Νέα

Ἡ Χειροτονία τοῦ Θεοφ. Ἐπισκόπου Πελαγονίας κ. Μαξίμου

Τὸ Σάββατο τῆς Διακαινησίμου, 21-4/4-5-2019, τελέσθηκε σὺν Θεῷ ἡ χειροτονία τοῦ Θεοφ. Ἐπισκόπου Πελαγονίας κ. Μαξίμου στὸ Καθολικὸ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίων Ταξιαρχῶν στὰ Ἀθίκια Κορινθίας, ἀπὸ τὸν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλίνικο, μὲ συλλειτουργοὺς τοὺς Σεβ. Μητροπολῖτες Πειραιῶς & Σαλαμῖνος κ. Γερόντιο, Ἀττικῆς & Βοιωτίας κ. Χρυσόστομο, Θεσσαλονίκης κ. Γρηγόριο, Δημητριάδος κ. Φώτιο, Τορόντο κ. Μωυσῆ, Ἀμερικῆς κ. Δημήτριο, καὶ τοὺς Θεοφ. Ἐπισκόπους Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιο καὶ Γαρδικίου κ. Κλήμη.

xeirotonia pelagonias 1

πίσης ἔλαβαν μέρος πολλοὶ Ἱερεῖς, μεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ ὁ ἐξ Ἀμερικῆς κατὰ σάρκα πατέρας τοῦ νέου Ἐπισκόπου Αἰδ. π. Θωμᾶς Μαρέτα, καὶ Διάκονοι.

ψαλε ἡ Ὀρθόδοξη Ἑλληνικὴ Βυζαντινὴ Χορωδία ὑπὸ τὴν διεύθυνση τοῦ Μουσικοδιδασκάλου κ. Μιχαὴλ Μακρῆ. Μαζὶ δὲ μὲ τὰ ἀναστάσιμα γράμματα συνδυάσθηκαν καὶ αὐτὰ τῆς Ἑορτῆς τῆς Ἁγίας Πεντηκοστῆς.

Πρὸ τῆς ἐνάρξως τῆς Θ. Λειτουργίας, ὁ ἐψηφισμένος Ἐπίσκοπος π. Μάξιμος ἀνέγνωσε ἑλληνιστὶ τὴν καθιερωμένη Ὁμολογία Πίστεως σὲ τρία μέρη.

xeirotonia pelagonias 2

xeirotonia pelagonias 3

xeirotonia pelagonias 4

Πρὸ τοῦ Ἀποστολικοῦ ἀναγνώσματος, καὶ τῆς ἐνάρξεως τῆς τελετῆς τῆς Χειροτονίας, ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος κ. Καλλίνικος προσεφώνησε τὸν ἐψηφισμένο ὑπενθυμίσας τὴν μαρτυρικὴ ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας μας καὶ τὸ βάρος τῆς εὐθύνης, τὸ ὁποῖο ἐπωμίζεται ὁ κάθε Ἐπίσκοπος Αὐτῆς.

xeirotonia pelagonias 5

δὲ ἐψηφισμένος, ἀνέγνωσε ἑλληνιστὶ τὸν χειροτονητήριο λόγο του, ὁ ὁποῖος δημοσιεύεται.

Κατόπιν, ἀκολούθησε ἡ τάξις τῆς Χειροτονίας εἰς Ἐπίσκοπον καὶ ἡ ἔνδυσις τοῦ ἁγίου Πελαγονίας κ. Μαξίμου διὰ τῶν ἀρχιερατικῶν ἀμφίων, μὲ τὴν ἀναφώνηση τοῦ «ἄξιος» γιὰ τὴν ἄξια καὶ ἀδιάβλητη διαγωγή, ἐκλογὴ καὶ χειροτονία του.

xeirotonia pelagonias 6

xeirotonia pelagonias 7

xeirotonia pelagonias 8

xeirotonia pelagonias 9

xeirotonia pelagonias 10

Στὸ ὑπόλοιπο τῆς Θ. Λειουργίας, ὁ νεοχειροτονηθεὶς κατῆχε τιμητικῶς τὴν δευτέρα θέση μετὰ τὸν προεξάρχοντα Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπό μας.

Κατὰ τὸ Κοινωνικόν, Ὁμιλία ἐκφώνησε ὁ Σεβ. Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος, ἀναφερθεὶς σὺν τοῖς ἄλλοις καὶ στὴν θέση τοῦ Ἐπισκόπου στὴν Ἐκκλησία, εὐχηθεὶς τὰ δέοντα στὸν νεοχειροτονηθέντα.

