Νέα

Ἑορτὴ Ἁγιορειτῶν Πατέρων σὲ Μονὴ στὸ Ἄργος

Τὴν Κυριακὴ Β’ Ματθαίου, 17/30-6-2019, τῶν Ἁγίων Ἁγιορειτῶν Πατέρων, πραγματοποιήθηκε ἑορτασμὸς τῆς Συνάξεώς των στὴν Ἱερὰ Μονὴ Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ στὸ Ἄργος, ὡς ἡμέρα Ἐπετείου τῶν Ἐγκαινίων τοῦ Καθολικοῦ αὐτῆς.

argos 1

argos 2

φ’ ἑσπέρας ἐψάλη ἑόρτιος Ἑσπερινὸς τὸν ὁποῖον τέλεσαν προσελθόντες Ἱερεῖς μαζὶ μὲ τὸν ἐφημερεύοντα στὴν Μονὴ Αἰδ. Πρωτ. π. Στυλιανὸ Τομαὴ ἀπὸ τὴν Ἀθήνα, προεξάρχοντος τοῦ Πανοσ. Ἀρχιμ. π. Γρηγορίου Ταυλαρίου ἐκ Πειραιῶς.

argos 3

argos 4

Τὸ πρωὶ στὸν Ὄρθρο χοροστάτησε ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Γαρδικίου κ. Κλήμης καὶ ἐν συνεχείᾳ προεξῆρχε ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλίνικος τόσο στὴν Ἀκολουθία τοῦ Μικροῦ Ἁγιασμοῦ, ἡ ὁποία τελέσθηκε μετὰ τὴν Δοξολογία στὴν Φιάλη πρὸ τοῦ Καθολικοῦ, ἐνώπιον καὶ τῶν ἱερῶν Λειψάνων, ὅσο καὶ στὴν ἐπακολουθήσασα Θ. Λειτουργία. Ἔλαβαν μέρος ὁ Πανοσ. Ἀρχιμ. π. Γρηγόριος ἀπὸ τὸν Πύργο Ἠλείας, ὁ Αἰδ. π. Στυλιανός, ὁ Αἰδ. π. Ταράσιος ἀπὸ τὴν Οὐκρανία καὶ ὁ Ἱεροδιάκονος τοῦ Μακαριωτάτου π. Μακάριος.

argos 5

ψαλε ἑόρτια ἡ Ὀρθόδοξη Ἑλληνικὴ Βυζαντινὴ Χορωδία ὑπὸ τὴν διεύθυνση τοῦ Χοράρχου κ. Μιχαὴλ Μακρῆ, προσδώσασα πανηγυρικὸ τόνο στὴν ὅλη ἱερὰ τελετουργία.

argos 6

Προσῆλθαν Μοναχοί, ὅπως καὶ ὁ π. Ἰάκωβος ἐξ Ἁγίου Ὄρους, Μοναχὲς ἀπὸ ἄλλες Μονές, καὶ πλῆθος προσκυνητῶν ὡς καὶ ἐπίσημοι ἀπὸ τὴν περιοχή, καὶ ἀπὸ ἄλλα μέρη.

Τὸν πανηγυρικὸ τῆς ἡμέρας ἐξεφώνησε ὁ Θεοφ. Γαρδικίου κ. Κλήμης.

argos 7

argos 8

Μετὰ τὴν Ὀπισθάμβωνο ἀκολούθησε ἱερὰ Λιτανεία μὲ συμμετοχὴ νεανίδων μὲ παραδοσιακὲς στολές, καὶ ἀνεπέμφθησαν δεήσεις. Κατόπιν στὴν Λιτὴ τοῦ Καθολικοῦ ἐψάλη Τρισάγιον ἐπὶ τοῦ Τάφου τοῦ μακαριστοῦ Κτίτορος Ἀρχιμ. π. Θεοκλήτου καὶ ἐν συνεχείᾳ διενεμήθη τὸ Ἀντίδωρο.

argos 9

Τέλος, παρετέθησαν πλούσια έδέσματα στὶς ἑκατοντάδες τῶν πανηγυριστῶν στὴν εὐρύχωρη τράπεζα γιὰ τοὺς προσκυνητὲς τῆς Ἱερᾶς αὐτῆς Μονῆς, ἡ ὁποία δεσπόζει τῆς περιοχῆς μὲ τὰ ἐντυπωσιακὰ κτίσματα καὶ τοὺς Ναούς της καὶ εἴθε ὁ Κύριος νὰ δώσει νὰ ἐνισχυθεῖ ἡ Γυναικεία Ἀδελφότητα αὐτῆς μὲ νέα ἀφιερωμένα πρόσωπα.