Νέα

Ποιμαντικὴ Ἐπίσκεψη στὸ Κογκὸ ὑπό τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Μεθώνης κ. Ἀμβροσίου

Τέλη Ἰουνίου μὲ τὸ Πάτριο (ἀρχὰς Ἰουλίου μὲ τὸ Νέο), ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος, Τοποτηρητὴς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κανάγκας τῆς Ἐκκλησίας μας στὸ Κογκὸ στὴν Κεντρινὴ Ἀφρική, πραγματοποίησε ἄλλη μία ποιμαντικὴ ἐπίσκεψη στὴν δυσπρόσιτη αὐτὴ περιοχὴ τῆς μαύρης ἠπείρου, ἔχοντας ὡς συνοδὸ τὸν ἀδ. Ἀναστάσιο Βασιλόπουλο, ὁ ὁποῖος καὶ ἄλλοτε συμμετεῖχε θυσιαστικὰ στοὺς κόπους τοῦ ἰδιαίτερα ἀπαιτητικοῦ καὶ ἐπικινδύνου αὐτοῦ ταξιδίου.


πρῶτος σταθμὸς τῆς ἐπισκέψεως ἦταν ἡ πρωτεύουσα τῆς Ἰσημερίας Μπάντακα. Ἐκεῖ, κατὰ τὰ τελευταῖα ἔτη, μὲ τὶς προσπάθειες κυρίως τοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου τῆς πρωτευούσης τῆς χώρας Κινσάσα Πρωτ. π. Λεωνίδου Κασέγια, δημιουργήθηκαν Κοινότητες στὴν περιοχὴ τῆς Μπολόμπα, σχολεῖα καὶ μία μικρὴ κλινική. Στὸν ἡμετιλῆ Ναὸ τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων Πέτρου καὶ Παύλου στὴν Μπάντακα, ὁ Θεοφ. Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος λειτουργοῦσε καθημερινὰ καὶ προέβη στὴν χειροτονία τεσσάρων νέων Διακόνων (Προκοπίου, Φιλήμονος, Λαυρεντίου καὶ Σαμψών), γιὰ τὴν ἐνίσχυση ἀπομακρυσμένων Κοινοτήτων.
Congo1

Congo2

Congo3


Στὴν περιοχὴ αὐτή, ὅπου ἐπικρατοῦν συχνὲς τροπικὲς βροχές, οἱ συνθῆκες εἶναι πολὺ δύσκολες, ἀλλὰ μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν προσπάθεια κάποιων Κληρικῶν μας τὸ ἱεραποστολικὸ ἔργο προχωρεῖ καὶ κηρύσσεται ὁ Χριστὸς ἐκεῖ ποὺ μέχρι σήμερα δὲν ἀκούσθηκε ὁ λόγος τῆς ἀληθινῆς Πίστεως. Κατὰ τὶς πέντε ἡμέρες τῆς παραπονῆς του στὴν περιοχὴ ὁ Θεοφ. Μεθώνης εἶχε συναντήσεις μὲ τὸν τοπικὸ Κλῆρο καὶ πολλὲς συζητήσεις γιὰ τὸ μέλλον τῆς Ἱεραποστολῆς. Κατόπιν, ἐπέστρεψε στὴν Κινσάσα.
Congo4

Congo5

Congo6

Congo7

Congo8

Congo9


Στὴν ἑορτὴ τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων Πέτρου καὶ Παύλου, τὴν Παρασκευή, 29-6/12-7-2019, ὁ Θεοφ. Μεθώνης λειτούργησε στὸν Ναὸ τοῦ Τιμίου Προδρόμου στὸ Λιμετέ, καὶ προέβη στὴν χειροτονία Ἱερέως (π. Κωνσταντίνου) καὶ Διακόνου (π. Ἀθανασίου).
Congo91

Congo92


Τὴν ἑπομένη, μὲ τὴν συμμετοχὴ καὶ τοῦ π. Λεωνίδου, ἀνεχώρησε γιὰ τὴν περιοχὴ τῆς Τσικάπα, ὅπου ὁ ἐξ Ἑλλάδος Ἐπίσκοπος ἔτυχε θερμῆς ὑποδοχῆς ἀπὸ Κλῆρο καὶ Λαὸ τῆς περιοχῆς. Κάποιοι διήνυσαν μέχρι καὶ 300 χιλιόμετρα μὲ τὰ πόδια γιὰ νὰ παραβρεθοῦν στὸ μεγάλο αὐτὸ γεγονός. Τὴν Κυριακή, 1/14 Ἰουλ., ὁ Θεοφ. Μεθώνης λειτούργησε στὸν εὐρύχωρο νεόδμητο Ναὸ τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου μὲ τοὺς Κληρικοὺς τῆς περιοχῆς ὅπως καὶ τέσσερεις Ἱερεῖς ἀπὸ τὴν Κανάγκα, καὶ προέβη σὲ χειροτονία Ἱερέως (π. Βαρθολομαίου) καὶ Διακόνου (π. Μωυσῆ). Θεία Λειτουργία στὸν αὐτὸ Ναὸ τέλεσε καὶ τὴν ἑπομένη, μὲ χειροτονία ἐπίσης Ἱερέως (τοῦ Διακόνου Μωυσῆ) καὶ Διακόνου (π. Ἀθανασίου).
Congo93

