Νέα

Συνοδικὸν Ἡμερολόγιον 2019

Κυκλοφόρησε σὲ μία καλαίσθητη ἔγχρωμη ἔκδοση, 208 σελίδων, σχήματος 10x14 ἑκ., καὶ τὸ Συνοδικὸν Ἡμερολόγιον 2019 τῆς Ἐκκλησίας μας, σὲ μορφὴ «ἀντζέντας», μὲ χῶρο σημειώσεων γιὰ κάθε ἡμέρα τοῦ ἔτους (ἑβδομαδιαία παράθεση κατὰ σελίδα) καὶ Πίνακες Κυριακοδρομίου, Νηστειοδρομίου καὶ Ἁγιογραφικῶν Ἀναγνωσμάτων Κυριακῶν.

exofyl

Προτάσσεται Πρωθιεραχικὸν Μήνυμα τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου, καὶ ἀκολουθεῖ 18σέλιδο Ἀφιέρωμα στὴν Ἐπέτειο τῶν 50 ἐτῶν ἀπὸ τῆς ἐπισήμου ἀναγνωρίσεως τῶν ἐπισκοπικῶν χειροτονιῶν τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας μας. Σὲ εὐσύνοπτο καὶ περιεκτικὸ κείμενο, μὲ φωτογραφικὸ ὑλικό, παρουσιάζεται τὸ ἱστορικὸ τοῦ τόσο σημαντικοῦ αὐτοῦ θέματος, ποὺ πρέπει νὰ γνωρίζουν καλῶς ἅπαντες, Κλῆρος καὶ Λαός, διότι ἀφορᾶ στὴν ἐκκλησιαστικότητα, κανονικότητα καὶ ἐγκυρότητά μας, γι΄ αὐτὸ καὶ βάλλεται ἀνέκαθεν ἀπὸ ὅσους ἀντιστρατεύονται τὴν Ἐκκλησία μας.

Στὸ Διοικητικὸ μέρος παρατίθενται Κατάλογοι Μελῶν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας μας, Σχολαζόντων Ἀρχιερέων, Κεκοιμημένων Ἀρχιερέων, Στοιχεῖα Γραφείων τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, ὡς καὶ τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου Ἀμερικῆς, Συνοδικὲς Ἐπιτροπὲς (σκοπὸς καὶ σύνθεσις ἑκάστης), Ἐπισκοπικὰ Δικαστήρια, Γενικὸ Ταμεῖο τῆς Ἐκκλησίας μας. Ἀκολουθοῦν τὰ βιογραφικὰ τῶν ἐν ἐνεργείᾳ Ἀρχιερέων, καταχώρησις κατὰ Ἐκκλησιαστικὴν Ἐπαρχίαν τῶν Ἱερῶν Ναῶν καὶ Μονῶν Ἑλλάδος καὶ Ἐξωτερικοῦ καὶ Κατάλογοι Κληρικῶν.

Ἐπίσης, δημοσιεύονται κάποιες φωτογραφίες ἐκκλησιαστικῶν γεγονότων τοῦ παρελθόντος ἔτους 2018 καὶ ὑπάρχουν σελίδες γιὰ Σημειώσεις.

Τὸ Συνοδικὸν Ἡμερολόγιον 2019, καταρτισθὲν μερίμνῃ τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Ἀρχιγραμματείας, διατίθεται ἀπὸ τὰ Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου.