Νέα

«Μνῆμες Ρωμιοσύνης»

ἱστορικοῦ περιεχομένου ἐκδήλωση, παραγωγῆς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας, παρουσιάσθηκε γιὰ τέταρτη φορά, μὲ μεγάλη ἐπιτυχία, τὸ ἑσπέρας τοῦ Σαββάτου, 15/28 Σεπτεμβρίου 2019. Ἡ ἐκδήλωση αὐτὴ τὴ φορὰ πραγματοποιήθηκε στὸν αὔλειο χῶρο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Τριάδος Ροδοπόλεως Ἀττικῆς.

A5156

 

Πρόκειται γιὰ ἕνα συνδυασμὸ μουσικῆς ἐκδηλώσεως μὲ ἀφηγηματικὰ ἀποσπάσματα καὶ ταυτόχρονη προβολὴ ἱστορικῶν ἀπεικονίσεων, φωτογραφιῶν καὶ βιντεοταινιῶν σχετικῶν μὲ τὰ τρία δραματικὰ γιὰ τὸν Ἑλληνισμὸ γεγονότα: Τὴν ἅλωση τῆς Κωνσταντινουπόλεως ἀπὸ τοὺς Ὀθωμανούς, τὴν γενοκτονία τῶν Ἑλλήνων τοῦ Πόντου καὶ τὴν Μικρασιατικὴ Καταστροφή. Ἡ ὀθόνη προβολῆς περιβαλλόταν ἀπὸ σκηνικὰ ἐμπνευσμένα ἀπὸ τὰ Θεοδοσιανὰ τείχη τῆς Κωνσταντινουπόλεως. Ἡ μεικτὴ χορωδία τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας «Ὑμνωδοὶ» ἀπέδωσε ἅσματα κατάλληλα γιὰ τὴν κάθε ἱστορικὴ πτυχὴ τῆς τριλογίας καὶ οἱ ἀφηγητὲς - ἀφηγήτριες περιέγραφαν τὰ ἀντίστοιχα ἱστορικὰ γεγονότα. Πρόκειται γιὰ μία ἀξιέπαινη προσπάθεια τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως ποὺ ἀποβλέπει στὴν διατήρηση τῆς ἱστορικῆς μνήμης τῶν δραματικῶν αὐτῶν γεγονότων. Διότι, ὅπως ἀναφέρει μιά παροιμία «αὐτοὶ ποὺ δὲν γνωρίζουν ἱστορία, εἶναι καταδικασμένοι νὰ τὴν ξαναζήσουν».

Περισσότερα βλ. ΕΔΩ