Νέα

Ὁ Συνοδικὸς Ἑορτασμὸς τῆς Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας

ορτάσθηκε καὶ φέτος μὲ τὴν προσήκουσα τάξη καὶ λαμπρότητα ἡ Ἑορτὴ τῆς Ὀρθοδοξίας ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία μας.

kiriaki orthodoxias1
Τὸ πρωὶ τῆς Κυριακῆς Α’ τῶν Νηστειῶν, 24.2/8.3.2020, τελέσθηκε τρεισαρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία στὸν Ἱερὸ Ναὸ Παναγίας Μυρτιδιώτισσας στὸ Παλαιὸ Φάληρο, ἐντὸς τῶν ὁρίων τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν.

kiriaki orthodoxias4
Στὴν Θεία Λειτουργία προεξῆρχε ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλίνικος. Ἔλαβαν μέρος, ὅπως εἶχε Συνοδικὰ ἀποφασισθεῖ, οἱ Θεοφ/τοι Ἐπίσκοποι Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος καὶ Γαρδικίου κ. Κλήμης. Ἔψαλαν καλλίφωνοι Ἱεροψάλτες τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ. Παρέστη μεγάλο πλῆθος Ὀρθοδόξων πιστῶν. Τὸν θεῖο λόγο κήρυξε ὁ Θεοφ. Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος.

 

kiriaki orthodoxias3 Μετὰ τὸ πέρας τῆς Θ. Λειτουργίας τοῦ Μεγάλου Βασιλείου, ἔγινε ἡ καθιερωμένη Λιτανεία τῶν ἱερῶν Εἰκόνων σὲ ὁδοὺς περὶ τὸν Ναόν, ἀνεπέμφθησαν δεήσεις καὶ ἀνεγνώσθησαν τὰ ἀποσπάσματα τοῦ Συνοδικοῦ τῆς Ὀρθοδοξίας.

kiriaki orthodoxias7

Συμμετεῖχε ἡ Φιλαρμονικὴ τοῦ Δήμου.

kto01
Τὸ ἑσπέρας, στὶς 18:00, πραγματοποιήθηκε ἡ Συνοδική, Ἑορταστικὴ καὶ Ὁμολογιακὴ Ἐκδήλωση γιὰ τὴν μεγάλη Ἡμέρα τῆς Ὀρθοδοξίας μας στὴν Αἴθουσα Τελετῶν τοῦ Πολεμικοῦ Μουσείου στὴν Ἀθήνα.

kto02
Στὴν Ἐκδήλωση παρέστησαν ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος τῆς Ἐκκλησίας μας Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλίνικος, οἱ Σεβασμ. Μητροπολῖται Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος, Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος, Θεσσαλονίκης κ. Γρηγόριος, Δημητριάδος κ. Φώτιος, Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανός, οἱ Θεοφιλ. Ἐπίσκοποι Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος καὶ Γαρδικίου κ. Κλήμης, ἀρκετοὶ Κληρικοί μας, Μοναχοὶ καὶ Μοναχαί, καθὼς καὶ πλῆθος εὐσεβῶν πιστῶν.

kto03
Παρουσιαστὴς τῆς Ἐκδηλώσεως ἦταν ὁ Πρωτοπρ. π. Μιχαὴλ Κωνσταντινίδης, ὁ ὁποῖος ἔκανε καὶ τὴν Εἰσαγωγή.

kto04
Ὀρθόδοξη Ἑλληνικὴ Βυζαντινὴ Χορωδία, ὑπὸ τὴν διεύθυνση τοῦ Χοράρχου κ. Μιχαὴλ Μακρῆ, Μουσικοδιδασκάλου, παρουσίασε ἐπιτυχῶς ἐπίκαιρα μέλη ἀπὸ τὴν ὑμνολογία τῆς Ἐκκλησίας μας.

kto05

πίσης, μὲ συμμετοχὴ καὶ γυναικείου τμήματος, παρουσιάσθηκε μουσικὸ ἔργο ἐμπνευσμένο ἀπὸ τὴν ἱερὰ Ἀποκάλυψη.

