Ἀντιαιρετικά

Κυριακὴ τῆς Ὀρθοδοξίας 2019

Συνοδικὴ Ἐκδήλωσις

Συγκρητιστικἠ Αἵρεσις τοῦ Οἰκουμενισμοῦ

Οἰκουμενικὴ Κίνησις καὶ «Παγκόσμιο Συμβούλιο Ἐκκλησιῶν»
Μέρος Α´. 1948-2018.
«Παγκόσμιο Συμβούλιο Ἐκκλησιῶν»
Σύναψις μιᾶς Οἰκουμενιστικῆς Διαθήκης.

Μέρος Β´. Συγκρητισμός.
Διαθρησκειακὸς Οἰκουμενισμός.
Πρὸς ἕνα «Παγκόσμιο Συμβούλιο Θρησκειῶν»;

Μέρος Γ´. Ὑψώθηκε ὁριστικὰ πλέον τὸ «τεῖχος»
μεταξὺ Γνησίας καὶ νόθου Ὀρθοδοξίας

Σεβασμ. Μητροπολίτου Γ.Ο.Χ. Δημητριάδος κ. Φωτίου

Ἀρχιγραμματέως Ἱερᾶς Συνόδου

 

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ


πάντηση στὴν ἀπὸ 06-10-2018 γνωμοδότηση τοῦ κ. Κυριάκου Κυριαζόπουλου πρὸς τὰ ἀποτειχισμένα ἤδη (ἀπὸ τὴν 26-10/8-11-2016) μέλη τοῦ Δ.Σ. τοῦ σωματείου ΘΕΟΚΓΟΧΝΜ καὶ τοὺς σὺν αὐτοῖς, περὶ τοῦ Νόμου 4301/2014, γιὰ τὴν ἐκ τῶν ὑστέρων «δογματικὴ θεμελίωση» τῆς ἀποτειχίσεώς τους ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν τῆς Ἑλλάδος.

Ὁμιλία Σεβασμ. Μητροπολίτου Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ

 

Κυριακὴ τῆς Ὀρθοδοξίας 2019-Συνοδικὴ Ἐκδήλωσις

 

καθοριστικἠ συμβολὴ τῆς ἐν Ἑλλάδι ἐπισήμου Ἐκκλησίας στὴν θεμελίωσι καὶ ἐξέλιξι τῆς Οἰκουμενικῆς Κινήσεως

Α ́. «Αἰχμαλωσία» ἢ «Νόσος» ὁ Οἰκουμενισμός;

Β ́. Αἰτιώδης συνάφεια Οἰκουμενισμοῦ - Ἡμερολογιακοῦ.

Γ ́. Ὁ Μεταρρυθμιστὴς τοῦ 1924: πρωτοπόρος Οἰκουμενιστής.

Δ ́. Κρήτη: « τὸ ἔσχατον πτῶμα».

τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου Γ.Ο.Χ. Δημητριάδος κ. Φωτίου

Ἀρχιγραματέως Ἱερᾶς Συνόδου

 

πάντηση στὴν ἀπὸ 06-10-2018 γνωμοδότηση τοῦ κ. Κυριάκου Κυριαζόπουλου πρὸς τὰ ἀποτειχισμένα ἤδη (ἀπὸ τὴν 26-10/8-11-2016) μέλη τοῦ Δ.Σ. τοῦ σωματείου ΘΕΟΚΓΟΧΝΜ[1]καὶ τοὺς σὺν αὐτοῖς, περὶ τοῦ Νόμου 4301/2014, γιὰ τὴν ἐκ τῶν ὑστέρων «δογματικὴ θεμελίωση» τῆς ἀποτειχίσεώς τους ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν τῆς Ἑλλάδος.

Ποιός διχάζει τὸν λαὸ τοῦ Θεοῦ;

ΠΡΟΣΦΑΤΑ, στὴν Ἑορτὴ τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου μὲ τὸ Νέο Ἡμερολόγιο, κατὰ τὴν ὁποίαν ἑορτάζεται ἡ «Θρονικὴ Ἑορτὴ» τοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως, γιὰ ἄλλη μία φορὰ τηρήθηκε αὐτὸ ποὺ οἱ Οἰκουμενιστὲς ἔχουν καθιερώσει ἐδῶ καὶ μισὸ περίπου αἰῶνα ὡς «ἱερὸν ἔθος»: στὴν «Πατριαρχικὴ καὶ Συνοδικὴ Λειτουργία» στὸν Ἅγιο Γεώργιο στὸ Φανάρι, παρέστη συμπροσευχόμενη ἐπίσημη ἀντιπροσωπεία τῆς Ρώμης ὑπὸ τὸν Καρδινάλιο Κοὺρτ Κόχ, «Πρόεδρο τοῦ Ποντιφικοῦ Συμβουλίου γιὰ τὴν Χριστιανικὴ Ἑνότητα» (βλ. «Ἡ Θρονικὴ Ἑορτὴ στὸ Φανάρι», στὸ διαδικτυακὸ Πρακτορεῖο «Ὀρθοδοξία News Agency» τῆς 30-11-2018).

