Νέα

Ἀρχιερατικὸ Συλλείτουργο στὸν Ἅγιο Κυπριανὸ

Τὴν Κυριακὴ τοῦ Θωμᾶ, 22-4/5-5-2019, τελέσθηκε ἀρχιερατικὸ Συλλείτουργο στὸν Προσκυνηματικὸ Ἱερὸ Ναὸ τῆς Μονῆς τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης στὴν Φυλὴ Ἀττικῆς.

sileitourgo fili 1

Μὲ τὴν εὐλογία τοῦ οἰκείου Ἱεράρχου Σεβ. Μητροπολίτου Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ, προεξῆρχε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἀμερικῆς κ. Δημήτριος καὶ συμμετεῖχαν ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Γαρδικίου κ. Κλήμης καὶ ὁ νεοχειροτόνητος Θεοφ. Ἐπίσκοπος Πελαγονίας κ. Μάξιμος, ὁ Ἡγούμενος τῆς Μονῆς Ἀρχιμ. π. Θεοδόσιος καὶ ἕτεροι Κληρικοί, καθὼς καὶ ὁ κατὰ σάρκα πατέρας τοῦ ἁγίου Πελαγονίας Αἰδ. π. Θωμᾶς Μαρέτα, ἐξ Ἀμερικῆς, ὁ ὁποῖος ἦγε καὶ τὰ ὀνομαστήριά του. Ἔψαλαν οἱ Χοροὶ τῆς Μονῆς καὶ παρέστη μεγάλο πλῆθος πιστῶν. Θεῖο Κήρυγμα ἐκφώνησε ὁ Σεβ. Ἀμερικῆς κ. Δημήτριος, οἰκοδομήσας τοὺς πιστοὺς μὲ τὸ πνευματικὸ περιεχόμενό του, ἐνῶ στὴν Ἀπόλυση ὁ Θεοφ. Γαρδικίου προσεφώνησε καταλλήλως τοὺς ἐξ Ἀμερικῆς Ἀρχερεῖς, εὐχηθεὶς τὰ δέοντα στὸν χειροτονηθέντα μόλις τὴν προτεραία Θεοφ. Πελαγονίας κ. Μάξιμο.

sileitourgo fili 2

Μετὰ τὴν Θεία Λειτουργία, στὴν Σύναξη στὸ Ἀρχονταρίκι τῆς Μονῆς, ὁ Θεοφ. Πελαγονίας κ. Μάξιμος χαιρέτισε τὴν ὁμήγυρη τῶν πιστῶν καὶ περιέγραψε μὲ συντομία τὴν κατάσταση στὴν Λατινικὴ Ἀμερική, ὅπου καλεῖται νὰ ἀσκήσει τὴν ἀρχιερατική του διακονία, ἐκζητήσας τὶς προσευχὲς ἁπάντων. Ἐπίσης εὐχαρίστησε τὴν φιλοξενοῦσα αὐτὸν Ἱερὰ Μονὴ τοῦ Ἁγίου Κυπριανοῦ, τὴν ὁποίαν ἐνθυμεῖται μὲ εὐγνωμοσύνη ἀπὸ παλαιά, διότι διέμεινε γιὰ λίγο διάστημα εἰς αὐτὴν ἀπὸ τὴν ἐποχὴ ποὺ ἦταν άκόμη λαϊκός.

Τὴν Δευτέρα, 23-4/6-5, τοῦ Ἁγίου Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου, ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Πελαγονίας κ. Μάξιμος τέλεσε στὴν αὐτὴ Ἱερὰ Μονὴ τὴν πρώτη του ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία, ἐκφωνήσας στὰ ἑλληνικὰ σύντομο περιεκτικὸ Κήρυγμα.