Congo94

Congo95

Congo96

Congo97


Κατὰ τὴν ἐκεῖ παραμονή του, ὁ Θεοφ. Μεθώνης εἶχε ἐκτενεῖς συζητήσεις μὲ τὸν κάθε Ἱερέα ξεχωριστὰ γιὰ τὰ προβλήματα τῆς κάθε Ἐνορίας, μὲ νουθεσίες καὶ προσπάθεια καλύψεως μέρους τῶν πολλῶν καὶ μεγάλων ἀναγκῶν.


Πρὸ τῆς ἀναχωρήσεώς του ἀπὸ τὴν περιοχή, ὁ Θεοφ. Ἀμβρόσιος λειτούργησε ἐπίσης στὸν πρωτόγονο Ναὸ τοῦ Προφήτη Ἠλία, ὅπου χειροτόνησε τὸν Διάκονο Ἀθανάσιο Πρεσβύτερο, καὶ ἐπίσης Διάκονο τὸν π. Ἄρχιππο γιὰ ἀπομακρυσμένη Ένορία.


Τὴν Τετάρτη, 4/17 Ἰουλ., ὁ Θεοφ. Μεθώνης ἀνεχώρησε ἀεροπορικῶς γιὰ τὴν Κινσάσα, ὅπου τὴν ἑπομένη ἐπισκέφθηκε τὴν προσωρινὴ διαμονὴ μικρῆς Γυναικείας Μοναχικῆς Ἀδελφότητος σὲ χωριό.


Τὴν Παρασκευή, 6/19 Ἰουλ., μετέβη μὲ πλοῖο στὸ ἀπέναντι Κογκὸ Μπραζαβίλ, μὲ πρώτη ἐπίσκεψη σὲ κτήριο ποὺ προορίζεται νὰ στεγάσει Γυναικεία Μονὴ πρὸς τιμὴν τοῦ Ἁγίου Κυρίλλου Ἀλεξανδρείας, σὲ ἀπόσταση μιᾶς ὥρας ἀπὸ τὴν πρωτεύουσα σὲ τόπο ἡσυχαστικὸ μὲ δάσος, ὅπου καὶ δόθηκαν κατάλληλες ὁδηγίες, ὅπως καὶ βοήθημα, γιὰ τὴν ἀποπεράτωση τοῦ ἔργου.

Congo98


Τὸ Σάββατο, 7/20 Ἰουλ., τελέσθηκε Θεία Λειτουργία στὸν νεόδμητο Ναὸ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου στὸ Μαντίμπου, μὲ συμμετοχὴ πολλῶν Ὀρθοδόξων τῆς περιοχῆς, καὶ κατόπιν πραγματοποιήθηκαν ἐπισκέψεις σὲ πιστούς.

Congo99


Τὴν Κυριακή, 8/21 Ἰουλ., ἡ Θεία Λειτουργία τελέσθηκε στὸν Ναὸ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου στὸ Κιτσούντι, καὶ ὁ Θεοφ. Μεθώνης χειροτόνησε Διάκονο τὸν π. Ἐπιφάνιο. Στὸ τέλος τῆς Θ. Λειτουργίας ἔγινε ἡ Κουρὰ τῆς Δοκίμου Μοναχῆς Ἀγάθης σὲ Ρασοφόρα Μοναχή, λαβοῦσα τὸ ὄνομα Σάρρα. Κατόπιν, ἔγιναν συζητήσεις μὲ τὸν τοπικὸ Κλῆρο (τρεῖς Ἱερεῖς καὶ ἕνας Διάκονος) καὶ πολλοὺς τῶν λαϊκῶν πιστῶν.

Congo991

Congo992


Τὴν ἑπομένη, ὁ Θεοφ. Μεθώνης ἐπέστρεψε μέσῳ τοῦ ποταμοῦ στὴν Κινσάσα, καὶ κατόπιν μιᾶς ἐπισκέψεως σὲ Ἡσυχαστήριο στὰ προάστια, μετέβη στὸ ἀεροδρόμιο γιὰ τὴν πτήση τῆς ἐπιστροφῆς στὴν Ἀθήνα.