Νέα

Ποιμαντικὴ ἐπίσκεψη στὴν Πολωνία

Θεοφ. Ἐπίσκοπος Γαρδικίου κ. Κλήμης πραγματοποίησε ὀλιγοήμερη ἐπίσκεψη στὴν Κοινότητα τῶν πιστῶν μας στὴν Πολωνία, ἡ ὁποία ἀποτελεῖ τμῆμα τῆς Ἱερᾶς Ἐπισκοπῆς Μοραβίας ποὺ διαποιμαίνει ὡς Τοποτηρητής.

Τὸ ἀπόγευμα τοῦ Σαββάτου, 26-5/8-6-2019, χοροστάτησε στὸν ἀναστάσιμο Ἑσπερινὸ καὶ στὸν ἐπακολουθήσαντα Ὄρθρο, κατὰ τὸ σλαβονικὸ τυπικό, καὶ στὸ τέλος ἔκανε Ὁμιλία στοὺς συγκεντρωθέντες πιστούς, ἀναφερθεὶς καὶ στὸν Ἅγιο Ἰωάννη Ρῶσο τὸν Θαυματουργό, τοῦ ὁποίου ἡ μνήμη συνέπιπτε ἑορτολογικῶς μὲ τὴν Κυριακὴ τῶν Ἁγίων Πατέρων τῆς Α΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου.

moravia 1

 

Τὸ πρωὶ τῆς Κυριακῆς τέλεσε τὴν Θ. Λειτουργία μὲ τὸν Αἰδ. π. Βλαδίμηρο Μοχορίτα, ἀπὸ τὴν Ἐνορία μας στὴν Σλοβακία, ὁ ὁποῖος ἐξυπηρετεῖ ἐφημεριακὰ καὶ τοὺς ἐν Πολωνίᾳ πιστούς μας, καὶ τὸν Αἰδ. π. Γεώργιο Γιάν, συνοδὸ καὶ μεταφραστή του. Ἔλαβε μέρος καὶ ὁ ἐξ Ἑλλάδος Ὑποδιάκονος ἀδ. Χρῆστος Κατσούδας.

Στὴν Ὁμιλία του ὁ Θεοφ. Γαρδικίου ἀναφέρθηκε στοὺς ἀγῶνες τῶν Ἁγίων Πατέρων τῆς Α’ Οἰκουμενικῆς Συνόδου γιὰ τὴν δογματικὴ Πίστη τῆς Ἐκκλησίας περὶ τῆς Ἁγίας καὶ Ὁμοουσίου Τριάδος, γιὰ τὴν πίστη στὸν Σωτῆρα Θεάνθρωπο Ἰησοῦ Χριστό, ὅπως καὶ γιὰ τὸ Πασχάλιο τῆς Ἐκκλησίας. Καὶ ἀναφέρθηκε στοὺς ἀγῶνες τῶν Πατέρων τῆς Ὀρθοδόξου Ἀνατολῆς τοῦ ΙΣΤ’ αἰῶνος, οἱ ὁποῖοι ἀντιμετώπισαν τὸν Παπισμὸ μὲ τὶς Καινοτομίες του, ἀκόμη καὶ στὸ Πασχάλιο καὶ τὸ Ἡμερολόγιο, ὅπως καὶ τὴν ἐκτρωματικὴ Οὐνία του πρὸς ἐξαπάτησιν τῶν Ὀρθοδόξων, καὶ μάλιστα στὶς περιοχὲς καὶ τῆς σημερινῆς Πολωνίας, κατέληξε δὲ τὴν Ὁμιλία του μὲ τοὺς ἀγῶνες τῶν Ὁμολογητῶν Πατέρων μας τοῦ Κ’ αἰ., σὰν συνέχεια τῶν προηγουμένων, κατὰ τῆς Καινοτομίας τοῦ Παπικοῦ Ἡμερολογίου καὶ τῆς Παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, τονίσας τὴν ἀνάγκη τοῦ συνδέσμου Ὀρθοδοξίας καὶ Ὀρθοπραξίας, Ὁμολογίας Πίστεως καὶ Ὀρθοδόξου Ἤθους.

Μὲ τοὺς πιστούς μας πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις, συνάξεις, συζητήσεις κλπ., καὶ ὑποβοηθήθηκαν ἐνδιαφερόμενοι στὴν προσέλευσή τους στὴν Γνησία Ὀρθοδοξία.

moravia 2

Παράλληλα, ἔγινε ἐπίσκεψη σὲ ἀξιοθέατα τῆς ὄμορφης αὐτῆς χώρας, καθὼς ἐπίσης στὴν Μονὴ Μεταμορφώσεως Γκράμπαρκα, καὶ στὸν τόπο τῆς παλαιᾶς ρωσικῆς Μονῆς τῆς Λέσνα, σήμερα στὰ χέρια τῶν Παπικῶν, ἡ Ἀδελφότητα τῆς ὁποίας μὲ τὴν θαυματουργὴ Θεομητορικὴ Εἰκόνα κατόπιν διαφόρων περιπλανήσεων, ἐξ αἰτίας τῶν καιρικῶν περιστάσεων, βρίσκεται σήμερα ὡς γνωστόν στὴν Γαλλία.