν τῆς ἑβδομάδος Τρίτην ἐπανηγύρισεν ὁ Ἱερὸς Καθεδρικός Ἁγίου Ἀθανασίου τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν.

Ὀνομαστήρια Σεβασμ. Θεσσαλονίκης

maxim

 

        Εἰς τὰς  13/26 Ἰανουαρίου 2013 ἑορτὴ τοῦ Ἁγίου Μαξίμου του Καυσοκαλυβίτου ἑώρτασε τὰ ὀνομαστήριά του ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης καὶ Δημητριάδος κ. Μάξιμος. Tὴν ἡμέραν τῶν ὁνομαστηρίων του ὁ Σεβασμιώτατος ἑχοροστάτησεν εἰς τὸν Ἱερὸν Καθεδρικὸν Ναόν Ἁγίων Τριῶν Ἱεραρχῶν Θεσσαλονίκης.

Ἑόρτιος Ἐκδήλωσις Kατηχητικῶν Ι.Μ. Ἀττικῆς

giorti

        Τὸ Σάββατον 30-12-2012/12-1-2013, εἰς τὴν αἴθουσαν ἐκδηλώσεων τοῦ Δημαρχείου Ἀχαρνῶν ἐγένετο διὰ τέταρτον συνεχομένον ἔτος ἡ κοινή ἑόρτιος ἐκδήλωσις τῶν Κατηχητικῶν Σχολείων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας.


Λαμπρός ὁ ἑορτασμός τῶν Θεοφανείων

Theofaneia

        Παρὰ τὰς προβλέψεις τῆς μετεωρολογικῆς ὑπηρεσίας περὶ βροχοπτώσεων εἰς τὸν Πειραιᾶ κατὰ τὴν ἑορτὴν τῶν Ἁγίων Θεοφανείων, ἡ πρωΐα τοῦ Σαββάτου 6/19 Ἰανουαρίου ὑπῆρξε ἡλιόλουστος καὶ τοῦτο ἔδωσε τὴν εὐκαιρίαν εἰς χιλιάδας εὐσεβῶν γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν νὰ διατρανώσουν τὴν προσήλωσίν των εἰς τὰς πατρώας παραδόσεις εἰς τὸν πρῶτον λιμένα τῆς χώρας.