Νέα

Ἑορτὴ Μονῆς στὴν Ἔτνα καὶ Μνημόσυνο Ἀρχιερέως

Θεοφ. Ἐπίσκοπος Μεθώνης κ. Ἀμβόρσιος μετέβη ἐκπροσωπῶν τὴν Ἱερὰ ἡμῶν Σύνοδο στὴν Ἔτνα τῆς Καλιφορνίας τῶν Η.Π.Α. κατὰ τὴν Β΄ ἑβδομάδα τῶν Νηστειῶν, προκειμένου νὰ συμμετάσχει στὴν Ἑορτὴ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ, τὴν Κυριακή, 11/24-3-2019, ὅπου συλλειτούργησε μὲ τὸν Σεβ. Ἐπίσκοπο Ἔτνα καὶ Πόρτλαντ κ. Αὐξέντιο καὶ Κληρικοὺς τῆς Μονῆς καὶ τῆς Ἐπισκοπῆς, ὅπως ἐπίσης γιὰ νὰ λάβει μέρος καὶ στὸ Τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου πρώην Ἔτνα Χρυσοστόμου.

mnimosino etna 1

Γιὰ τὸ Μνημόσυνο, τὴν Τετάρτη, 14/27-3-2019, τελέσθηκε Παννυχίδα πρὸ τοῦ Τάφου τοῦ ἐκλιπόντος Ἀρχιερέως, ἐντὸς τοῦ περιβόλου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ, μὲ συμμετοχὴ ἐκτὸς τῶν δύο ὡς ἄνω Ἀρχιερέων καὶ τοῦ Θεοφ. Ἐπισκόπου πρώην Πόρτλαντ κ. Σεργίου, ὁποῖος προσῆλθε μὲ ἕναν Ἱερέα καὶ δύο Διακόνους γιὰ τὴν ἱερὰ Τελετή.

mnimosino etna 2

Θεοφ. Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος διερχόμενος ἀπὸ τὸ Σαν Φραντσίσκο εἶχε τὴν εὐλογία νὰ προσκυνήσει τὸ χαριτόβρυτο ἄφθαρτο ἱερὸ Λείψανο τοῦ Ἁγίου Ἀρχιεπισκόπου Ἰωάννου (Μαξίμοβιτς) στὸ ρωσικὸ Ναὸ τῆς Παναγίας «Πάντων θλιβομένων ἡ Χαρά».