Νέα

Σύναξη Κληρικῶν

Τὴν Πέμπτη, 13/26-12-2019, ἔλαβε χώρα, ὅπως εἶχε προεξαγγελθεῖ, Σύναξη Κληρικῶν στὴν Αἴθουσα τοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου «Ρόδον τὸ Ἀμάραντον» στὸν Πειραιᾶ.

synax1

Παρέστησαν οἱ Σεβ/τοι Μητροπολῖτες Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος, Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος, Δημητριάδος κ. Φώτιος, ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος καὶ πολλοὶ Κληρικοὶ τῶν Μητροπόλεων κυρίως τοῦ Λεκανοπεδίου. Ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλίνικος δὲν ἠδυνήθη, παρὰ τὴν θέλησή του, νὰ παρίσταται.

synax2

Σεβ. Μητροπολίτης Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος πραγματοποίησε Εἰσήγηση μὲ θέμα: «Ἀποστολικὴ Διαδοχὴ τῆς Ἐκκλησίας Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος», προκειμένου νὰ παρουσιάσει μὲ τεκμηρίωση τὴν ἀδιαμφισβήτητη Ἀποστολικὴ Διαδοχὴ τῆς Ἐκκλησίας μας, πρὸς ἀντιμετώπισιν ὅσων ἀβασίμων κατὰ καιροὺς ἐκ μέρους κυρίως τῆς Καινοτόμου Νεοημερολογιτικῆς-Οἰκουμενιστικῆς ἐκκλησίας λέγονται καὶ γράφονται ἐναντίον αὐτῆς γιὰ εὐνόητους λόγους. Στὴ συνέχεια ἀπαντήθηκαν ἐρωτήσεις τῶν παρευρεθέντων Κληρικῶν.

synax3
δὲ Σεβ. Μητροπολίτης Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος ἀνεφέρθη ἐνημερωτικὰ στὸν ἐπικείμενο Συνοδικὸ ἑορτασμὸ τῶν Ἁγίων Θεοφανείων στὸν Πειραιᾶ, μὲ ὑπενθύμιση γιὰ καλὴ συμμετοχὴ τῶν Κληρικῶν καὶ τῶν ἐκκλησιασμάτων.

synax4

Γενικῶς, ἐπρόκειτο γιὰ ἐποικοδομητικὴ Σύναξη ὅσων Κληρικῶν παρευρέθησαν στὴν ἐκκλησιαστικὴ αὐτὴ συνάντηση.