Νέα

Ὀνομαστήρια Σεβ. Εὐρίπου καί Εύβοίας κ. Ἰουστίνου

Τὴν Κυριακὴ τῶν Ἁγίων Πάντων 01/14-06-2020, ἡ Ἐκκλησίας μας ἑορτάζει τήν μνήμη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Ἰουστίνου τοῦ Φιλοσόφου. Κατ' αὐτὴν τὴν ἡμέρα ἑόρτασε τά ὀνομαστήρια του ὁ πολιός Μητροπολίτης Εὐρίπου καί Εὐβοίας κ. Ἰουστίνος.

φ΄ἑσπέρας ἐψάλῃ ὁ Μέγας πανηγυρικὸς Ἑσπερινὸς καί ἀνἠμερα τελέσθηκε ὁ Ὄρθρος καί ἡ Θεία Λειτουργία στὴν Ἱερά Μονή Ὀσίου Ὀνουφρίου στὴν Ντάρδεζα Κερατέας παρουσίᾳ πολλῶν πιστῶν.

Justin 1