Νέα

Ἔναρξη λειτουργίας Σχολῆς Κατηχητῶν τῆς Ἐκκλησίας μας

Μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ, πραγματοποιήθηκε γιὰ ἄλλη μία χρονιὰ ἡ ἔναρξη τῆς Λειτουργίας τῆς Σχολῆς Κατηχητῶν τῆς Ἐκκλησίας μας γιὰ τὸ ἀκαδημαϊκὸ ἔτος 2018-19.

 agiasmos peiraias 3

Τὰ μαθήματα τοῦ Β´ κύκλου σπουδῶν θὰ ἐξακολουθήσουν νὰ διεξάγωνται, ὅπως καὶ πέρισυ, στὸ Πνευματικὸ Κέντρο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος, ὅπου τελέσθηκε ὁ καθιερωμένος Ἁγιασμὸς τὴν Δευτέρα, 25-09/8-10-2018, ὑπό τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου Δημητριάδος κ. Φωτίου, παρουσίᾳ τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γεροντίου, Ἱερέων τῆς τοπικῆς Μητροπόλεως καί Σπουδαστῶν τοῦ Β´ κύκλου τῆς Σχολῆς Κατηχητῶν.

agiasmos peiraias 2

Μετὰ τὸ πέρας τοῦ Ἁγιασμοῦ, ὁ Σεβασμ. κ. Φώτιος ἔδωσε ὁδηγίες γιὰ τὸ πρόγραμμα τῶν Μαθημάτων, ἐνῷ ὁ Σεβασμ. κ. Γερόντιος ἀπηύθυνε σύντομο χαιρετισμό.

Ἁγιασμὸς γιὰ τὰ μαθήματα τοῦ Α´ κύκλου, τὰ ὁποῖα φέτος θὰ διεξάγωνται στὴν αἴθουσα τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίων Κωνσταντίνου καὶ Ἐλένης Ἀσπροπύργου Ἀττικῆς, ἔγινε τὴν Τετάρτη, 27-09/10-10-2018, ὑπὸ τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσοστόμου, μὲ τὴν παρουσία τοῦ Διευθυντοῦ τῆς Σχολῆς Σεβασμ. Μητροπολίτου Δημητριάδος κ. Φωτίου, Ἱερέων, Διακόνων καί περίπου τριάντα σπουδαστῶν.

agiasmos aspropirgos 1

agiasmos aspropirgos 2

Μετὰ τὴν Ἀκολουθία τοῦ Ἁγιασμοῦ, ὁ Σεβασμ. κ. Χρυσόστομος ἀπηύθυνε πατρικὲς καὶ πνευματικὲς νουθεσίες πρὸς τοὺς ὑποψήφιους Κατηχητὲς τῆς τοπικῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, ἐνῷ ὁ Σεβασμ. κ. Φώτιος ἔκανε τὴν πρώτη Εἰσήγηση μὲ θέμα: «Διδακτικοὶ στόχοι ἀνὰ βαθμίδα». Γιὰ τὸ πρόγραμμα ἀμφοτέρων των κύκλων βλ. ΕΔΩ

agiasmos aspropirgos 3