Πρὸ τῆς Ἀπολύσεως, ὁ Θεοφ. Πελαγονίας κ. Μάξιμος ἔλαβε τὴν ἀρχιερατικὴ Μίτρα, ὅπως καὶ τὴν Ράβδο ἀπὸ τὸν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο, καὶ ἔκανε τὴν Ἀπόλυση, διανείμας τὸ Ἀντίδωρον καὶ δεχθεὶς τὶς εὐχὲς τῶν πιστῶν.

xeirotonia pelagonias 11

xeirotonia pelagonias 12

xeirotonia pelagonias 13

κολούθησε ἑόρτια τράπεζα, ἡ ὁποία παρετέθη ἀπὸ τὴν Ἀδελφότητα τῆς Ἱερᾶς Μονῆς, ὁλοκληρωθείσης οὕτω τῆς ἐλπιδοφόρου καὶ συγκινητικῆς Ἀρχιερατικῆς χειροτονίας ἑνὸς νέου ἀξίου Μέλους τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας μας.

 

 

xeirotonia pelagonias 14

xeirotonia pelagonias 15

Θεοφ. Ἐπίσκοπος Πελαγονίας κ. Μάξιμος, κατὰ κόσμον Ἐμμανουὴλ Μαρέτα (Marretta), γεννήθηκε στὸ Tom’s River τῆς Νέας Ὑερσέης τῶν Η.Π.Α. στὶς 17-1-1979 σὲ ἱερατικὴ οἰκογένεια. Τὸν κατὰ σάρκα πατέρα του π. Θωμᾶ χειροτόνησε Διάκονο καὶ Πρεσβύτερο ὁ Ἅγιος Μητροπολίτης Φιλάρετος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ρωσικῆς Διασπορᾶς. Ἀπὸ τὴν ἡλικία τῶν 11 ἐτῶν ζοῦσε στὴν Νέα Ὑόρκη. Τὸ 1997 μετέβη γιὰ Θεολογικὲς Σπουδὲς στὴν Θεολογικὴ Σχολὴ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Τριάδος στὸ Τζόρντανβιλ τῆς Νέας Ὑόρκης τῶν Η.Π.Α. τῆς Ρωσικῆς Διασπορᾶς. Τὸ 1999 θεωρήθηκε ὡς Δόκιμος Μοναχός. Τὸ 2001 ἀποπεράτωσε τὶς σπουδές του καὶ μετέβη στὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἀναλήψεως τοῦ Σωτῆρος τῆς ἡμετέρας Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀμερικῆς, ὅπου καὶ τὸ ἑπόμενο ἔτος 2002 ἔγινε Ρασοφόρος Μοναχὸς μὲ τὸ ὄνομα Μάξιμος, πρὸς τιμὴν τοῦ Ἁγίου Μαξίμου τοῦ Ὁμολογητοῦ, ἀπὸ τὸν Γέροντά του Σεβ. Μητροπολίτη Ἀμερικῆς κ. Παῦλο. Ἀπὸ αὐτὸν ἐχειροτονήθη Ἱεροδιάκονος τὴν 21-1-2008 καὶ Ἱερομόναχος τὴν 22-1-2009, στὸν Ναὸ τοῦ Ἁγίου Μαξίμου τῆς Ἐκκλησίας μας, ὅπου ἐφημερεύει ὁ π. Θωμᾶς Μαρέτα. Ἐστάλη γιὰ Ἱεραποστολικὴ ἐπίκεψη στὴν Γουατεμάλα τὸ ἔτος 2012, ἀπὸ τὸν προσχωρήσαντα στὴν Ἐκκλησία μας Θεοφ. Ἐπίσκοπο Βοστώνης κ. Δημήτριο, τὸν καὶ Γέροντά του μετὰ τὴν ἐπιδείνωση τῆς ἀσθενείας τοῦ Σεβ. πρώην Ἀμερικῆς κ. Παύλου. Τὸ 2015 ἔγινε στὴν Γουατεμἀλα ἡ ἵδρυση Ἱεροῦ Ἡσυχαστηρίου, ὅπου καὶ ὁ π. Μάξιμος ἐγκαταστάθηκε πλέον μονίμως κατὰ τὰ τελευταῖα ἔτη, διότι ἤδη ἀπὸ τοῦ 2017 εἶχε ὁρισθεῖ ἀπὸ τὸν νῦν Σεβ. Ἀμερικῆς κ. Δημήτριο ὡς ὑπεύθυνος τῶν Ἱεραποστολικῶν Κοινοτήτων τῆς Ἐκκλησίας μας στὴν Λατινικὴ Ἀμερική. Ὁ νέος Ἐπίσκοπος ὁμιλεῖ ἐκτὸς ἀπὸ τὴν Ἀγγλική, τὴν Ρωσική, Ἱσπανικὴ καὶ Ἑλληνικὴ γλῶσσα, διακρινόμενος γιὰ τὸ μοναχικὸ πνεῦμα καὶ φρόνημά του, γιὰ τὸν ἱεραποστολικό του ζῆλο, καὶ γενικὰ τὴν ἀγάπη του γιὰ τὴν Ἐκκλησία.

Μαξίμου τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Πελαγονίας, πολλὰ τὰ ἔτη!