Νέα

Φθινοπωρινὴ Ποιμαντικὴ Διακονία στὴν Σουηδία

Στὰ Μεθέορτα τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανὸς πραγματοποίησε τὴν τακτικὴ φθινοπωρινή του ποιμαντικὴ Ἐπίσκεψη στὸ Μικρὸ Ποίμνιο τῆς Ἐκκλησίας μας στὴν Σουηδία, ὡς Τοποτηρητὴς τῆς Ἱερᾶς Ἐπισκοπῆς Στοκχόλμης.

AgIgnatSouid

Τὸ σημαντικώτερο γεγονὸς τῆς Ἐπισκέψεως αὐτῆς ἦταν ἡ πρώτη Θεία Λειτουργία στὴν νεοσύστατη Ἐνορία τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Ἰγνατίου Ἐπισκόπου Ἀντιοχείας.

Ag Ignatios

ρχὲς τοῦ τρέχοντος ἔτους, μία κοινότητα Σύρων πιστῶν, προερχομένη ἀπὸ τὴν Καινοτομία, οἱ ὁποῖοι εἶχαν βαθειὰ προβληματισθεῖ μὲ τὶς οἰκουμενιστικὲς παρεκτροπὲς τῶν ἐκκλησιαστικῶν τους ἀρχῶν, ζήτησαν νὰ προσέλθουν στὴν Γνησία Ὀρθοδοξία. Ἔγιναν δεκτοὶ πρὸ ὀλίγων μηνῶν στὴν Ἐκκλησία μας καὶ μὲ τὴν εὐλογία καὶ καθοδήγηση τοῦ Σεβ. Τοποτηρητοῦ δημιουργήθηκε ἡ ἀραβόφωνος Ἐνορία τοῦ Ἁγίου Ἰγνατίου.

Ag Filothei 2

Σεβ. Τοποτηρητὴς τέλεσε γι’ αὐτοὺς τὴν πρώτη Λειτουργία τὴν Κυριακὴ μετὰ τὴν Ὕψωση τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, 17/30-9-2018, στὴν ὁποία συμμετεῖχαν ὁ Ἀρχιερατικὸς Ἐπίτροπος Αἰδεσιμολογ. π. Ἀνδρέας (῎Οκερστρομ), καὶ ὁ ἀραβόφωνος Ἱεροδιάκονος Θεοχάρης.

Τὸ πρόγραμμα τοῦ Σεβ. Τοποτηρητοῦ περιελάμβανε ἐπίσης Θεία Λειτουργία στὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίας Φιλοθέης, δύο ἱερατικὲς Συνάξεις, ἐπισκέψεις σὲ κοιμητήρια γιὰ τὴν τέλεσι Τρισαγίων, συναντήσεις καὶ ἐξομολογήσεις, ὀργάνωση καὶ δρομολόγηση ἐργασιῶν στὸν χῶρο τοῦ Ἐπισκοπείου.

Ag Filothei 3

ὅλη ποιμαντικὴ αὐτὴ Ἐπίσκεψη ἀπεδείχθη ἰδιαιτέρως καρποφόρος καὶ ἐλπιδοφόρος γιὰ τοὺς Ἀδελφούς μας καὶ τὴν ἐν τῷ Βορρᾷ μαρτυρία τῆς Γνησίας Ὀρθοδοξίας μας.