Νέα

Πανήγυρις Ἱερᾶς Μονῆς στὸ Ἄργος

Τὴν Κυριακὴ Β΄ Ματθαίου, Ἑορτὴ τῆς Συνάξεως τῶν Ἁγίων Πατέρων τοῦ Ἁγίου Ὄρους Ἄθω, 8/21-6-2020, πανηγύρισε στὴν ἐπέτειο τῶν Ἐγκαινίων τοῦ λαμπροῦ μοναστηριακοῦ Καθολικοῦ της ἡ Ἱερὰ Μονὴ Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ πλησίον τῆς πόλεως τοῦ Ἄργους, σὲ δεσπόζουσα τοποθεσία ἄνωθεν αὐτοῦ καὶ ἔναντι τοῦ παλαιοῦ κάστρου τῆς ἱστορικῆς πόλεως τῆς Πελοποννήσου.

Τὴν παραμονή, Σαββάτο ἑσπέρας, ἐγένετο στὴν εἴσοδο τῆς Μονῆς ἡ ὑποδοχὴ τῆς θαυματουργοῦ Εἰκόνος τῆς Παναγίας Ἀναφωνητρίας. Ἐν συνεχείᾳ, τελέσθηκε ἡ Θ΄ Ὥρα καὶ ἐν συνεχείᾳ ὁ Μέγας πανηγυρικὸς Ἑσπερινὸς μὲ τὴν συμμετοχὴ Ἱερέων καὶ πολλῶν πιστῶν. Κατὰ τὴν Ἀπόλυση σύντομο λογύδριο ἐκφώνησε ὁ Παν/τος Ἀρχιμ. π. Εὐθύμιος Μπαρδάκας ἀναφερθεὶς στὸ ἱστορικὸ γεγονὸς τῶν Ἐγκαινίων τῆς Μονῆς καὶ στὴν προσωπικότητα τοῦ μακαριστοῦ Κτήτορος αὐτῆς Ἀρχιμ. π. Θεοκλήτου.

argos15 1

Τῆς ἱερᾶς Πανηγύρεως τὸ πρωὶ τῆς Κυριακῆς προεξῆρχε ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλίνικος καὶ ἔλαβαν μέρος οἱ Σεβ/τοι Μητροπολῖτες Πειραιῶς & Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος καὶ Ἀττικῆς & Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος, ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Γαρδικίου κ. Κλήμης, οἱ Ἀρχ/τες π. Γρηγόριος ἐκ Πύργου Ἠλείας καὶ π. Γρηγόριος ἐκ Πειραιῶς, ὁ ἐφημερεύων τῆς Μονῆς Αἰδ. Πρωτ. π. Στυλιανὸς Τομαής, ὁ Ἱερομ. π. Δαμιανὸς καὶ τρεῖς Διάκονοι.

argos1

ψαλε ἑόρτια ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησιαστικὴ Βυζαντινὴ Χορωδία ὑπὸ τὴν Χοραρχία τοῦ κ. Στυλιανοῦ Μακρῆ. Παρἐστησαν ἀντιπροσωπίες Γυναικείων Μονῶν καὶ μεγάλο πλῆθος προσκυνητῶν.

argos5

Μετὰ τὸν Ὄρθρο, στὸν ὁποῖον χοροστάτησε ὁ Σεβ. Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος, τελέσθηκε στὴν Φιάλη, στὸν αὔλειο χῶρο τῆς Μονῆς, ἡ Ἀκολουθία τοῦ Μικροῦ Ἁγιασμοῦ μετὰ προσκυνήσεως καὶ ἱερῶν Λειψάνων, καθὼς καὶ ἡ Ἀρτοκλασία.

argos3

argos2

πακολούθησε ἡ πανηγυρικὴ Θεία Λειτουργία καὶ κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ Κοινωνικοῦ τὸν θεῖο λόγο κήρυξε ὁ Θεοφ. Γαρδικίου κ. Κλήμης.

argos4

argos6

Μετὰ τὸ πέρας τῆς Θ. Λειτουργίας, τελέσθηκε ἱερὰ Λιτανεία, μὲ συμμετοχὴ ὅλων τῶν παρευρισκομένων, ὅπως καὶ νέων γυναικῶν μὲ παραδοσιακὲς ἐνδυμασίες, καὶ περιφορὰ μεταξὺ ἄλλων καὶ τῆς θαυματουργοῦ Εἰκόνος τῆς Παναγίας Ἀναφωνητρίας.

argos9

argos7

argos8

Κατὰ τὴν Ἀπόλυση ὁ Μακαριώτατος κ. Καλλίνικος ἐξέφρασε εὐχὲς καὶ ὁ Αἰδ. π. Στυλιανὸς μετέφερε εὐχαριστίες στοὺς προσελθόντες, ὅπως καὶ στὸν Δήμαρχο Ἄργους κ. Δημ. Καμπόσο καὶ τοὺς συνεργάτες του καὶ ἀντηλλάγησαν ἀναμνηστικὰ δῶρα, ἐν συνεχείᾳ τελέσθηκε στὸν Πρόναο Τρισάγιον ἐπὶ τοῦ τάφου τοῦ Κτήτορος τῆς Μονῆς Ἀρχιμ. π. Θεοκλήτου καὶ ἐν τέλει διενεμήθη τὸ Ἀντίδωρον, ὅπως καὶ ἔντυπο ποὺ ἐκτυπώθηκε πρόσφατα ὡς Ἐνθύμιον τοῦ Κτήτορος καὶ τῆς πνευματικῆς του ὁμολογιακῆς παρακαταθήκης.

argos10

argos11

argos12

argos12A

argos13