Σεβ. Μητροπολίτου Δημητριάδος κ. Φωτίου

Ἀρχιγραματέως Ἱερᾶς Συνόδου

Πρὶν προχωρήσουμε στὸ Β´ μέρος τῆς ἀπαντήσεώς μας «ΟΙ ΚΑΤΑ ΦΑΝΤΑΣΙΑΝ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ» στὴν ἀπὸ 06-10-2018 Γνωμοδότηση τοῦ κ. Κυριάκου Κυριαζόπουλου περὶ τοῦ Ν.4301 (στὸ ἑξῆς ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ), ὀφείλουμε μία σύντομη ἀπάντηση στὴν «ἀνταπάντηση» τοῦ κ. Καθηγητοῦ στὸ Α´ μέρος. Σὲ αὐτὴν τὴν «ἀνταπάντηση» ὁ κ. Καθηγητὴς ἀντὶ νὰ ἀπαντᾶ, μᾶλλον θέτει νέα ἐρωτηματικά. Πάντως, τουλάχιστον, τώρα ἔχει υἱοθέτησει μία στοιχειώδη διάρθρωση καὶ διαίρεση σὲ ἑνότητες τοῦ κειμένου του (κατ᾽ ἀντιστοιχίαν τοῦ Α´ μέρους τῆς ἀπαντήσεως ἡμῶν) γιὰ νὰ εἶναι κάπως εὐκολοδιάβαστο. Εἶναι μία πρόοδος αὐτό. Ἀπαντοῦμε.

ΕΔΩ καὶ δεκαετίες ἔχει τεθεῖ ἡ ἄποψη μὲ τρόπο σοβαρὸ καὶ ἐν πολλοῖς τεκμηριωμένο, ὅτι ἡ ἐποχή μας εἶναι προδρομικὴ τοῦ Ἀντιχρίστου μὲ ἰδιάζοντα τρόπο. Τὸ σοβαρὸ σύμπτωμα, ὅσον ἀφορᾶ τὴν πίστη, σχετίζεται μὲ τὴν προφανῆ «ἀποστασία» (Β’ Θεσ. β’ 3), μέσῳ τῆς κακοδοξίας τοῦ Οἰκουμενισμοῦ.

 1. Λόγος Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιῶς καί Σαλαμῖνος κ. Γεροντίου
 2. Ἡ ἀδυσώπητος ἀλήθεια
 3. Ἡ Ἀλήθεια τῆς Γνησίας Ὀρθοδοξίας σὲ θέματα Πίστεως, Κανονικότητος καὶ Ἱστορίας ἔναντι θλιβερῶν ἀναληθειῶν κατηγόρων αὐτῆς μὲ ἀναφορὰ στὴν Χίο
 4. Ὀρθόδοξος Διαμαρτυρία κατὰ τῆς Ἄρσεως τῶν Ἀναθεμάτων Κωνσταντινουπόλεως – Ρώμης
 5. Ὀρθόδοξοι Ἀντιδράσεις εἰς τοὺς σκοποὺς τοῦ «Παγκοσμίου Συμβουλίου τῶν Ἐκκλησιῶν»
 6. Πορεία πρὸς τὴν «Ἁγίαν καὶ Μεγάλην Σύνοδον»:
 7. Έπιστολή πρὸς π. Νικόδημον Ἀεράκην
 8. Ὁ Ἅγιος Μᾶρκος Εὐγενικὸς χθὲς καὶ σήµερα
 9. «Οὐδέποτε διά μεσότητος, ἄνθρωπε, τά ἐκκλησιαστικά διωρθώθη»
 10. Ἡ Ὀρθοδοξία Πολεμουμένη Νικᾶ
 11. Ἡ σταυροαναστάσιμη πορεία τῆς Ὀρθοδοξίας
 12. Ορθόδοξη Ενημέρωση 2
 13. Ὀρθοδοξία καί Εἰκονομαχία
 14. Ἡ αἵρεσις τῆς Ὀνοματολατρείας
 15. Ὀρθόδοξη Ἐνημέρωση
 16. Τό κατάντημα μιᾶς κάλπικης ἐπιχειρηματολογίας
 17. ‘Η αίρεσις του π. ’Επιφανίου Θεοδωροπούλου
 18. (Ψευδο) Προφητείας Παϊσίου το ανάγνωσμα...
 19. Ἀπάντησις εἰς τὸν "Πειραιὼς" κ. Σεραφείμ