Νέα

Συνοδικὸ Μνημόσυνο γιὰ τὸν μακαριστὸ Ἀρχιεπίσκοπο Ταλαντίου Ἀκάκιο

Τὴν Τρίτη, 1/14-5-2019, ἑορτὴ τῶν Ἁγίων Νέων Ὁσιομαρτύρων Ἀκακίου, Ἰγνατίου καὶ Εὐθυμίου, τελέσθηκε ἀρχιερατικὸ Συλλείτουργο στὸ Καθολικὸ τῆς ἱστορικῆς Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Ἁγίου Νικολάου στὴν Παιανία Ἀττικῆς.

ag.akakiou 1a

Προεξῆρχε ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλίνικος καὶ συμμετεῖχαν ὁ οἰκεῖος Ἱεράρχης Σεβ. Μητροπολίτης Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος, οἱ Σεβ. Μητροπολῖτες Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος, Δημητριάδος κ. Φώτιος καὶ Τορόντο κ. Μωυσῆς, ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Γαρδικίου κ. Κλήμης, πολλοὶ Ἱερεῖς καὶ τέσσερις Διάκονοι. Ἔψαλε κλιμάκιο τῆς «Ὀρθόδοξης Ἑλληνικῆς Βυζαντινῆς Χορωδίας» ὑπὸ τὴν διεύθυνση τοῦ Μουσικοδιδασκάλου κ. Μιχαὴλ Μακρῆ. Παρέστησαν ἀντιπροσωπεῖες Ἱερῶν Γυναικείων Μονῶν, Μοναχοὶ καὶ ἀρκετοὶ πιστοί.

ag.akakiou 1

ag.akakiou 3

ag.akakiou 4

ag.akakiou 5

Θεῖο Κήρυγμα κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ Κοινωνικοῦ ἐκφώνησε, σύμφωνα μὲ τὸ καθορισθὲν πρόγραμμα, ὁ Θεοφ. Γαρδικίου κ. Κλήμης, ὁ ὁποῖος ἀναφέρθηκε στὸ πρόσωπο τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ταλαντίου κυροῦ Ἀκακίου (1888-1963), τὴν πνευματική του συγκρότηση στὸ Ἅγιον Ὄρος, τὴν ἔξοδό του μὲ τοὺς Ζηλωτὰς Πατέρας τὸ 1929, πρὶν ἀπὸ 90 χρόνια, γιὰ τὴν βοήθεια τῶν εὐσεβῶν τῆς Πατρώας Παραδόσεως, σὲ περιστατικὰ τῆς ἡρωϊκῆς διακονίας του, στὴν ἵδρυση τῆς Μονῆς τοῦ Ἁγίου Νικολάου τὸ 1939, πρὶν ἀπὸ 80 χρόνια, στὴν καθοριστικὴ συμβολή του στὰ πράγματα τοῦ Ἱεροῦ ἡμῶν Ἀγῶνος, στὴν ἐν Ἀμερικῇ χειροτονία του στὴν ἀρχιερωσύνη τὸ 1960 ἀπὸ Ἀρχιερεῖς τῶν Ρώσων τῆς Διασπορᾶς μὲ μυρίους κόπους καὶ βάσανα, στὸν διωγμὸ ποὺ ἀμέσως μετὰ ἀντιμετώπισε ἐδῶ στὴν Ἑλλάδα ἀπὸ τοὺς διῶκτες Νεοημερολογῖτες καὶ τὴν θαυμαστὴ σωτηρία του ἀκόμη καὶ διὰ θαύματος, καὶ γενικὰ στὸ παράδειγμα ζήλου καὶ εὐσεβείας ποὺ κατέλιπε στοὺς ἐπιγενομένους.

ag.akakiou 7

ag.akakiou 6

Πρὸ τῆς Ἀπολύσεως ἐψάλη ἐπιμνημόσυνο Τρισάγιο ὑπὲρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ μεταστάντος Ἀρχιεπισκόπου Ἀκακίου καὶ στὸ τέλος ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος κ. Καλλίνικος ἀπηύθυνε εὐχές.

ag.akakiou 8

Μετὰ τὴν Θ. Λειτουργία παρετέθη τράπεζα καὶ κατόπιν οἱ Ἀρχιερεῖς, οἱ Κληρικοί, οἱ Μοναχὲς καὶ πολλοὶ πιστοὶ ἐπισκέφθηκαν στὸ κελλί του τὸν ἑορτάζοντα ἀσθενοῦντα Σεβ. πρώην Ἀττικῆς καὶ Διαυλείας κ. Ἀκάκιο γιὰ νὰ τοῦ εὐχηθοῦν τὰ δέοντα.

ag.akakiou 9

Εἴθε ὁ Κύριός μας νὰ ἀναπαύει τὴν ψυχὴν τοῦ Ἀγωνιστοῦ Πρωθιεράρχου τῆς Ἐκκλησίας μας μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ταλαντίου κυροῦ Ἀκακίου καὶ νὰ μᾶς ἐνισχύει στὴν διακράτηση τῆς ἱερᾶς Παρακαταθήκης!