Νέα

Ἑορτὴ Καθεδρικοῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου

Τὴν Τετάρτη, 2/15-5-2019, ἑόρτασε ὁ Καθεδρικὸς Ναὸς τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου τοῦ Μεγάλου στὴν Νέα Φιλαδέλφεια. Ἀφ΄ ἑσπέρας ἐψάλη ὁ ἑόρτιος Ἑσπερινός, στὸν ὁποῖον χοροστάτησε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Δημητριάδος κ. Φώτιος, ὁ ὁποῖος ἐκφώνησε Ὁμιλία.

ag.athan1

ag.athan2

Τὸ πρωὶ στὸν Ὄρθρο χοροστάτησε ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Γαρδικίου κ. Κλήμης, στὴν δὲ ἐπακολουθήσασα Θ. Λειτουργία προέστη ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλίνικος καὶ ἔλαβαν μέρος οἱ Σεβ. Μητροπολῖτες Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος, Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος, Δημητριάδος κ. Φώτιος καὶ Τορόντο κ. Μωσῆς, ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Γαρδικίου κ. Κλήμης, καθὼς καὶ Ἱερεῖς καὶ Διάκονοι. Ἔψαλαν Ἱεροψάλτες ὑπὸ τὸν Πρωτοψάλτη τοῦ Ναοῦ κ. Νεκτάριο Κατσίρη. Θεῖο Κήρυγμα γιὰ τὸν ἑορταζόμενο Ἅγιο ἐκφώνησε κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ Κοινωνικοῦ ὁ Θεοφ. Γαρδικίου κ. Κλήμης.

ag.athan3a

Στὸ τέλος τῆς Ἀπολύσεως εὐχὲς στοὺς προσελθόντες πιστοὺς ἀπηύθυνε ὁ Μακαριώτατος κ. Καλλίνικος, ὁ δὲ Ἐφημέριος τοῦ Ναοῦ Ἀρχιμ. π. Νικηφόρος Νάσσος εὐχαρίστησε τὸν Μακαριώτατο καὶ τοὺς Ἀρχιερεῖς, ὅπως καὶ τοὺς Κληρικοὺς καὶ πιστοὺς γιὰ τὴν παρουσία τους στὴν ὡραία καὶ σεμνὴ Πανήγυρη. Κατόπιν, στὴν ἐνοριακὴ αἴθουσα στὸ ἰσόγειο τοῦ Ναοῦ παρετέθη τράπεζα στοὺς Ἀρχιερεῖς, στοὺς Κληρικοὺς καὶ σὲ πιστοὺς ἀπὸ τὴν ἐκκλησιαστικὴ Ἐπιτροπὴ ὑπὸ τὸν Πρόεδρο κ. Ἠλία Κατσουρίδη.

ag.athan4

ag.athan5