Νέα

Ὀνομαστήρια Σεβ/του Ἀμερικῆς κ. Δημητρίου

Τὴν Κυριακή, 26-10/8-11-2020, τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου τοῦ Μυροβλύτου, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἀμερικῆς κ. Δημήτριος ἑόρτασε τὰ ὀναστήριά του στὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίου Ἀρχιεπισκόπου Ἰωάννου Μαξίμοβιτς στὸ Κόμπλσκιλ τῆς Νέας Ὑόρκης τῶν Η.Π.Α.. Στὴν Ἱερὰ Μονὴ τηρεῖται προεόρτιος νηστεία καὶ ψάλλονται οἱ Προεόρτιοι ὕμνοι τοῦ Ἁγίου Δημητρίου, ὅπως ἐν συνεχείᾳ, μετὰ τὴν Ἑορτή, ψάλλονται μεθέορτοι ὕμνοι.

SevDim1

SevDim2

Γιὰ τὴν Ἑορτὴ ταξίδευσαν πολλοὶ πιστοὶ ἀπὸ διάφορα μέρη τῆς χώρας, προκειμένου νὰ συμμετέχουν καὶ νὰ εὐχηθοῦν τὸν Σεβ. Ποιμενάρχη τους. Ὁ Σεβ. Ἀμερικῆς κ. Δημήτριος προέστη τῆς Θ. Λειτουργίας, κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ὁποίας ἐκήρυξε τὸν θεῖο λόγο. Κατόπιν ἀκολούθησε Τράπεζα μὲ τὴν πλήρη Μοναστηριακὴ Ἀκολουθία τῆς Ὑψώσεως τῆς Παναγίας, στὴν ὁποία συμμετεῖχαν οἱ πολυπληθεῖς προσκυνητές· ἀργότερα, ὁ Σεβ. Ἀμερικῆς εἶχε τὴν εὐκαιρία νὰ συναντήσει αὐτοὺς κατ’ ἰδίαν ἤ κατὰ ὁμάδες καὶ νὰ δεχθεῖ τὶς ἐγκάρδιες εὐχές τους γιὰ «ἔτη πολλά», ἐπευλογῶντας καὶ στηρίζοντας αὐτοὺς πνευματικά (Περισσότερα ἀγγλιστὶ βλ. ΕΔΩ)