Νέα

Ὀνομαστήρια Σεβασμ. κ. Ἀκακίου

akak

        Τὴν 1/14-5-2013, ἡμέραν Τρίτην μνήμη τῶν Ἁγίων Νεομαρτύρων Ἀκακίου, Ἰγνατίου καί Εὐθυμίου, ἐώρτασε τὰ ὀνομαστήριά του ὁ Σεβασμιώτατος καί πολιός Μητροπολίτης Ἀττικῆς καὶ Διαυλείας κ. Ἀκάκιος.

Ἱερὰ Λιτανεία

Litan

         Τὸ Σάββατον τῆς Διακαινισήμου, κατὰ τὴν καθιερωθεῖσαν - πλέον - τᾶξιν, γίνεται ἡ λιτάνευσις τῆς ἱερᾶς εἰκόνος τῆς Παναγίας τῆς Γοργοϋπηκόου εἰς τὴνἹερὰν Μονὴν Ἁγίας Μαρίνης Κερατέας Ἀττικῆς. Ἀκολουθεῖται τὸ τυπικόν τοῦ Ἁγίου Ὄρους καὶ μετὰ τὴν Ἀναστάσιμον θείαν λειτουργίαν, τελεῖται ἁγιασμός καὶ ἐν συνεχείᾳ λιτάνευσις τῆς ἱερᾶς εἰκόνος πέριξ τῆς Μονῆς μετὰ δεήσεων καὶ εὐχῶν ὑπέρ εὐκρασίας ἀέρων, εὐφορίας τῶν καρπῶν τῆς γῆς, κ.λπ..

Ἑορτὴ τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς


Abp1

 

         Κατὰ τὴν Παρασκευὴν τῆς Διακαινισήμου εἰς τὴν πανήγυριν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ζωοδόχου Πηγῆς Πατρῶν, ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Καλλίνικος ἐτέλεσε μεγαλοπρεπῶς τὰ ἐγκαίνια τοῦ Καθολικοῦ τῆς Μονῆς.

Κυριακή τῶν Βαΐων

vaiwn 

       Ὅπως ἔχει πλεόν καθιερωθεῖ κατὰ τὰ τελευταῖα ἔτη, ἡ θριαμβευτική εἴσοδος τοῦ Χριστοῦ εἰς τὰ Ἱεροσόλυμα ἑορτάζεται μετ’ ἰδιαιτέρας λαμπρότητος εἰς τὴν πόλιν τῶν Ἀχαρνῶν, ἕδραν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας. Πλῆρες δημοσιογραφικόν ἀφιέρωμα μετὰ φωτογραφιῶν ὑπάρχει...

...εἰς τὸν ἰστότοπον τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Χειροτονίαι νέων Κληρικῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας

Cheiroton1

 

         Τὸ Σάββατον 31-3 / 13-4 – 2013, ἡμέραν μνήμης τοῦ Ἁγίου Ὑπατίου Ἐπισκόπου Γαγγρῶν, εἰς τὸν κατάμεστον ἀπὸ πιστοὺς Καθεδρικὸν Ἱερὸν Ναὸν Ἁγίου Νικολάου Ἀχαρνῶν, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας  κ.κ. Χρυσόστομος προήγαγε τὸν εὐλαβέστατον Διάκονον π. Χρῆστον Παπαδόπουλον εἰς τὸν δεύτερον βαθμὸν τῆς Ἱερωσύνης (τὸν τοῦ Πρεσβυτέρου), καὶ ἀκολούθως τὸν εὐβλαβέστατον  Ματθαῖον Μαβίδην εἰς τὸν πρῶτον βαθμὸν τῆς Ἱερωσύνης  (τὸν τοῦ Διακόνου). 


[Βλ. ἐκτενές ἄρθον εἰς τὴν ἐπίσημον ἰστοσελίδα τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἀττικῆς & Βοιωτίας]

Κυριακὴ τῆς Ὀρθοδοξίας 2013

anastyl

       Τήν Κυριακήν Αʹ Νηστειῶν ἡ Ἐκκλησία μᾶς ἑορτάζει τόν θρίαμβον τῆς Ὀρθοδοξίας κατά τῆς αἱρέσεως τῆς εἰκονομαχίας καί τήν καθιέρωση τῆς ὀρθῆς τιμῆς τῶν ἱερῶν εἰκόνων. Τιμᾶ ταυτοχρόνως καί ἅπαντας τοὺς ἱερούς ἀγωνιστὰς οἱ ὁποῖοι ἀντιμετώπισαν τὰς αἱρέσεις καί ἀναθεματίζει ὅλους ἐκείνους οἱ ὁποῖοι τὴν ἔβλαψαν, καθόλην τήν ἐκκλησιαστικὴν ἱστορίαν ὅπως ἀναγινώσκομεν εἰς τό Συνοδικόν τῆς Ὀρθοδοξίας.

Πανήγυρις Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Εὐαγγελιστοῦ Μάρκου

Abp


        Προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἐλλάδος κ.κ. Καλλινίκου, τὴν Τετάρτην τῆς Διακαινισήμου 25-4/8-5-2013, ἐγένετο ὁ λαμπρός ἑορτασμός τῆς πανηγύρεως τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Εὐαγγελιστοῦ Μάρκου Κορωπίου Ἀττικῆς, ἱδρυθείσης ὑπὸ τοῦ Μακαριστοῦ Μητροπολίτου Χίου κυροῦ Στεφάνου.

Συνέντευξις Σεβασμ. Πειραιῶς

synent


        Συνέντευξιν διά τήν ἱστορίαν, τήν πορείαν καί τό ἔργον τῆς τοπικῆς ἐν Πειραιεῖ  Ἐκκλησίας τῶν Γ.Ο.Χ., παρεχώρησεν εἰς τόν ἐκδότην τῆς ἐφημερίδος «Ἔγκυρος Ἀνταποκριτής» κ. Στυλιανόν Μανουσάκην, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πειραιῶς καί Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος. Ἡ συνέντευξις ἐδημοσιεύθηκε εἰς τό φύλλον 12 τῆς 16ης Ἀπριλίου 2013.


[Βλ. ὁλόκληρον τὴν συνέντευξιν εἰς τὴν ἰστοσελίδα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος.]

Ἡ Ἐνορία τῆς Στυλίδος

        Τὴν Κυριακὴν τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ, 18/31-3-2013, ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Μαραθῶνος καὶ Τοποτηρητής Φθιώτιδος κ. Φώτιος προέστη εἰς τὴν Ἀρχιερατικὴν θ. λειτουργίαν εἰς τὸν Ἱερὸν Ναόν Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Στυλίδος Φθιώτιδος. Ἐπρόκειτο διὰ τὴν πρώτην λειτουργίαν μετὰ τὴν ἀποδοχήν τῆς αἰτήσεως τῆς Ἐνορίας διὰ τὴν ἐπανένταξιν αὐτῆς ὑπὸ τὴν κανονικήν Ἱερὰν Σύνοδον.

Χειροτονία Διακόνου π. Μωϋσέως

phoca_thumb_l_2013frmosesdeacon001
        Τὴν Κυριακή 25-2/10-3-2013 ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Πόρτλαντ κ. Σέργιος ἐχειροτόνησεν τὸν Ὁσιώτατον Μοναχόν π. Μωϋσῆ Fredricks, μέλος τῆς ἀδελφότητος τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Σιναΐτου Kelseyville Καλιφορνίας εἰς τὸν βαθμόν τοῦ Διακόνου.