Νέα

Ἀνέγερση Κλινικῆς στὸ Κογκὸ

Οἱ ἐργασίες γιὰ τὴν ἀνέγερση Κλινικῆς τῆς Ἱεραποστολῆς τῆς Ἐκκλησίας μας στὴν Κανάγκα τοῦ Κογκὸ συνεχίζονται, ὅπως φαίνεται ἀπὸ τὶς πρόσφατες φωτογραφίες ποὺ ἐλήφθησαν καὶ δημοσιεύονται.

image001
Παρακαλοῦμε ὅσοι δύνανται νὰ βοηθήσουν στὸ ἔργο αὐτό, νὰ ἀπευθύνονται στὸν Θεοφ. Ἐπίσκοπο Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιο, ὑπεύθυνο τῶν Ἱεραποστολῶν στὴν Ἀφρική, ὁ ὁποῖος ἐν συνεχείᾳ φροντίζει γιὰ τὴν ἀποστολὴ τῶν χρημάτων στὸν προορισμό τους, πρὸς ἐξακολούθησιν τῶν οἰκοδομικῶν ἐργασιῶν.

image002


ἔστω καὶ ἀπὸ τὸ ὑστέρημα ἐνίσχυση τοῦ ἔργου αὐτοῦ εἶναι πολύτιμη καὶ θεάρεστη, ἀφοῦ θὰ συντελέσει στὴν ἀνακούφιση τοῦ ἀνθρώπινου πόνου σὲ μία τόσο ταλαιπωρημένη καὶ φτωχὴ περιοχὴ τοῦ κόσμου, ὅπως καὶ στὴν καλύτερη παρουσία καὶ μαρτυρία τῆς Ἐκκλησίας μας στὶς ἐσχατιὲς τῆς ἀχανοῦς Μαύρης Ἠπείρου.

image003