kto06

Σεβασμ. Μητροπολίτης Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος ἦταν ὁ κύριος Ὁμιλητὴς τῆς Ἐκδηλώσεως, ὁ ὁποῖος καὶ ἀνέγνωσε μὲ ἐκφραστικότητα τὴν ἐνδιαφέρουσα Ὁμιλία του μὲ θέμα: «Ἑορτὴ τῆς Ὀρθοδοξίας - Ἑορτὴ τῆς ἀνθρωπότητας» (βλ. ΕΔΩ).

kto07a

Κατόπιν, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Δημητριάδος κ. Φώτιος παρουσίασε τὶς ἀποφασισθεῖσες Συνοδικῶς ἀπονομὲς τιμητικῶν διακρίσεων τῆς Ἐκκλησίας μας, οἱ ὁποῖες ἀφοροῦσαν: α) Τὴν ἀπονομὴ τοῦ χρυσοῦ μεταλλίου τοῦ Ἁγίου Χρυσοστόμου πρ. Φλωρίνης στὸν Σύλλογο Ἑνότητος Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν «ὁ Ἁγιος Μηνᾶς» (γιὰ τὴν δωρεὰ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ Κερατσινίου πρὸς τὸ νομικὸ πρόσωπο: «Γενικὸν Ταμεῖον τῆς Ἐκκλησίας Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος»), β) Τὴν ἀπονομὴ τοῦ χρυσοῦ μεταλλίου τῆς Γ´ Ἐμφανίσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ στὴν Μακαριστὴ Γερόντισσα Μελετία τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ὁσίας Εἰρήνης Χρυσοβαλάντου Λυκοβρύσεως, γ) Τὴν ἀπονομὴ τοῦ χρυσοῦ μεταλλίου τῆς Γ´ Ἐμφανίσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ στὸν ἀείμνηστο Κωνσταντῖνο Τούτουζα ἐκ Θηβῶν(διότι ἀμφότεροι συνέδραμαν γιὰ τὴν κάλυψη τῶν εἰσιτηρίων πρὸς μετάβασιν τοῦ Μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου τῆς Ἐκκλησίας μας κυροῦ Ἀκακίου στὴν Ἀμερικὴ προκειμένου νὰ χειροτονηθῇ Ἐπίσκοπος ἀπὸ Ἀρχιερεῖς τῆς Ρωσικῆς Ὀρθοδοξου Ἐκκλησίας τῆς Διασπορᾶς), δ) Τὴν ἀπονομὴ τοῦ χρυσοῦ μεταλλίου τῆς Γ´ Ἐμφανίσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ στὸν Πανοσ. πολιὸ Ἀρχιμανδρίτη π. Νικόλαο Καφεντζῆ (γιὰ τὴν πολυετῆ Ἱερατική του Διακονία στὴν Ἐνορία τῶν Ἁγίων Τιμοθέου καὶ Μαύρας Καρύστου).

kto07

κόμη, ἐπεδόθησαν Πιστοποιητικὰ Ἐπιμορφώσεως τῆς Σχολῆς Κατηχητῶν τῆς Ἐκκλησίας μας ἀπὸ τὸν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο κ. Καλλίνικο σὲ ἀρκετοὺς ἀποφοίτους (τρεῖς Κληρικούς, δύο λαϊκοὺς ἄνδρες καὶ ἑπτὰ γυναῖκες).

kto08

Τέλος, ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος κ. Καλλίνικος ἔθεσε τὴν κατακλεῖδα τῆς ἐπιτυχοῦς ὁμολογιακῆς αὐτῆς Ἐκδηλώσεως τῆς Ἐκκλησίας μας, ἀναφερθεὶς καὶ σὲ τρέχοντα θέματα τῆς ἐπικαιρότητος μὲ κατάλληλες προτροπὲς καὶ συμπεράσματα, καὶ ἀκολούθησε ἡ καθιερωμένη ἀναμνηστικὴ φωτογραφία τῶν Κληρικῶν ἐπὶ τῆς ἐξέδρας τῆς Αἰθούσης.

kto09